Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven

Kromann Reumert
19/04/2024
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Kromann Reumert logo
Skatteministeriet har hævet en ankesag ved Højesteret vedrørende anvendelsesområdet for tonnageskatteloven. Dermed er det bekræftet, at levering af brændstof til GPS-koordinater på kontinentalsoklen ved skib-til-skib-leveringer (supplysejlads) opfylder tonnageskattelovens destinationskrav.

Tonnageskatteloven er en særlig skatteordning, som under visse betingelser kan tilvælges af rederier. Under ordningen sker beskatningen på baggrund af rederiets samlede nettotonnage og uafhængigt af rederiets indtægter. Ordningen omfatter blandt andet indkomst erhvervet ved sejlads "mellem forskellige destinationer".


Tonnageskatteordningen betragtes som statsstøtte, fordi ordningen er gunstig for rederier. Derfor skal tonnageskattereglerne fortolkes i overensstemmelse med EU-rettens statsstøtteregler og EU-Kommissionens godkendelse af ordningen.


Kort om sagen

Sagen angår, om en række selskaber i en rederikoncern kunne anvende tonnageskatteordningen. Selskaberne drev virksomhed med supplysejlads, idet koncernens tankskibe blev lastet med bunkerolie og derefter sejlet til en aftalt position på havet (en GPS-position), hvor olien blev leveret til fragtskibe, som skulle anvende olien som brændstof.


Landsskatteretten fandt, at selskabernes aktivitet udgjorde transport af gods mellem forskellige destinationer. Skatteministeriet var ikke enig i Landsskatterettens afgørelse, og ministeriet indbragte derfor sagen for domstolene.


Vestre Landsrets flertal (2-1) fandt, at udtrykket "mellem forskellige destinationer" både omfatter sejlads mellem havne eller anlæg/strukturer på kontinentalsoklen og sejlads til og mellem destinationer på havet (supplysejlads). Flertallet tiltrådte herefter Landsskatterettens resultat. Vestre Landsrets mindretal fandt derimod, at tonnageskatteloven ikke omfatter supplysejlads.


Vestre Landsrets flertal

"Vi finder derfor efter en samlet vurdering, at transport af passagerer eller gods (rederivirksomhed) mellem forskellige destinationer, jf. tonnageskattelovens § 6, foruden at omfatte sejlads mellem havne eller anlæg/strukturer på kontinentalsoklen også omfatter sejlads til og mellem destinationer (GPS-koordinater) på havet."


Højesteret

Skatteministeriet ankede sagen til Højesteret, fordi ministeriet mente, at Kommissionens godkendelse af tonnageskatteordningen ikke omfattede supplysejlads. Skatteministeriet vurderede, at der var en risiko for, at Kommissionen ville rejse en sag om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, hvis sagen ikke blev indbragt for Højesteret.


Skatteministeriet udtaler i en kommentar offentliggjort den 4. marts 2024 (SKM2024.120.SKAT), at Kommissionen uformelt har tilkendegivet, at den ikke på eget initiativ vil rejse en statsstøttesag mod Danmark, fordi supplysejlads omfattes af tonnageskatteloven. Ministeriet hævede derfor sagen for Højesteret, og dermed står det fast, at supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
30/04/2024
Skatte- og afgiftsret
Genoptagelse: særlige omstændigheder
Genoptagelse: særlige omstændigheder
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Bevisbyrden for betaling
Bevisbyrden for betaling
06/05/2024
Transportret, Øvrige
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted