Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?

WTC advokaterne
02/10/2023
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
WTC advokaterne logo
Det er populært at få lagt tage af materialer, der i solskin giver meget genskin, og derfor kan være til gene for naboerne. En højesteretsdom fra 2018 og en landsretsdom fra 2023 slår fast, at man som nabo til et skinnende tag, fra et parcelhus eller sommerhus, kan kræve, at genskinsgenerne fjernes, hvis den naboretlige tålegrænse er overskredet.

Den naboretlige tålegrænse

Efter dansk ret kan en ejendomsejer pålægges at fjerne et forhold ved en ejendom, hvis det medfører konstante gener og ulemper for naboerne. Generne skal være større end hvad naboerne ”med rimelighed” må forvente i det kvarter, som de bor. Hvad der er rimeligt, afhænger af en konkret vurdering, hvor blandt andet ulempens karakter og betydning skal indgå. Der skal også tages hensyn til, om naboerne, på baggrund af områdets og ejendommens karakter og beliggenhed, kunne forvente gener af den pågældende type.


Genskinsgener

I sagen fra 2018 konstaterede domstolene, at et sortglaseret tegltag på et parcelhus medførte ”absolut” blænding i 2 timer om dagen for beboerne i naboejendommen. Baggrunden herfor var en udtalelse fra en skønsmand, der havde vurderet generne. Skønsmanden oplyste i den forbindelse, at ”absolut” blænding svarede til at have en ”lampe lige i hovedet”. Byret, landsret og endelig højesteret, fandt som følge heraf, at den naboretlige tålegrænse var overskredet. Domstolene fandt også, at kravet om fjernelse af generne ikke var bortfaldet som følge af passivitet. Årsagen til at naboerne først havde rejst kravet 7 år efter at taget var monteret var, at de havde håbet at generne forsvandt. Herefter blev ejeren af ejendommen med det sortglaseret tegltag forpligtet til at fjerne genskinnet.


I sagen fra 2023 vurderede både retten i Holbæk og Østre Landsret, på baggrund af en skønsmands udtalelser, at genskinnet fra en sommerhusejendom med ”ædelengoberet” tegltag også overskred den naboretlige tålegrænse. Tegltaget medførte stærkt ubehagelige genskinsgener på nabosommerhuset i en times tid om eftermiddagen i perioden fra den 10. maj til den 2. august. Baggrunden for vurderingen var desuden, at sommerhusene lå i et område, hvor en deklaration bestemte, at der ved opførelse af bygninger udelukkende skulle anvendes dæmpede farver og blandt andet ikke blanke og reflekterende farver. Derudover var der havudsigt fra begge naboejendommene, hvilket i væsentlig grad blev forhindret af genskinnet fra taget. Også i denne dom afviste domstolene, at kravet var bortfaldet som følge af at naboen ikke rejste det umiddelbart efter at taget var lagt, da naboerne havde håbet, at generne aftog.


Hvad kan du gøre?

Efter afsigelse af de 2 domme kan det konstateres, at der er mulighed for at få pålagt en nabo at fjerne genskin fra et tag, hvis man oplever store genskinsgener herfra over en længere periode om året, og dette er dokumenteret ved en skønsmands vurdering.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted