Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital

Bech Bruun
04/06/2024
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
Bech Bruun logo
Region Hovedstaden havde ikke krænket Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i en sag, som handlede om, hvorvidt en patient på Hvidovre Hospital blev tilbudt tilstrækkelig vegansk kost.

Baggrunden for sagen

Sagen drejede sig om, hvorvidt en indlagt kvindes menneskerettigheder var blevet krænket i forbindelse med to kortvarige indlæggelser i marts og oktober/november 2020 på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. 


Kvinden gjorde gældende, at hendes veganske overbevisning var beskyttet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (herefter: ”EMRK”) artikel 9, og at hun var blevet udsat for forskelsbehandling i strid med EMRK artikel 14 ved ikke at få tilbudt tilstrækkelig vegansk kost under sine indlæggelser på Hvidovre Hospital. 


Dansk Vegetarisk Forening havde som mandatar for kvinden nedlagt påstand om, at Region Hovedstaden skulle betale en godtgørelse til kvinden. 


Her overfor havde Region Hovedstaden – der var repræsenteret af den ene af forfatterne til denne artikel, advokat Jacob Schall Holberg – nedlagt påstand om frifindelse.


Spørgsmålet i sagen var overordnet set, i) om kvindens veganske ”overbevisning” udgjorde en  beskyttet rettighed efter EMRK, herunder om en sådan rettighed kunne statuere en positiv forpligtelse for Region Hovedstaden, og i givet fald ii) om Region Hovedstaden uberettiget havde tilsidesat kvindens rettigheder/Region Hovedstadens positive forpligtelser med den konsekvens, at kvinden havde krav på godtgørelse. 


Byrettens dom 23. maj 2024

Byretten udtalte, at den daværende Menneskerettighedskommission og Den Europæiske Menne-skerettighedsdomstol i flere sager har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt adgangen til særlige diæter, der er begrundet i religiøs eller anden overbevisning, er omfattet af anvendelsesområdet for EMRK artikel 9. Byretten henviste herefter til, at den daværende kommisssion ved dom af 10. februar 1993 i sagen C.W. mod Storbritannien havde fastslået, at EMRK artikel 9 beskytter veganske overbevisninger.


Byretten udtalte herefter, at spørgsmålet om, hvorvidt EMRK artikel 9 indebærer en positiv forpligtelse til at sikre, at personer kan få serveret veganske måltider på offentlige institutioner må bero på en konkret vurdering. 


Efter bevisførelsen, herunder forklaringer fra bl.a. en chefsygeplejerske og fra en servicechef med ansvar for mad og køkkenfunktionerne på Hvidovre Hospital, lagde byretten til grund, at hospitalet vederlagsfrit kunne tilbyde kvinden vegansk mad under indlæggelserne. Kvinden havde mulighed for selv at medbringe mad eller via pårørende og/eller andre at få leveret vegansk mad til hospitalet. Hun havde endvidere mulighed for at købe vegansk mad i en 7-Eleven, der var beliggende på hospitalets område. Kvinden havde således ikke under sine, i øvrigt kortvarige, indlæggelser været afskåret fra at spise vegansk mad i overensstemmelse med sin overbevisning. 


Herefter – og under henvisning til at Hvidovre Hospitals primære opgave er at behandle og pleje et stort antal borgere – fandt byretten, at der er ikke var sket en krænkelse af EMRK artikel 14 sammenholdt med EMRK artikel 9. 


Byretten bemærkede, at det forhold, at udbuddet af vegansk mad på hospitalet ikke var lige så stort og varieret som udbuddet af mad til patienter, der ikke levede efter en vegansk overbevisning, under de givne omstændigheder ikke i sig selv kunne føre til, at der forelå en krænkelse af EMRK. 


Region Hovedstaden blev som følge heraf frifundet.


Bech-Bruuns kommentarer

Byretten udtalte, at spørgsmålet om, hvorvidt der består positiv forpligtelse til at sikre, at personer kan få serveret veganske måltider på offentlige institutioner må bero på en konkret vurdering. 


I den konkrete sag havde Region Hovedstaden sikret, at Hvidovre Hospital havde sit eget udbud af vegansk mad, som patienterne kunne benytte sig af . Det forhold, at det ”veganske madudbud” på hospitalet ikke var lige så stort og varieret som hospitalets ”almindelige madudbud” kunne efter byrettens opfattelse ikke i sig selv  medføre, at der var grundlag for statuere en uberettiget forskelsbehandling af kvinden.


I Retten i Hjørrings dom af 8. februar 2024 blev en kommune dømt for at have tilsidesat EMRK artikel 9 og 14, fordi retten fandt det bevist, at en kommune reelt afviste, at et vegansk barn kunne få serveret udelukkende vegansk kost eller medbringe egen madpakke i en daginstitution i kommunen”.


Sagen fra Hjørring står i skærende kontrast til sagen med Region Hovedstaden på Hvidovre Hospital, idet Hvidovre Hospital døgnet rundt kunne tilbyde – og rent faktisk tilbød – vegansk mad til den indlagte kvinde, og idet personalet på Hvidovre Hospital på intet tidspunkt nægtede kvinden at kunne leve vegansk.


Retten i Hillerøds dom af 23. maj 2024 er omtalt i rettens egen pressemeddelelse af samme dato, der kan læses HER. Ankefristen er ikke udløbet.


Sagen har i øvrigt som nævnt – både før og efter domsafsigelsen – været meget medieomtalt og er blandt andet blevet dækket af Ritzau, Ekstra Bladet, DR, B.T., TV2 Nyheder og Kosmopol. 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
04/07/2024
Øvrige
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
05/07/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
08/07/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige, Finansiering og bankret
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
11/07/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
15/07/2024
EU-ret, Persondata, Compliance
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted