Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag om ændringer i lejeloven er nu fremsat

Focus Advokater
14/11/2023
Lovforslag om ændringer i lejeloven er nu fremsat
Focus Advokater logo
Den 9. november 2023 har Social- og Boligministeren fremsat lovforslag om ændringer i lejeloven pr. 1. januar 2024. Få et hurtigt overblik over ændringerne her.

Lovforslagets indhold

Lovforslaget har tidligere været i høring, og der er ikke væsentlige indholdsmæssige ændringer i forhold hertil. Dog er der sket nogle præciseringer i forarbejderne til lovforslaget.


Lovforslaget indeholder 3 hovedelementer.

  • For det første skal lovforslaget rette op på fejl i lovgivningen opstået i forbindelse med sammenskrivningen af lejelovgivningen i 2022.
  • For det andet skal lovforslaget sikre overensstemmelse mellem lejelovgivningens regler om forbrugsregnskaber og regler fastsat i energioplysningsbekendtgørelsen.
  • For det tredje foreslås med henblik på at hindre omgåelse af reglerne om tilbudspligt en ændring af lejelovens regler herom.


Nettoprisindeksering

Ved lovforslaget indføres den ”glemte” hjemmel til at aftale nettoprisindeksering af huslejen i lejemål omfattet af Lejelovens kapitel 3 – lejemål hvor lejen fastsættes omkostningsbestemt og gennemgribende moderniserede lejemål.


Da reglen foreslås indført med virkning fra den 1. juli 2022, er der tilknyttet en lettere kompliceret regel om ikrafttræden af bestemmelsen. I korte træk medfører dette, at udlejer ikke kan kræve nettoprisindeksering i de pågældende lejemål (hvor hjemlen var glemt) med tilbagevirkende kraft til 1. juli 2022; men alene fremover. Reglen vil blive behandlet i et senere nyhedsbrev.


Andre rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelov og boligreguleringslov

Ved lovforslaget foreslås gennemført en række mindre korrektioner af ordlyd af loven og paragrafhenvisninger, så lovteksten svarer til, hvad der har været hensigten (og indtil sammenskrivningen gældende).


Refusion af udlejers udgifter til månedlige forbrugsmålinger

For ejendomme med flere lejligheder og for bygninger med flere formål til tredjepart (som omfatter måling og fordeling samt opgørelse af det faktiske individuelle månedlige forbrug i sådanne ejendomme), fastsætter Energioplysningsbekendtgørelsen, at omkostninger som følge af overdragelsen af opgaven med fordelingen af omkostningerne ved faktureringsoplysninger om individuelt forbrug af varme mm., kan videreføres til slutkunder og slutbrugere i det omfang omkostningerne er rimelige.


Lejeloven og almenlejeloven indeholder imidlertid ikke en hjemmel til, at udlejer kan medtage disse oplysninger i det årlige regnskab. Det foreslås derfor, at sådanne hjemler indsættes i lejeloven og almenlejeloven.


Skærpelse af lejelovens regler om tilbudspligt

Baggrunden for ændringer af reglerne om tilbudspligt er, at lovgiver har vurderet, at det i praksis er konstateret, at det er muligt at overdrage en privat udlejningsejendom, uden at der udløses tilbudspligt, hvor det efter lovgivers opfattelse burde være tilfældet.


Det drejer sig om en situation, hvor et selskab, som ejer ejendomme omfattet af reglerne om tilbudspligt, har overdraget ejendomme til flere erhververe på en sådan måde, at ingen af erhververne hver for sig opnår majoritet af stemmer i de selskaber, der ejede ejendommene (Højesterets dom refereret i U 2020.2342 H). Social- Bolig- og Ældreministeriet vurderer her, at der er tale om en overdragelse af ejendommene, som burde udløse tilbudspligt, idet der reelt finder et ejerskifte sted. Derfor skærpes reglerne, så de også omfatter den beskrevne situation, hvor ejendommen blev overdraget til tre nye ejere, der ikke selvstændigt opnåede nogen majoritet.


Focus Advokater bemærker

Lovforslaget indeholder ikke revolutionære ændringer til lejeloven; men særligt regler om nettoprisindeksering af lejen i lejemål omfattet af lejelovens kapitel 3 skal man være opmærksom på, hvis man har lejeaftaler indeholdende en aftale om nettoprisindeksering.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Focus Advokater logo
Odense
Cortex Park Vest 3
5230 Odense M
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Udlejning af enkeltværelser i beboelseslejligheder – kan man det?
Udlejning af enkeltværelser i beboelseslejligheder – kan man det?
23/05/2024
Lejeret
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Lejeret
Lejer var berettiget til at ophæve lejekontrakt og kræve erstatning af udlejer
Lejer var berettiget til at ophæve lejekontrakt og kræve erstatning af udlejer
11/06/2024
Lejeret
Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
20/06/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Specifikationskravet i erhvervslejeloven - undgå ubehagelige overraskelser
Specifikationskravet i erhvervslejeloven - undgå ubehagelige overraskelser
08/07/2024
Lejeret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted