Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ændring af konkurskarantæneregler vedtaget

Bech Bruun
04/06/2024
Ændring af konkurskarantæneregler vedtaget
Bech Bruun logo
Folketinget vedtog den 23. maj 2024 lovforslag om ændring af konkurskarantænereglerne, der blandt andet medfører, at offentligheden kan få adgang til konkurskarantæneregistret. I denne nyhed sætter vi fokus på de væsentligste ændringer i konkurskarantænereglerne.

Adgang til konkurskarantæneregistret 

Erhvervsstyrelsen fører et register over de personer, der er pålagt konkurskarantæne. I dag er det alene visse offentlige myndigheder, der har adgang til registret.


Ændring af konkursloven indebærer, at der fremover vil være fuld offentlig adgang til oplysninger om konkurskarantæner. Forbrugere, forretningsdrivende og øvrige offentlige myndigheder vil således få mulighed for at tjekke oplysninger i registret.  


Konkurskarantæneregistret vil alene indeholde oplysninger om aktive konkurskarantæner. Registret vil således ikke indeholde oplysninger om konkurskarantæner, der er udløbet. 


Forhold, der selvstændigt kan begrunde konkurskarantæne

Ændring af konkurskarantænereglerne indebærer, at der tilføjes en (ikke-udtømmende) oplistning af typetilfælde, som almindeligvis skal betragtes som groft uforsvarlig forretningsførelse:


  • Væsentlig tilsidesættelse af forpligtelser efter skatte-, told- eller afgiftslovgivningen
  • Væsentlig tilsidesættelse af reglerne om bogføring og regnskabsaflæggelse
  • Ikke forretningsmæssigt begrundede dispositioner, som har medvirket til, at selskabets aktivmasse er blevet ikke uvæsentligt reduceret (for eksempel salg af aktiver til underpris eller ulovlige ledelseslån)
  • Stråmandsvirksomhed (se mere herom nedenfor)
  • Drift efter håbløshedstidspunktet


Disse forhold – samt undladelse af at rette op på forholdene - kan således i sig selv begrunde pålæg om konkurskarantæne. 


Øvrige forhold, der kan betragtes som groft uforsvarlig forretningsførelse, kan fortsat medføre pålæg af konkurskarantæne. Som noget nyt er manglende samarbejde med kurator anført som et moment, der kan lægges vægt på i forbindelse med skifterettens beslutning om, hvorvidt der skal pålægges konkurskarantæne. 


Stråmandsvirksomhed 

Lovændringen medfører, at stråmandskonstruktioner almindeligvis skal betragtes som groft uforsvarlig forretningsførelse, der medfører pålæg af konkurskarantæne. 


Stråmandskonstruktioner indebærer, at den daglige ledelse varetages af en anden person end den, der er registreret som direktør i Erhvervsstyrelsens it-system. Det er både groft uforsvarligt at agere stråmand (den person, som er registreret som ledelse i Erhvervsstyrelsens it-system) samt bagmand (den reelle ledelse af selskabet).


Karantæneperiodens længde

Efter de nuværende regler pålægges konkurskarantæne som udgangspunkt (og maksimalt) for en periode på tre år. Konkurskarantæne kan pålægges for en kortere periode, hvis særlige grunde taler herfor. 


Lovændringen medfører, at konkurskarantæne kan pålægges for en periode på fem år, hvis det pågældende ledelsesmedlems forretningsførelse har været særdeles groft uforsvarlig. 


Det vil bero på en konkret vurdering, hvornår forretningsførelsen kan betragtes som særdeles groft uforsvarlig. Lovbemærkningerne nævner som eksempel tilfælde, hvor konkursen har medført betydelige tab for kreditorerne, eller hvor det pågældende ledelsesmedlem har overtrådt en allerede pålagt konkurskarantæne, eventuelt via en stråmandskonstruktion. 


Pålægges konkurskarantæne for en længere periode end tre år, kan det samtidig bestemmes, at det pågældende ledelsesmedlem heller ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse. 


Forlig om karantæneperiodens længde

Lovændringen indebærer derudover, at der kan indgås forlig med kurator om karantæneperiodens længde. Karantæneperioden skal mindst udgøre et år, og der kan derfor heller indgås forlig, der indebærer, at kurator hæver konkurskarantænesagen. Karantæneperioden skal i øvrigt være rimelig i forhold til sagens omstændigheder.


Det fremgår af lovbemærkningerne, at eksempelvis indfrielse af ulovlige kapitalejerlån til konkursboet kan være en del af et forlig, der medfører en nedsættelse af karantæneperiodens længde, idet ledelsesmedlemmet herved helt eller delvist retter op på de tab, den groft uforsvarlige forretningsførelse har medført.


Skifteretten skal stadfæste parternes forlig.


Forbud mod at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed i udlandet 

Det fremgår ikke klart af de nuværende regler om konkurskarantæne, om en pålagt konkurskarantæne tillige omfatter deltagelse i ledelsen i en udenlandsk erhvervsvirksomhed. 


Lovændringen medfører, at det eksplicit fremgår, at retsvirkningerne af konkurskarantæne også omfatter deltagelse i ledelsen af en erhvervsvirksomhed i udlandet. 


Adgang til pålæg af ”rekonstruktionskarantæne”

Ændringen af konkursloven indebærer også, at konkurskarantæne kan pålægges under en almindelig rekonstruktionsbehandling, såfremt:


  • Rekonstruktionsbehandlingen ophører med stadfæstelse af rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord, og
  • Det pågældende ledelsesmedlem er fratrådt senest to uger efter stadfæstelse af rekonstruktionsforslaget. 


Ikrafttræden 

De nye konkurskarantæneregler finder anvendelse ved karantænesager i konkursboer, hvor konkursdekretet er afsagt fra den 1. juni 2024 og frem.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
20/03/2024
Insolvens og rekonstruktion
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Lejeret
Nye regler pr. 1. juli for konkurskarantæne – og for karantæneregisteret
Nye regler pr. 1. juli for konkurskarantæne – og for karantæneregisteret
06/06/2024
Insolvens og rekonstruktion
Opdatering og udvidelse af konkurskarantænereglerne
Opdatering og udvidelse af konkurskarantænereglerne
01/07/2024
Insolvens og rekonstruktion
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted