Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Engelsk dom om force majeure klausul – er det force majeure ikke at kunne modtage betalinger i bestemt valuta på grund af sanktioner?

Engelsk dom om force majeure klausul – er det force majeure ikke at kunne modtage betalinger i bestemt valuta på grund af sanktioner?
Bird & Bird logo
Sagen vedrørte om en kontraktpart, der ønsker at påberåbe sig force majeure, berettiget kan afslå et tilbud om alternativ opfyldelse.

Baggrund

I juni 2016 indgik det hollandske selskab MUR Shipping (”MUR”) og Jersey baserede RTI Ltd (”RTI”) en kontrakt om befragtning af gods fra Guinea til Ukraine. Af befragtningsaftalen fremgik, at betalingen skulle ske i amerikanske dollars. Den 6. april 2018 blev RTI’s russiskejede moderselskab pålagt sanktioner af USA’s Finansministerium. Som følge heraf ville RTI’s betalinger til MUR sandsynligvis blive væsentligt forsinkede eftersom amerikanske banker, der skulle sørge for betalingerne, ville være nødt til at undersøge, om betalingerne var i strid med sanktionerne.


Kort efter påberåbte MUR sig kontraktens force majeure klausul, der blandt andet omfattede statslige forordninger, der hindrer eller forsinker kontraktens opfyldelse. Ifølge klausulen kunne force majeure dog kun påberåbes, såfremt situationen ikke kunne overvindes gennem ”rimelige bestræbelser” af den berørte part. MUR påstod, at en betaling i dollars i overensstemmelse med kontrakten ville være at brud på sanktionerne mod RTI. RTI tilbød på den baggrund at betale i euro i stedet, og derudover at bære alle ekstraomkostninger, dette ville medbære. MUR afslog tilbuddet, og fremsatte et krav mod RTI på et beløb svarende til, hvad det ville koste at finde en alternativ last til befragtningerne.


Hvor langt skal en part strække sig for at overkomme force majeure?

En voldgiftsret konkluderede, at der utvivlsomt var tale om force majeure, og at kernen i sagen bestod i, om kravet fra RTI om, at MUR skulle acceptere at modtage betalinger i euro kunne siges at være ”rimelige bestræbelser”. Voldgiftsretten udtalte, at betaling i euro var et ”fuldstændig realistisk alternativ” til opfyldelsen af betalingsforpligtelsen i US dollars, og dømte til fordel for RTI. MUR indbragte kendelsen for den engelske handelsret, der fandt, at klausulen om rimelige bestræbelser ikke kunne tvinge MUR til at opgive sin kontraktuelle ret til at modtage betaling i amerikanske dollars. Dommen fastslog, at såfremt man fortolker en kontrakt efter, hvad der kan forekomme rimeligt, kan dette skabe tvivl om en kontrakts bindende karakter, hvilket er særligt uhensigtsmæssigt i handelsmæssige transaktioner. RTI fik efterfølgende bevilling til at appellere sagen til den engelske appelret.


Appeldomstolens afgørelse

Appeldomstolen nåede til det modsatte resultat og afgjorde sagen til fordel for RTI, dog med dissens. Den dissentierende dommer mente, at MUR var berettiget til at kræve betaling i dollars, og at betaling i en anden valuta ikke ville kunne opfylde kontrakten. De to resterende dommere understregede, at sagen ikke omhandlede force majeure klausuler i bred forstand, men at sådanne bestemmelser bør fortolkes individuelt. Konkret mente dommerne at kernespørgsmålet var, om MUR’s accept af betaling i euro ville ”overvinde” force majeure situationen. Hertil lagde dommerne vægt, at kontrakten ikke behøvedes at være fulgt slavisk for, at situationen kunne anses som ”overvundet”. Appeldomstolen fandt i den specifikke sag, at MUR ikke kunne påberåbe sig force majeure, da situationen kunne overvindes ved RTI’s betaling i euro.

 

Bird & Birds kommentar

Det er interessant, at flertallet i appelkendelsen finder det berettiget at afvige fra kontraktens eksplicitte bestemmelser. I den specifikke sag virker det dog som det fornuftigste resultat, eftersom en betaling i euro svarende til dollarkursen ville opfylde kontraktens to formål; at lasten blev befragtet, samt at der skete betaling herfor på det aftalte beløb.


MUR ville ingen overlast lide ved den alternative betalingsform – særligt ikke, da RTI tilbød at betale eventuelle ekstraomkostninger forbundet med betaling i euro i stedet for dollars.

Sagen er et eksempel på, at domstole kan fortolke kommercielle kontrakter efter sit formål og ikke kun sin ordlyd, hvis dette er nødvendigt for at nå et rimeligt resultat. 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Artikler, der kunne være relevante for dig
EU-Kommissionen fremsætter forslag om en maksimal betalingsfrist på 30 kalenderdage
EU-Kommissionen fremsætter forslag om en maksimal betalingsfrist på 30 kalenderdage
17/11/2023
EU-ret, Kontraktret
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
Irmapigen sejrer i Sø- og Handelsretten
13/12/2023
Konfliktløsning, Immaterialret, Retssager og voldgift
Svensk fødevarevirksomhed pålagt historisk bøde for urimelige handelsvilkår
Svensk fødevarevirksomhed pålagt historisk bøde for urimelige handelsvilkår
13/12/2023
Konkurrenceret, EU-ret, Kontraktret
Når syn og skøn går i tomgang
Når syn og skøn går i tomgang
02/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
08/02/2024
Persondata, Kontraktret, Compliance
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted