Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen: Beskyttelse mod forskelsbehandling gælder ved enhver erhvervsmæssig aktivitet

Bech Bruun
08/06/2022
EU-Domstolen: Beskyttelse mod forskelsbehandling gælder ved enhver erhvervsmæssig aktivitet
Bech Bruun logo
EU-Domstolen har i sin afgørelse (C-587/20) af 2. juni 2022 fulgt generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen om, hvorvidt en politisk valgt sektorformand i en fagforening var omfattet af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (”beskæftigelsesdirektivet”).

Sagen kort

Østre Landsret anmodede EU-Domstolen om præjudiciel afgørelse i en sag, som handlede om, hvorvidt det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at et fagforbund i sine love bestemte, at kandidater til posten som formand i en forbundssektor ikke måtte være fyldt 60 år på valgdagen.


Du kan læse vores tidligere nyhed om sagen samt generaladvokatens forslag til afgørelse her.


I relation til artikel 3, stk. 1, litra a) og d) i beskæftigelsesdirektivet argumenterede generaladvokaten overordnet for, at det ikke skal tillægges betydning, om hvervet opnås ved ansættelse eller ved valg på en generalforsamling. Direktivet, og dermed beskyttelsen mod forskelsbehandling, finder anvendelse i begge situationer.


Endvidere anførte generaladvokaten, at den foreliggende sag tillige måtte være omfattet af beskæftigelsesdirektivets anvendelsesområde, da det drejede sig om et hverv i en arbejdstagerorganisation.


EU-Domstolens afgørelse

EU-Domstolen fulgte generaladvokatens forslag til afgørelse.


EU-Domstolen bemærkede, at det ikke er EU-lovgivers ”hensigt at begrænse anvendelsesområdet for direktiv 2000/78 til stillinger, der besættes af en »arbejdstager«”. En sådan begrænsning fremgår heller ikke af ordlyden i artikel 3, stk. 1, litra a).


At hvervet blev besat ved ”valg” havde heller ikke betydning.


Endvidere fandt EU-Domstolen, at hvervet som formand for en arbejdstagerorganisation tillige er omfattet af direktivets artikel 3, stk. 1, litra d).


EU-Domstolen konkluderede herefter, at en aldersgrænse for at kunne vælges til hvervet som formand for en arbejdstagerorganisation, der er fastsat i denne organisations vedtægter, er omfattet af direktivets anvendelsesområde.


Bech-Bruuns bemærkninger

Det følger af EU-Domstolens afgørelse, at ikke alene ansættelsesforhold, men også udøvelse af et hverv, som er opnået ved valg, er omfattet af beskæftigelsesdirektivets forbud mod aldersdiskrimination.


Der er derfor grund til at antage, at for eksempel vederlagte bestyrelseshverv i private virksomheder er omfattet af beskæftigelsesdirektivets anvendelsesområde, og at aldersgrænser herfor ikke er gyldige.


Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Sandro Ratkovic eller Morten Ulrich. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
06/06/2024
EU-ret, Compliance, Finansiering og bankret
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
07/06/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
07/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted