Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager

Focus Advokater
11/06/2024
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
Focus Advokater logo
Den 4. juni 2024 har Folketinget vedtaget et lovforslag, som medfører en række ændringer i behandlingen af civile sager ved domstolene. Læs mere her om de nye regler, der træder i kraft den 15. juni 2024.

Baggrunden for de nye regler

Behovet for lovændringerne udspringer blandt andet af de lange berammelsestider, der er for retssager. I nogle retskredse kan der gå 1-2 år fra en sag bliver anlagt, til den kan afsluttes med en hovedforhandling.


Forslaget, der nu er vedtaget, indeholder en række forenklinger og effektiviseringer af retsplejeloven, baseret på anbefalinger fra udvalg nedsat af Justitsministeriet, og åbner også for muligheden for at ansætte flere kvalificerede dommere for at reducere sagsbunkerne i både straffe- og civile sager og en hævning af aldersgrænsen for pensionerede dommere til at arbejde længere som tilkaldedommere.


Ændringer der vedrører civile sager

En række af de regler, der gælder for behandlingen af civile sager, tilrettes for at gøre processen mere effektiv. Blandt andet:


  • Bliver det muligt, at en part eller et vidne i en civil retssag, når parterne er enige om det, kan afgive forklaring uden at møde for en ret eller et andet godkendt sted, men ved at benytte onlinemøder med kamera.
  • Bliver det muligt efter anmodning fra en part at henvise en civil sag til en anden byret af hensyn til sagsbehandlingstiden.
  • Derudover følger der en række mindre ændringer, der sammen skal effektivisere domstolenes muligheder for at gennemføre og afslutte sager hurtigere.
  • Beløbsgrænsen for anke til landsretten i civile sager uden Procesbevillingsnævnets tilladelse forhøjes fra 20.000 kr. til  50.000 kr.. Det betyder, at færre sager kan indbringes direkte for landsretten.
  • Småsagsprocessen (retsplejelovens kapitel 39) omdøbes til ”Den forenklede proces”, og beløbsgrænsen for sager omfattet af kapitel 39 forhøjes fra 50.000 kr. til 100.000 kr. Formålet med “Den forenklede proces” er, at få sager om mindre beløb behandlet effektivt og forudsætningsvist, uden at advokatbistand behøves – og der kan ikke opnås retshjælpsforsikringsdækning til forberedelsen af disse sager som udgangspunkt. Det vil stadig være muligt at løfte komplicerede sager ud af processen, selvom de vedrører mindre beløb.

    I boligretssager vil beløbsgrænsen stadig være 50.000 kr. Beløbsgrænsen vurderes i forhold til sagens værdi i henhold til retsafgiftsloven – i boligretssager kan dette være årslejen eller 5 x årslejen afhængigt af, hvad tvisten vedrører. En sag om opsigelse af et lejemål kan således være undtaget for småsagsprocessen, hvis årslejen er højere end 50.000 kr.


Focus Advokater bemærker

Det kan diskuteres, om regelændringerne kompromitterer retssikkerheden for dem, der er parter i en retssag, særligt i forhold til at grænserne for “Den forenklede proces” udvides. Samtidig er det dog væsentligt, at sagsbehandlingstiderne ved domstolene bliver nedbragt, så virksomheder og andre ikke skal vente flere år på at få afgjort en tvist, der kan have stor betydning – både økonomisk som mere principielt for en part. Det er fortsat vigtigt, at behandling af retssager sker på grundlag af kyndig rådgivning for at komme så gnidningsfrit som muligt gennem processen.


Træk på vores ekspertise

Hos Focus Advokater prioriterer vi effektiv og målrettet procesførelse i civile sager. Vores erfaring i procedure og den særlige ekspertise, der er forbundet med at kunne føre sager for domstolene, er vigtige forudsætninger for at kunne rådgive din virksomhed om det forventede udfald af en retssag – og hvordan du kommer videre. Vi arbejder for at gøre en forskel, og ved at godt advokatarbejde, og solidt kendskab til hvordan processen fungerer, enten kan forhindre en konflikt i at brede sig eller bringe konflikten til en hurtigere afslutning. Træk på vores ekspertise, når du får brug for sparring eller rådgivning her indenfor.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny regulering af demokratiske virksomheder
Ny regulering af demokratiske virksomheder
03/07/2024
Selskabsret, Øvrige
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
04/07/2024
Øvrige
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
05/07/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
08/07/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige, Finansiering og bankret
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
11/07/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted