Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering

Bech Bruun
30/11/2023
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
Bech Bruun logo
Lejer havde ikke løftet bevisbyrden for, at den gældende leje væsentligt oversteg markedslejen, da skønsmanden ikke havde haft kendskab til størrelsen på lejers indtægter fra kontrolafgifter, da skønserklæringen blev udarbejdet.

Lejer varslede i henhold til Erhvervslejelovens § 13 lejen reguleret til markedsleje. I forbindelse med boligretssagen blev der udmeldt syn og skøn, der bekræftede, at den gældende leje var væsentlig over markedslejen, og at væsentlighedskriteriet på +/- 10 – 15 % var opfyldt.


Under sagen kom det dog frem, at lejer havde ikke-ubetydelige indtægter fra kontrolafgifter, som blev uddelt på parkeringspladsen foran dagligvarebutikken, som hørte til lejemålet. 


Selvom skønsmanden under afhjemlingen forklarede, at han havde indregnet værdien af muligheden for parkering i den samlede leje, som skønsmanden havde fastsat, lagde landsretten til grund, at skønsmanden ikke i tilstrækkelig grad havde taget hensyn hertil, idet skønsmanden på tidspunktet for udarbejdelsen af skønserklæringen og de supplerende skønserklæringer ikke havde været bekendt med, at lejemålets parkeringsplads generede en indtægt for lejer eller størrelsen heraf. 


På baggrund heraf fandt landsretten efter en samlet vurdering ikke, at lejer havde løftet bevisbyrden for, at årslejen i det omtvistede lejemål på varslingstidspunktet væsentligt oversteg markedslejen, og udlejer blev derfor frifundet. 


At ejendommen, hvori lejemålet er beliggende, 24 år tidligere var blevet solgt som led i en sale-and-lease-back-transaktion, kunne ikke længere tillægges selvstændig betydning i relation til lejeforholdet og markedslejefastsættelsen.


Dommen er optrykt i T: BB 2023.780 Ø.

Bech-Bruuns bemærkninger

Dommen er interessant, idet Østre Landsret tillægger det vægt – en vægt, der reelt afgør sagen til fordel for udlejer – at der er nogle parkanter, der forbryder sig mod lejers rettigheder og de regler, der er fastsat for parkeringspladsen. 


Det kan efter Bech-Bruuns vurdering diskuteres, hvorvidt det bør tillægges vægt – og i markedslejemæssig sammenhæng komme en part til skade – at udefrakommende har forbrudt sig mod partens rettigheder og derfor er blevet pålagt en kontrolafgift. Man kan også stille sig det spørgsmål, om det samme gælder for andre indtægter, der måtte opstå som følge af lignende handlinger, hvor udefrakommende forbryder sig mod en parts rettigheder.   


Det er vigtigt at notere sig, at indtægten, som Østre Landsret tillægger vægt i markedslejevurderingen, ikke kommer fra udlejning af parkeringspladserne, men alene fra kontrolafgifter.


Hertil kommer, at Østre Landsret umiddelbart ses alene at have lagt vægt på det seneste års indtægter forud for varslingstidspunktet, der som følge af en ændret tidsbegrænsning på parkeringspladsen var steget markant. De foregående år havde indtægterne været på et markant lavere niveau.  


Der vil her kunne argumenteres for, at det havde været mere nærliggende og retvisende at lægge en ”normaliseret” indtægt til grund, såfremt indtægterne fra kontrolafgifterne skal tillægges vægt i markedslejevurderingen. Herved sikres det, at et enkelt års særlige begivenheder – her konkret en ændring af den tilladte parkeringstid fra to timer til én time – ikke tillægges uforholdsvis stor vægt og reelt bliver det punkt, der afgør sagen.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted