Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kan kommuner etablere og drive el-ladestandere i et selskab med begrænset hæftelse?

Kan kommuner etablere og drive el-ladestandere i et selskab med begrænset hæftelse?
Kromann Reumert logo
I en ny tilsynsudtalelse har Ankestyrelsen udtalt, at kommuner ikke kan etablere, vedligeholde og drive ladestandere til brug for kommunens egne elbiler i et selskab med begrænset ansvar og samtidig bevare den bestemmende indflydelse i selskabet. Læs mere om Ankestyrelsens vurdering i denne nyhed.

Ankestyrelsens tilsynsudtalelse af 24. februar 2023

En kommune ønskede at etablerede ca. 300 ladestandere til brug for kommunens elbiler i et selskab med begrænset ansvar. Selskabet, der var 100 procent ejet af kommunen, varetog alene kommunal forsyningsvirksomhed.


På baggrund af udtalelser fra Transportministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet lagde Ankestyrelsen til grund, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at etablere og drive ladestandere til eget brug i et selskab med begrænset ansvar, og at spørgsmålet derfor måtte afgøres efter kommunalfuldmagtsreglerne.


Ankestyrelsen udtalte, at kommunerne med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kunne etablere og drive ladestandere til brug for de elbiler, som kommunen anvender til varetagelse af kommunale opgaver. Da kommunen lovligt kunne varetage opgaven selv, kunne kommunen også udskille opgaven til et selskab med begrænset ansvar, forudsat at selskabet ikke havde anden produktion af betydning til afsætning på det frie marked.


Spørgsmålet var herefter, om kommunen kunne udskille opgaven til et privat selskab og samtidig bevare rådigheden herover, dvs. have bestemmende indflydelse i selskabet.


Ankestyrelsen udtalte, at etablering og vedligeholdelse af ladestandere til kommunens eget brug ikke kunne betragtes som kommunal forsyningsvirksomhed eller en opgave, der adskiller sig fra andre kommunale opgaver på grund af sin tekniske karakter - eller at der derudover foreligger særligt tungtvejende forhold - som kan begrunde, at kommunen kan bevare rådigheden over selskabet. Kommunen kunne derfor ikke udskille opgaven til et selskab, hvor kommunen havde bestemmende indflydelse.

Kromann Reumerts bemærkninger

Ankestyrelsens udtalelse er i overensstemmelse med fast praksis.


Som hovedregel gælder et forbud for kommune mod bestemmende indflydelse i selskaber med begrænset ansvar. Forbuddet skal sikre mod, at kommuner udskiller kommunal virksomhed til privatretlige organisationsformer og derved bringer deres virksomhed uden for den lovgivning, der gælder for kommunal forvaltning, herunder den retlige kontrol med kommunale beslutninger.


Som undtagelse til hovedreglen gælder efter fast praksis, at en kommune kan bevare rådigheden over et privat selskab, når selskabets opgaver udgør kommunal forsyningsvirksomhed og/eller afgrænsede opgaver af teknisk karakter i lighed med forsyningsvirksomhed, dog uden forsyning af andre end kommunen selv. Ved kommunal forsyningsvirksomhed forstås sædvanligvis opgaver vedrørende forsyning af borgere og virksomheder med vand, energi og spildevandsafledning. Undtagelsen er begrundet i et hensyn til at sikre borgernes interesser som aftagere.


Kommunerne kan indenfor fuldmagtsreglerne lovligt etablere og drive ladestandere til brug for de elbiler, som kommunen anvender til varetagelse af kommunale opgaver, eksempelvis til brug for hjemmeplejen. Kommunen kunne i den konkrete situation varetage opgaven på en af to måder (i) i eget regi, dvs. undlade at udskille opgaven til et selskab, eller (ii) udskille opgaven til et selskab med begrænset ansvar uden dog samtidig at bevare den bestemmende indflydelse over selskabet.


Kromann Reumert rådgiver løbende vores klienter om kommunalfuldmagtsreglerne samt offentlig og privat forsyningsvirksomhed, herunder udskillelse af forsyningsvirksomhed og lignende aktiviteter i selskabsform.


Ud over de retlige rammer for etablering og drift af ladestandere til elbiler skal offentlige aktører også være opmærksomme på at overholde udbudsreglerne.


Hvis du har spørgsmål eller behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Kromann Reumerts specialister på området.

Læs Ankestyrelsens afgørelse.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
07/06/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted