Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ansættelsesretlige aspekter af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering

Bech Bruun
29/09/2023
Ansættelsesretlige aspekter af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering
Bech Bruun logo
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) stiller øgede krav til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering. Nedenfor gives et overordnet overblik over de foreløbige ansættelsesretlige aspekter af CSRD.

Generelt om CSRD

I overensstemmelse med årsregnskabslovens regler redegør visse danske virksomheder årligt i deres ledelsesberetning for virksomhedens samfundsansvar, dvs. at der udarbejdes en redegørelse for, hvordan blandt andet forhold som miljø, sociale forhold og ledelse (ESG) indgår i virksomhedens forretning. Reglerne hviler på EU-direktivet om ikke-finansiel rapportering (NFRD).


Som en del af ”Green Deal” besluttede EU-Kommissionen sig for, at der fremover skulle stilles flere og skærpede krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering. Det udmøntede sig i vedtagelsen af CSRD i slutningen af 2022, som ændrer i NFRD. Specificeringen af kravene i CSRD sker i såkaldte standarder for ESG, som løbende vil blive vedtaget som delegerede retsakter. I det større perspektiv er hensigten med de nye regler i CSRD og standarderne, at det bliver mere klart for omverdenen, hvordan virksomheder opererer indenfor ESG.


Ifølge CSRD skal direktivet være gennemført i EU-medlemsstaterne senest den 6. juli 2024, dog således at visse af bestemmelserne skal være gennemført i regnskabsåret fra 1. januar 2024 eller senere regnskabsår alt afhængig af virksomhedens størrelse. Det forventes, at direktivet blandt andet bliver indarbejdet ved ændringer af årsregnskabsloven.


Den seneste ESG standard blev vedtaget i juli 2023 med ikrafttrædelse den 1. januar 2024. 


Ansættelsesretlige aspekter

Foruden virksomheders bæredygtighedsrapportering angående blandt andet klima, fastsætter CSRD ligeledes nye krav til virksomhedernes rapportering for så vidt angår sociale forhold, herunder ansættelsesretlige forhold.


Efter vedtagelsen af CSRD skal redegørelsen om sociale forhold således fremover indeholde en beskrivelse af mangfoldighedspolitikken, der anvendes i forbindelse med virksomhedens administrations-, ledelses- og tilsynsorganer. Mangfoldighedspolitikken skal blandt andet indeholde emner som køn, alder og handicap samt uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrunde. Såfremt virksomhederne ikke anvender en mangfoldighedspolitik, skal virksomhedernes redegørelse indeholde en forklaring på, hvorfor det forholder sig således.


Som nævnt vil EU-Kommissionen løbende vedtage delegerede retsakter, der fastsætter de standarder som virksomheders bæredygtighedsrapportering skal opfylde. Det følger i den forbindelse af CSRD, at sådanne standarder for så vidt angår sociale forhold vil indeholde nærmere krav om, hvordan virksomheder skal rapportere.


Det vil blandt andet i sådanne standarder blive specificeret, hvordan virksomheder skal fremlægge oplysninger om blandt andet ligestilling mellem kønnene, herunder lige løn for arbejde af samme værdi, uddannelse og kompetenceudvikling. Det vil også blive oplyst, hvordan virksomheder skal fremlægge oplysninger om virksomheders beskæftigelse og inklusion af personer med handicap. Det fremhæves i CSRD’s præambel, at sådanne oplysninger for eksempel kan være, at virksomheden skal angive de tilgængelighedsforanstaltninger, som virksomheden har truffet.


Desuden vil det skulle fremgå, hvordan virksomheder også skal fremlægge oplysninger om arbejdsforhold, herunder arbejdstid og aflønning. Virksomhederne skal ligeledes fremlægge oplysninger omkring deres dialog med arbejdsmarkedets parter, eksistensen af samarbejdsudvalg og kollektive overenskomstforhandlinger, herunder hvor mange lønmodtagere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst. Virksomhederne skal også oplyse om deres beskyttelse af whistleblowere.


I juli 2023 vedtog Kommissionen den første delegerede retsakt, der indeholder de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS), der blandt andet specificerer de ovenstående oplysninger, som virksomhederne skal fremlægge efter CSRD.


ESRS træder i kraft for regnskabsåret 2024 og gælder direkte i EU-medlemsstaterne.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?
Eksporterer din virksomhed varer til udlandet? Så er den formentligt underlagt reglerne om eksportkontrol. Annelise Lykke Schmidt, specialist i Trade Compliance, kommer i ovenstående video nærmere ind på reglerne relateret til eksportkontrol.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
20/02/2024
Compliance, EU-ret, Persondata
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret, Selskabsret
Manglende open source policy udgør en risiko for softwarevirksomheder
Manglende open source policy udgør en risiko for softwarevirksomheder
01/03/2024
Persondata, Compliance, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted