Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lavere afgift på arv til søskende

Kromann Reumert
20/06/2024
Lavere afgift på arv til søskende
Kromann Reumert logo
Folketinget vedtog den 16. maj 2024, at arv til søskende fremover alene pålægges boafgift, men ikke tillige tillægsboafgift. Loven træder først i kraft den 1. januar 2027, men allerede nu skal der tages højde for lovændringen, når man laver testamenter, og bestående testamenter bør genovervejes.

I relation til boafgift ("arveafgift") anses søskende normalt ikke som nær familie, men som ubeslægtede på samme måde som eksempelvis venner, naboer og andre bekendte. De nugældende regler pålægger derfor søskende at betale både boafgift (15 %) og tillægsboafgift (25 %) af arv, medmindre der er tale om aktiv erhvervsvirksomhed tilhørende en barnløs person, jævnfør nedenfor. Med de gældende beregningsregler giver det en effektiv afgift på i alt 36,25 %.


Det er tillægsboafgiften på 25% af arv til søskende, som nu fjernes med virkning fra 1. januar 2027. Boafgiften på arv til søskende fra en arvelader, der afgår ved døden fra og med den 1. januar 2027 er derfor kun 15 %, uanset om arvelader har egne børn, og uanset om der er tale om en aktiv erhvervsvirksomhed eller om anden formue. Dermed er søskende boafgiftsmæssigt fuldt ud ligestillet med blandt andet børn, stedbørn, børnebørn og forældre med virkning for dødsfald, der sker fra og med den 1. januar 2027.


Boafgiften på 15 % betales af den del af arven, som overstiger et bundfradrag pr. dødsbo (ikke pr. arving). Bundfradraget forhøjes med virkning fra 2026 og udgør i 2026 360.300 DKK (2024-niveau), og fra og med 2029 udgør det 388.200 DKK (2024-niveau).


Hvem er omfattet?

Ved søskende forstås både hel- og halvsøskende, herunder søskende, som er adopteret af én eller begge af arveladerens forældre. Pleje- og stedsøskende omfattes ikke. 


Søskendes børn (afdødes nevøer og niecer) er ligesom fjernere slægtninge ikke omfattet af lovændringen. Arv til nevøer, niecer og fjernere slægtninge pålægges derfor uændret både bo- og tillægsboafgift på i alt 36,25 %. 


"70/30-ordningen" 

Den såkaldte "70/30-ordning" (Sådan kan du reducere arve­afgiften | Kromann Reumert) er udbredt, også i forhold til søskende. I denne ordning indsættes en velgørende organisation, der er fritaget for boafgift, til at arve 30 % af boet mod at betale bo- og tillægsboafgiften for eksempelvis søskende, der arver de resterende 70 %. Dermed skal der alene betales bo- og tillægsboafgift af 70 % af formuen, og ordningen medfører både en større nettoarv til for eksempel søskende og en vis arv til den velgørende organisation. 


Efter afgiftsnedsættelsen for arv til søskende er det relevant at genbesøge eksisterende testamenter, som indeholder 70/30-ordningen. I modsat fald vil der kunne opstå tvivl og tvist om arvefordelingen, hvis en person, som i sit testamente har indsat en 70/30-ordning, dør fra og med den 1. januar 2027 uden at have ændret testamentet: Skal testamentet fortolkes således, at arvefordelingen fortsat skal være med 70 % til søskende og 30 % til en velgørende organisation, uanset at søskende nu ikke længere skal betale tillægsboafgift? Eller skal hele arven tilfalde afdødes søskende? 


70/30-ordningen er fortsat relevant, hvis nevøer, niecer eller fjernere slægtninge begunstiges i et testamente, da de også efter lovændringen skal betale både bo- og tillægsboafgift på i alt 36,25 %.


Aktiv erhvervsvirksomhed tilhørende en barnløs: ingen tillægsboafgift

For at lette generationsskifter blev boafgiften på 15 % i 2017 nedsat for personer, som afgik ved døden i 2016 - 2019, for den del af boets aktiver, som udgjorde aktiv erhvervsvirksomhed. Nedsættelsen blev imidlertid ophævet igen, og i forbindelse med ophævelsen blev tillægsboafgiften fjernet for den del af arven efter barnløse, som består af aktiv erhvervsvirksomhed. Den del af arv til søskende og søskendes børn, der består af aktiv erhvervsvirksomhed, pålægges derfor allerede i dag kun boafgift på 15 %, forudsat at arvelader er barnløs.


Med den nye lovændring får denne undtagelse kun betydning, hvor en barnløs person afgår ved døden fra og med den 1. januar 2027 og efterlader en aktiv erhvervsvirksomhed som arv til søskendes børn (afdødes nevøer og niecer), da søskende fra og med den 1. januar 2027 kan arve alle aktiver – og ikke kun en aktiv erhvervsvirksomhed – til den lave boafgift på 15%, og uanset om afdøde var barnløs eller ej.


Gælder ikke for gaver

Der ændres ikke på reglerne om skat og afgift på gaver. 


Søskende og søskendes børn er i dag ikke omfattet af gaveafgiftsreglerne, der muliggør, at blandt andet børn skatte- og afgiftsfrit kan modtage årlige gaver på op til 74.100 DKK (2024-niveau) og kun betaler 15 % gaveafgift af gaver herudover. 


Gaver til søskende samt nevøer og niecer er skattepligtige som personlig indkomst for modtageren. Dette gælder også efter lovændringen.


Der gælder dog en særlig regel om generationsskifte i levende live (gave) af aktive erhvervsvirksomheder til søskende og søskendes børn. Hvis gavegiver er barnløs, og gaven til søskende eller søskendes børn udelukkende består i en aktiv erhvervsvirksomhed, pålægges gaven alene gaveafgift på 15 % og ingen indkomstskat.


Det er således – nu og ikke mindst fra og med 1. januar 2027 – relevant at overveje, om overdragelse til søskende skal ske som arv frem for ved gave og om der for eksempel skal ydes lån til søskende. 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
18/06/2024
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
24/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Beskatning af værdi af fri bil
Beskatning af værdi af fri bil
24/06/2024
Skatte- og afgiftsret
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
03/07/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted