Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse

Bech Bruun
30/11/2023
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
Bech Bruun logo
Lejerne i en udlejningsejendom var parter i sag ved huslejenævnet, hvor udlejer havde anmodet om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse.

En udlejer anmodede i medfør af dagældende lejelovs § 59 a, stk. 2, jf. stk. 1, Huslejenævnet, Frederiksberg Kommune, om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelser som følge af forbedringsprojekter i en beboelsesejendom. 


Lejernes advokat anmodede på vegne af lejerne huslejenævnet om ikke at træffe afgørelse i sagen, før denne havde fremsat bemærkninger. 


Af en mail fra huslejenævnet til lejers advokat fremgik, at huslejenævnet på et nævnsmøde havde besluttet at fortsætte behandlingen af sagen vedrørende forbedringsforhøjelsen uden i den forbindelse at tillægge andre end udlejerne partsstatus. 


Lejerne indbragte sagen for boligretten. 


Såvel boligret som landsret fandt, at lejerne ikke skulle anses som parter i en sag om forhåndsgodkendelse af lejen i tilfælde af forbedringsarbejder. 

Højesterets dom

Højesteret fandt, at der ikke i den dagældende lejelovgivning var en særskilt regulering af, om lejerne skal anses for part i forbindelse med huslejenævnets behandling af sager om forhåndsgodkendelse efter dagældende lejelovs § 59 a, stk. 2. 


Spørgsmålet var derefter, om lejerne opfyldte de almindelige forvaltningsretlige betingelser for at være part. 


En person er efter disse betingelser part i en afgørelsessag, hvis den pågældende har en væsentlig, individuel og retlig interesse i udfaldet af sagen. 


Højesteret fandt, at lejerne havde en sådan interesse i udfaldet af sagen om forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelserne, at de opfyldte betingelserne for at være part i sagen. 


Højesteret tillagde det vægt, at huslejenævnet skulle træffe afgørelse om størrelsen af den leje, som udlejere kunne opkræve, hvis forbedringsarbejderne blev gennemført, og at huslejenævnet alene kunne ændre den forhåndsgodkendte leje, hvis der var tale om ændrede forhold.

Bech-Bruuns kommentar 

Højesteret fandt, at der ikke i den dagældende lejelovgivning er en særskilt regulering af, om lejerne skal anses for part i forbindelse med huslejenævnets behandling af sager om forhåndsgodkendelse efter dagældende lejelovs § 59 a, stk. 2. 


Spørgsmålet er herefter om den nuværende lejelov, som trådte i kraft 1. juli 2022, indeholder en særskilt regulering.  


Det følger af bemærkningerne til den nugældende lejelov, at  


”Indbringes en tvist for boligretten, hvori huslejenævnet eller huslejeankenævnet forinden har truffet afgørelse, vil nævnet ikke være part i boligretssagen. Det gælder imidlertid ikke for sager, hvor der ikke er en anden modpart, som sagen kan anlægges mod. I sådanne sager må udlejeren nødvendigvis anlægge sagen mod nævnet. Har huslejenævnet fx forhåndsgodkendt lejen efter § 132 i det samtidig fremsatte forslag til lov om leje, vil udlejeren kunne anlægge sag ved boligretten herom med nævnet som modpart”.


Bemærkningerne synes derfor at forudsætte, at der ved forhåndsgodkendelse af lejen efter § 132 (dagældende lejelovs § 59 a), ikke kan være andre parter end huslejenævnet. 


Det følger dog ligeledes af bemærkningerne, at bestemmelsen videreføres uden indholdsmæssige ændringer. 


Højesterets dom bør derfor også kunne anvendes på lejeloven efter 1. juli 2022. 


Dommen er optrykt i UfR 2023.5051 H.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted