Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen skærper konkurrencemyndighedernes forpligtelser for bevisførelse forud for kontrolundersøgelser

Kromann Reumert
10/07/2023
EU-Domstolen skærper konkurrencemyndighedernes forpligtelser for bevisførelse forud for kontrolundersøgelser
Kromann Reumert logo
I en afgørelse fra marts 2023 gav EU-Domstolen supermarkedskæderne Casino og Intermarché medhold i, at EU-Kommissionen skulle have ført referat af de møder, Kommissionen forud for kontrolundersøgelsen havde haft med kædernes leverandører. Det var en væsentlig fejl, at Kommissionen ikke havde gjort det. Derfor tilsidesatte EU-Domstolen dels Kommissionen og EU-Rettens afgørelse om, at parterne havde overtrådt konkurrencereglerne, og dels annullerede Domstolen Kommissionens afgørelse om at foretage kontrolundersøgelserne i 2017. Domstolen kan dermed ikke anvende det bevismateriale, som Kommissionen fik adgang til i 2017, som bevis for en konkurrenceretlig overtrædelse.

I 2017 foretog EU-Kommissionen kontrolundersøgelser hos en række franske supermarkeder, heriblandt Casino og Intermarché. Kommissionens begrundelse var en mistanke om, at:


  1. supermarkedskæderne havde udvekslet sensitiv og fortrolig information om leverandørrabatter
  2. supermarkedskæderne havde udvekslet senstiv og fortrolig information om kommercielle strategier.


Flere af supermarkskæderne appellerede kontrolundersøgelsernes gyldighed. Ikke desto mindre foretog Kommissionen i 2019 en række yderligere kontrolbesøg, der var baseret på den information, den havde indhentet i forbindelse med kontrolundersøgelserne i 2017. Først efter kontrolundersøgelserne i 2019 åbnede Kommissionen officielt en sag mod nogle af supermarkedskæderne.


Supermarkedskæderne tog spørgsmålet om, hvorvidt kontrolundersøgelserne i 2017 var lovlige, til EU-retten, herunder spørgsmålet om hvorvidt Kommissionen har en registreringspligt, når den foretager interviews forud for en kontrolundersøgelse. I 2020 afgjorde Retten, at Kommissionen ikke var forpligtet til at føre referat af de interviews, som den havde haft med supermarkedskædernes leverandører forud for kontrolundersøgelserne.


Retten fandt, at Kommissionen ikke havde haft tilstrækkelige beviser for at udføre kontrolundersøgelser på baggrund af den anden mistanke om udveksling af sensitiv og fortrolig information om kommercielle strategier. Kommissionen kunne ikke fremvise tilstrækkelige indicier for, at supermarkedskæderne skulle have udvekslet følsomme og fortrolige oplysninger om deres kommercielle strategier til et møde, hvor repræsentanter fra supermarkedskæderne havde deltaget. Retten mente derimod, at Kommissionen havde tilstrækkeligt med beviser til at foretage kontrolundersøgelserne med henvisning til den første mistanke om udveksling af sensitiv og fortrolig information om leverandørrabatter, uanset at interviewene med leverandørerne ikke var ført til protokol.


Den 9. marts 2023 afgjorde EU-Domstolen i tre afgørelser om samme sag, at Kommissionen var forpligtet til at føre referat af de interviews, der gik forud og dannede grundlag for en eller flere af kontrolundersøgelserne. Domstolen tilsidesatte derved Rettens afgørelse om, at Kommissionen havde haft tilstrækkelige beviser for den første mistanke. Ifølge Domstolen havde Retten begået en retlig fejl ved at anføre, at referatpligten ikke fandt anvendelse på interviewene med leverandørerne, og at de indicier, der var fremkommet ved disse interview, ikke var behæftet med en formmangel.


Hvad angår Kommissionens beslutning om at foretage kontrolundersøgelserne i 2017 konkluderede Domstolen, at en væsentlig del af Kommissionens indicier baserede sig på de interviews, som den ikke havde ført referat af, og som derfor var behæftet med en formmangel. Domstolen konkluderede derfor, at "Kommissionen på tidspunktet for vedtagelsen af den omtvistede afgørelse ikke havde tilstrækkeligt tungtvejende indicier, som den var berettiget til at anvende" og annullerede Kommissionens afgørelse om at foretage kontrolundersøgelserne i 2017. Derved kan Kommissionen ikke anvende de dokumenter, som den fik adgang til via kontrolundersøgelserne i 2017, som bevis for en konkurrenceretlig overtrædelse.


Ud fra Domstolens afgørelse udleder vi følgende:


  • Interviews, der bliver brugt som en del af begrundelsen for, hvorfor en kontrolundersøgelse er begrundet, skal behørigt dokumenteres af konkurrencemyndighederne, herunder ved at føre referat af interviews. Hvis en konkurrencemyndighed ikke fører tilstrækkeligt referat, kan de pågældende interviews ikke anvendes som indicier for, at en kontrolundersøgelse er begrundet. Vi ved endnu ikke, om der er særlige krav til referatformen.
  • Domstolen stiller større og større krav til konkurrencemyndighedernes bevisførelse og dokumentation. Konkurrencemyndighederne skal kunne dokumentere tilstrækkeligt tungtvejende indicier, der er baseret på faktuelle og retlige omstændigheder, der berettiger en kontrolundersøgelse.


Læs EU-Domstolens tre afgørelser:


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
De nye regler om gruppesøgsmål er trådt i kraft
De nye regler om gruppesøgsmål er trådt i kraft
04/07/2023
EU-ret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Nyt fra EU: Revision af EU ETS og indførsel af en klimatold (CBAM)
Nyt fra EU: Revision af EU ETS og indførsel af en klimatold (CBAM)
06/07/2023
EU-ret, Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning
Højesteret: Nets’ gebyrer var urimeligt høje
Højesteret: Nets’ gebyrer var urimeligt høje
06/07/2023
Konkurrenceret
EU-Domstolen skærper konkurrencemyndighedernes forpligtelser for bevisførelse forud for kontrolundersøgelser
EU-Domstolen skærper konkurrencemyndighedernes forpligtelser for bevisførelse forud for kontrolundersøgelser
10/07/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Tilstrækkelighedsafgørelse for overførsel af personoplysninger til USA er nu vedtaget
Tilstrækkelighedsafgørelse for overførsel af personoplysninger til USA er nu vedtaget
13/07/2023
EU-ret, Persondata
Ulovlig statsstøtte til SAS? Kommissionen indleder nu tilbundsgående undersøgelse
Ulovlig statsstøtte til SAS? Kommissionen indleder nu tilbundsgående undersøgelse
14/07/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted