Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål

Kromann Reumert
24/11/2023
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen fastlog ved sin afgørelse den 18. oktober 2023, at EU-Kommissionens bøder til de to farma-selskaber Cephalon og Teva var berettiget. De to selskaber var blevet pålagt bøder på over 60 mio. EUR for at have overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler ved at indgå et patentforlig, der indeholdt klausuler, der havde konkurrencebegrænsende formål.

Sagens baggrund

Cephalon er en biofarmaceutisk virksomhed med amerikanske rødder. I 1993 opnåede Cephalon patentretlig beskyttelse af stoffet modafinil i EØS, og visse af de tilhørende patenter til stoffet udløb først i 2015. Teva Pharmaceutical Industries ("Teva") er en farmaceutisk virksomhed og producent af generiske modafinil-produkter


Cephalon anlagde i 2002 patentkrænkelsessager mod Teva og tre andre generiske farmaceutiske virksomheder for at forhindre disse i at markedsføre deres modafinil-produkter i USA. Der blev desuden anlagt sag mod Teva i Storbritannien i 2005 som følge af, at Teva også her havde lanceret sit modafinil-produkt.


Tvisten mellem Cephalon og Teva blev afsluttet i 2005 ved indgåelse af en forligsaftale. Det er denne aftale, der har været genstand for EU-Rettens afgørelse.


Rettens afgørelse

Kommissionen fandt, at forligsaftalen mellem Cephalon og Teva opstillede en række kommercielle vilkår for parternes fremtidige ageren på markedet, der - uagtet at de var aftalt som en del af patentforlig - var i strid med de konkurrenceretlige regler i EU. Centralt var, at Teva forpligtede sig til ikke at indtræde eller på anden vis konkurrere mod Cephalon på markedet for modafinil. Teva indvilligede også i, at Teva var afskåret fra at anfægte/udfordre Cephalons patenter på modafinil i fremtiden. Forligsaftalen indebar desuden kommercielle transaktioner, herunder Tevas overførelse af visse intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til modafinil til Cephalon mod betaling af royalties.


Kommissionen fandt på den baggrund, at forligsafgørelsen havde til formål at begrænse konkurrencen i strid med TEUF artikel 101. Cephalon og Teva anfægtede Kommissionens afgørelse ved Retten i Luxembourg og gjorde gældende, at parternes forligsaftale ikke havde til formål at begrænse konkurrencen og dermed uden videre udgjorde en overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.


Retten frifandt Kommissionen og konkluderede dermed, at forligsaftalen kunne kvalificeres som havende konkurrencebegrænsende formål. Retten begrundede sin afgørelse med, at en aftale, hvor patentindehaverens værdioverførsel til patentkrænkeren udelukkende findes begrundet i ønsket om ikke at ville konkurrere på fortjeneste, må anses for at have konkurrencebegrænsende formål.

Vores bemærkninger

Afgørelsen er særligt relevant, da den blandt andet understreger vigtigheden af at overveje konkurrenceretlige aspekter ved indgåelse af forligsaftale i tvister, herunder om overdragelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. I den konkrete sag var parternes overtrædelse af de konkurrenceretlige regler primært begrundet i forhold vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder, men beskyttelsen var altså for vidtgående. Selvom vilkårene i parternes aftale kan ligne en almindelig overdragelse af intellektuelle rettigheder, kan klausuler aftalt som led i sådanne overdragelser altså have konkurrencebegrænsende formål.

 

Samme problemstilling har tidligere været behandlet i dansk regi. Konkurrence-  og Forbrugerstyrelsen undersøgte i 2004, og før den senere omfattende sector inquiry fra Europa-Kommissionen i farmasektoren i 2009, hvorvidt Lundbecks aftaler med en række potentielle genericaproducenter havde konkurrencebegrænsende virkning. Aftalerne medførte, at genericaproducenterne skulle afholde sig fra at markedsføre genericamedicin indeholdende Citalopram, som Lundbeck havde et udløbet patent på, men som Lundbeck fortsat havde et procespatent på. Det blev af Lundbeck anført, at aftaler skulle ses som alternativ løsningsmodel til potentielle patentsøgsmål, da det var Lundbecks opfattelse, at genericaprodukterne var produceret i strid med Lundbecks procespatent.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rettede dengang henvendelse til Kommissionen for afklaring af, hvorvidt en sådan aftale kunne anses som konkurrencebegrænsende. Kommissionen fandt, at det ikke kunne konkluderes i den konkrete sag, at der var tale om en konkurrencebegrænsende aftale, da det ikke kunne afvises, at betalingens størrelse svarede til det mellemværende, som følger af et patentsøgsmål, og at det derfor ikke var sikkert, at der reelt havde været tale om at købe konkurrenter ud af markedet. Det var en noget lempeligere tilgang end det, som fulgte af Kommissionens senere sag mod Lundbeck om pay-for-delay-aftaler den 8. september 2016, ligesom Kommissionens og EU-rettens afgørelse vedrørende Cephalon og Teva bekræfter den efterfølgende og efterhånden langvarige praksis om, at en producent af medicinalprodukter ikke må betale genericaproducenter fra at udtræde af markedet, og at det altså er uden betydning for den konkurrentretlige vurdering, om baggrunden for parternes aftale har været at finde en mindelig løsning på en konflikt ved indgåelse af forlig


Læs domstolens afgørelse.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
04/06/2024
Konkurrenceret
Ny konkurrencelov vedtaget: Nu indføres call-in regel for fusioner under tærskelværdierne
Ny konkurrencelov vedtaget: Nu indføres call-in regel for fusioner under tærskelværdierne
06/06/2024
Konkurrenceret
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
11/06/2024
Konkurrenceret
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
13/06/2024
Konkurrenceret
Nye ændringer i konkurrenceloven træder snart i kraft – kan få stor betydning for fusioner under de gældende omsætningstærskler
Nye ændringer i konkurrenceloven træder snart i kraft – kan få stor betydning for fusioner under de gældende omsætningstærskler
04/07/2024
Konkurrenceret
Konkurrencerådets fokus 2024
Konkurrencerådets fokus 2024
05/07/2024
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted