Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer

Kromann Reumert
30/08/2023
Arealudviklingsselskaber - kommuners valg af og samarbejde med private investorer
Kromann Reumert logo
Arealudviklingsselskaber giver kommuner mulighed for at gennemføre større byudviklingsprojekter i samarbejde med private investorer. Når kommunen og den private investor indgår i et forpligtende og længerevarende samarbejde, er det essentielt, at kommunen på forhånd nøje overvejer, hvilken investor kommunen ønsker at indgå i et samarbejde med. Derudover er det vigtigt at få fastsat visioner og strategi for udviklingen. Vi sætter fokus på, hvordan kommuner kan vælge den/de private investorer, og hvordan trædestenene for det solide samarbejde kan grundlægges.

I vores første artikel i serien om arealudviklingsselskaber, kan du læse om arealudviklingsselskabers muligheder og begrænsninger, herunder kommunalfuldmagtens grænser.  

Udvælgelse af investor - direkte tildeling eller udbud?

Kommunen kan frit vælge, hvilken privat investor den vil stifte arealudviklingsselskabet med. Kommunen er altså ikke forpligtet til at udbyde rollen som ekstern investor.  


Ved valg af investor, skal kommunen dog iagttage de almindelige forvaltningsretlige regler og EU-retlige principper om gennemsigtighed, ligebehandling og ikke-diskrimination. Det er vores erfaring, at en kommune bedst opfylder disse principper ved en frivillig konkurrenceudsættelse af udvælgelsen af den private investor. En fordel ved denne tilgang er, at en frivillig konkurrenceudsættelse muliggør inputs fra forskellige aktører til strukturering af samarbejdet, før vilkår og betingelser for samarbejdet fastlægges endeligt. Inputs opnås typisk ved, at potentielle investorer leverer et forslag til en udviklings- og realiseringsplan, som herefter danner grundlag for udviklingsprojektet. Dette grundlag vil være forpligtende for selskabsdeltagerne og vil typisk kun kunne fraviges, hvis alle selskabsdeltagere er enige om det.


Investor vil typisk skulle deltage både i arbejdet med udviklingen af området og i den efterfølgende realisering af byggeretterne i arealudviklingsselskabet. Det er ved kommunens valg af investor derfor helt afgørende, at investor har de fornødne kompetencer (eksempelvis arkitekter, byudviklere mv.) og økonomiske ressourcer til at løfte sine forpligtelser gennem selskabets levetid. 

Strategi, visioner og planer 

Kommunen og investor bør investere tid og ressourcer til fælles dialog om visioner, planer og strategi for udvikling af området samt modellen for parternes samarbejde, da det - efter vores erfaring -  har afgørende betydning for projektets succes.


Da arealudviklingsselskabets salg af de ejendomme, der er indskudt i og udviklet af arealudviklingsselskabet, ikke er udbudspligtigt, kan selskabets salg af byggeretter ske målrettet til de aktiviteter og anvendelser, som understøtter visionerne for det konkrete projekt bedst. En eventuel købepligt og/eller køberet for investor, herunder pligt til at etablere særlige aktiviteter og faciliteter, vil kunne bidrage til at sikre, at visionen og fremdriften i udviklingen. Dog skal salget til investorer ske på markedsvilkår, samtidig med, at  kommunens deltagelse i selskabet opretholdes.

En fornuftig businesscase

Det er vores erfaring, at omfanget af byggeretter, som indskydes i selskabet, og som investor opnår fortrinsret til at købe af selskabet, er afgørende for hvilken type investor, der har interesse i at deltage i en udvikling af by- og/eller havnearealer. Antallet af byggeretter skal være af en vis volumen, før udvalgte professionelle investorer kan se en fornuftig businesscase i projektet. Årsagen er, at etablering af samarbejdet er en ressourcekrævende proces for kommunen og de private investorer, ligesom der skal være en vis værdi i selskabet, for at selskabet kan understøtte den organisation, der er nødvendig for at drive udviklingen.

Vores bemærkninger

Ved et arealudviklingsselskab får kommunen mulighed for at indgå i et forpligtende og længerevarende samarbejde


med en eller flere private investorer, som foruden kapital kan bidrage med ressourcer og kompetencer, som kommunen ikke (nødvendigvis) selv råder over, og som kan være med til at sikre, at projektet afspejler brugernes behov og ønsker for byens udvikling.


En frivillig konkurrenceudsættelse i valget af den private investor kan gennemføres ved eksempelvis konkurrencepræget dialog eller udbud med forhandling mellem et antal prækvalificerede investorer med rådgiverteams, hvor investorerne hver især leverer forslag til udviklings- og realiseringsplan. Vores erfaring indikerer, at en sådan tilgang, udgør et effektivt værktøj til at sikre et robust grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den private investor.


Vi rådgiver løbende danske og internationale aktører om projekter indenfor by- og havneudvikling. Har du spørgsmål eller behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister på området.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted