Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?

Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
Bech Bruun logo
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri offentliggjorde i går et fælles politisk udspil om at fritage beskyttede naturarealer mv. for grundskyld. Udspillet omhandler den situation, hvor grundejerne etablerer eller bevarer naturen. Men måske kan vi også få mere natur i Danmark, hvis vi gør det attraktivt for grundejere at sælge landbrugsareal til naturformål.

I det politiske udspil foreslår Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri blandt andet, at arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, fritages for grundskyld.


Formålet med udspillet er at give grundejerne et tydeligt incitament til at skabe mere natur på deres ejendomme og at være med til at sikre, at Danmark lever op til EU og FN’s planer om, at 30 procent af naturen skal have karakter af beskyttet natur – herunder 10 procent strengt beskyttet natur.


Skattefrihed ved salg af landbrugsareal til naturformål

Hos Bech-Bruun oplever vi et stigende ønske fra blandt andet kommuner om at købe landbrugsjord med henblik på varetagelse af natur- og klimaformål. Da der lige nu er et aktuelt fokus på skat og natur, vil vi benytte lejligheden til at komme med et supplerende forslag til en lovændring:


Vi bistår ofte kommuner, der indgår aftaler om køb af landbrugsareal, som skal bruges til vejanlæg, byggeri eller lignende. Det er ofte formål, som også kunne have været realiseret ved ekspropriation. Når man indgår frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, bliver en eventuel fortjeneste ved salg af landbrugsarealet ikke beskattet. Det giver god mening, da en eventuel fortjeneste ved ekspropriation af landbrugsarealet heller ikke bliver beskattet.


Når kommuner forhandler med grundejere om køb af landbrugsareal, oplever vi, at det ofte har betydning for muligheden for at indgå en frivillig aftale om, at en eventuel fortjeneste er skattefri for grundejeren.


Det er vores erfaring, at kommuner gerne, hvis økonomien tillader det, vil købe landbrugsareal med henblik på etablering af natur. Vi har for nyligt bistået i forhandlinger med en grundejer, som stoppede forhandlingerne, da det gik op for grundejeren, at han ville blive beskattet af en eventuel fortjeneste, hvis han solgte landbrugsarealet til kommunen. For grundejeren gav det ingen mening: Solgte han landbrugsarealet til kommunen med henblik på skolebyggeri eller vejanlæg, ville en eventuel fortjeneste være skattefri, men skulle kommunen bruge landbrugsjorden til natur, ville han blive beskattet.


Man kunne måske tænke: Kan kommunen ikke bare betale noget mere for at få aftalen i hus? Så enkelt er det dog ikke. Når kommuner skal købe landbrugsareal, må kommunerne kun betale markedsprisen, og det har alt andet lige ingen betydning for markedsprisen, om arealet skal bruges til skolebyggeri, vejanlæg eller natur. Kommunen kunne derfor ikke tilbyde grundejeren en højere pris. I den konkrete sag foreslog vi forskellige løsninger, men de muligheder, som eksisterer i dag, er meget ressourcekrævende at gennemføre, og aftalen er desværre ikke blevet til noget.


Derfor foreslår vi, at lovgivningen ændres, så fortjeneste, der er indvundet ved salg med henblik på etablering af natur, ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Det er en lille og enkel tilføjelse til ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, der er brug for.


En sådan lovændring vil formentlig øge interessen for at sælge landbrugsareal til kommuner med henblik på etablering af natur og sammen med det førnævnte politiske udspil øge omfanget af natur i Danmark.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Retten frifinder Europa-Kommissionen i en række søgsmål vedrørende statstøtte til Femern-forbindelsen
Retten frifinder Europa-Kommissionen i en række søgsmål vedrørende statstøtte til Femern-forbindelsen
15/03/2024
EU-ret, Stats- og forvaltningsret
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
20/03/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
03/04/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nyt om entreprenørprojektering
Nyt om entreprenørprojektering
04/04/2024
Fast ejendom og entreprise
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted