Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget

Bech Bruun
06/05/2024
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Bech Bruun logo
Lovforslaget, der implementerer EU-direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD), er blevet vedtaget. Loven indfører en udvidet rapporteringspligt, der også omfatter flere ansættelsesretlige forhold.

Bæredygtighedsdirektivet, CSRD 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), blev vedtaget i november 2022 og er nu blevet implementeret i dansk ret. Loven træder i kraft den 1. juni 2024 og har virkning for regnskabsåret, der begyndte den 1. januar 2024.


CSRD-direktivet stiller både nye og obligatoriske krav til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering samtidig med, at flere virksomheder bliver omfattet af kravene om ikke-finansiel rapportering. Bech-Bruun har i en nyhed af 19. februar 2024 gennemgået, hvilke virksomheder der er omfattet af de nye regler. 


Ansættelsesretlige aspekter af CSRD-direktivet og det fremsatte lovforslag

Vi har i en tidligere nyhed beskrevet de ansættelsesretlige aspekter af bæredygtighedsrapporteringen, som følger af CSRD-direktivet. 


Det fremgår af det vedtagne lovforslag, at bæredygtighedsrapporteringen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid relevante standarder for bæredygtighedsrapportering. Kommissionen har vedtaget delegerede retsakter, der indeholder de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS). Disse standarder specificerer de oplysninger, som virksomhederne skal fremlægge efter CSRD. 


Standarderne stiller detaljerede krav til bæredygtighedsrapporteringen, og derfor gennemgår vi her kun indholdet i store træk.


Princippet om dobbelt væsentlighed

De oplysninger fra ESRS, som skal medtages i virksomhedernes bæredygtighedsrapportering, afhænger af resultatet af virksomhedens dobbelte væsentlighedsvurdering. Princippet om dobbelt væsentlighed er en metode til at identificere og danne overblik over, hvilke bæredygtighedsområder som er væsentlige for virksomheden og omverdenen. Metoden er ”dobbelt”, fordi den består af en vurdering af to forhold:

  • Hvordan virksomheden påvirker omverdenen
  • Hvordan virksomheden bliver påvirket af omverdenen


I juridiske termer er et ESG-emne således væsentligt ved enten at have:

  • ”Væsentlighed ved påvirkninger” og/eller
  • ”Finansiel væsentlighed” 


De standarder, der er de væsentligste i et ansættelsesretligt perspektiv, er især:

  • ESRS S1 – egen arbejdsstyrke
  • ESRS S2 – arbejdstagere i værdikæden


ESRS S1 – egen arbejdsstyrke

ESRS S1 forpligter virksomhederne til at offentliggøre en lang række af oplysninger, der vedrører deres egen arbejdsstyrke. Et af formålene med rapporteringen efter ESRS S1 er at give overblik over, i hvilket omfang virksomhederne tilpasser og overholder menneskeretlige konventioner samt EU-retlig lovgivning på det arbejdsretlige område.


I henhold til ESRS S1 er det påkrævet, at virksomheder beskriver deres politikker for egen arbejdsstyrke, inklusiv eventuelle specifikke tiltag mod forskelsbehandling og chikane. Derudover kræver standarden, at virksomhederne offentliggør oplysninger omkring mangfoldighed, såsom kønsfordeling i topledelsen, aldersfordeling blandt medarbejderne samt andelen af ansatte med handicap.


Virksomhederne er ligeledes forpligtet til at offentliggøre oplysninger om lønforskelle og den samlede aflønning samt oplysninger om antal af hændelser og klager relateret til deres egen arbejdsstyrke. Dette omfatter bl.a. offentliggørelse af oplysninger om det samlede antal tilfælde af forskelsbehandling, herunder chikane, i den pågældende rapporteringsperiode.


ESRS S2 – arbejdstagere i værdikæden

Udover at offentliggøre oplysninger om deres egen arbejdsstyrke i henhold til ESRS S1 er virksomhederne ligeledes forpligtet efter ESRS S2 til at offentliggøre oplysninger om virksomhedens påvirkning af arbejdstagere i deres værdikæde. Oplysningerne omfatter bl.a. en redegørelse for, hvordan virksomhedens forretningsmodel påvirker arbejdstagere i værdikæden, herunder hvorvidt der sker ligebehandling af alle arbejdstagere.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bech Bruun logo
København
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
I går
Compliance, EU-ret, Finansiering og bankret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
18/06/2024
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Strejke i søsterselskabet
Strejke i søsterselskabet
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
I går
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted