Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager

TVC Advokatfirma
13/10/2023
Skatteyder var ikke rette indkomstmodtager
TVC Advokatfirma logo
I en nyere dom tilsidesatte retten en af Skattestyrelsen fortaget forhøjelse af en skatteyders personlige indkomst med kr. 1.420.000, som efterfølgende var blevet stadfæstet af Landsskatteretten. Den 6. september 2023 blev der afsagt dom i en skattesag ved Retten i Glostrup (BS-26620/2022-GLO), hvor skatteyderen ikke blev anset som rette indkomstmodtager af en række overførsler på dennes bankkonto. Retten lagde afgørende vægt på forklaringerne afgivet under hovedforhandlingen og fandt herefter, at Skattestyrelsen ikke med rette havde forhøjet skatteyderen af alt kr. 1.100.000, som var indsat på dennes bankkonto.


Nærmere om skattesagen

I forbindelse med Skattestyrelsens kontrolarbejde var den i sagen omhandlede skatteyder blevet anset for skattepligtig af en række indsætninger på dennes konto. Samlet fandt Skattestyrelsen grundlag for at forhøje skatteyderens skattepligtige indkomst med kr. 90.000 for indkomståret 2013 og kr. 1.330.000 for indkomståret 2014, det vil sige samlet kr. 1.420.000. Forhøjelserne blev gennemført på baggrund af, at Skattestyrelsen anså de pågældende overførsler for skattepligtig indkomst.


Afgørelsen blev indledningsvist påklaget til Skatteankestyrelsen, hvor Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse.


Sagen for domstolene

Efterfølgende blev sagen anlagt ved Retten i Glostrup, hvor det blev gjort gældende, at skatteyderen ikke var rette indkomstmodtager af de i sagen omhandlede beløb. Det blev gjort gældende, at skatteyderen ikke havde erhvervet ret til de pågældende beløb og videregivet dem kontant til tredjemand.


Under retssagen blev der fremlagt dokumentation i form af kontoudskrifter, hvor overførslerne af beløbene til skatteyderens konto samt efterfølgende kontante hævninger kunne følges.


Det fremgår direkte af byrettens begrundelse for resultatet, at der er lagt vægt på den fremlagte dokumentation og de afgivne forklaringer, idet sidstnævnte således er tillagt ikke uvæsentlig betydning i bevisvurderingen i den pågældende dom.


Sagen illustrerer meget fint, hvordan skatteyder kan komme i en situation, hvor det er afgørende at tilrettelægge sin argumentation og bevisførelse med afsæt i vidneforklaringer, som kan blive afgørende for et positivt resultat.


Ankefristen udløb fredag i sidste uge, hvorfor dommen er endelig.

Har du brug for en vurdering af, om Skattestyrelsen fejlagtigt har beskattet dig for indsætninger, der ikke er skattepligtig indkomst?

Hos TVC Advokatfirma har vi stor erfaring med førelse af skattesager ved alle instanser, hvorfor vi derigennem har erfaring med netop at vurdere beviser og lægge den rigtige strategi for den enkelte skattesag.


Såfremt du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du meget velkommen til at kontakte os.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
19/04/2024
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
30/04/2024
Skatte- og afgiftsret
Genoptagelse: særlige omstændigheder
Genoptagelse: særlige omstændigheder
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted