Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Dom mod TV2: Bech-Bruun repræsenterede Viasat (MTG) i sag om statsstøtte

Bech Bruun
13/11/2017
Dom mod TV2: Bech-Bruun repræsenterede Viasat (MTG) i sag om statsstøtte
Viasat (MTG) vinder tre principielle sager over TV2 om statsstøtte. EU-domstolen fastslår, at TV2 har modtaget ulovlig statsstøtte i perioden 1995-2002 svarende til ca. 5 mia. kr. Bech-Bruun repræsenterede Viasat (MTG) i sagerne. 

TV2 havde i sagen bestridt, at der forelå statsstøtte, hvilket EU-Retten i sin dom fra 2015 var delvist enig med TV2 i. Rettens dom blev anket til EU-Domstolen af Viasat (MTG) og Kommissionen, da man søgte EU-Domstolens ord for, at samtlige 5 mia. kr. udgjorde statsstøtte. Med dagens dom giver EU-Domstolen appellanterne fuldt ud medhold.

Sagerne begyndte med en Kommissionsbeslutning i 2004, og de tre principielle sager markerer derfor den foreløbige afslutning på et 12-årigt sagsforløb ved EU’s instanser. Viasat (MTG) har i sagen været bistået af partner Michael Honoré, der udtaler følgende om sagen:

”Dommen er virkelig glædelig for Viasat (MTG), der har troet nok på sagen til at holde ud igennem et meget langt og ressourcekrævende sagsforløb. Vi ser nu frem til at få genoptaget sagerne for Østre Landsret, hvor omdrejningspunktet vil være TV2’s pligt til at skulle betale 1,75 mia. kroner tilbage til den danske stat samt statens pligt til erstatte det tab på ca. 500 mio. kr., som Viasat (MTG) har lidt i forbindelse med den ulovlige støttetildeling. Med dagens EU-domme er vi kommet betydeligt tættere på en sejr i relation til begge krav”

EU-dommene betyder, at Østre Landsret nu kan fortsætte behandlingen af den retssag, som Viasat (MTG) i 2006 anlagde imod TV2 og den danske stat. Sagen har været suspenderet siden 2006, mens EU-sagerne verserede. Sagen for Østre Landsret vedrører betaling af såkaldte ”ulovlighedsrenter” som følge af, at støtten til TV2 blev udbetalt uden forudgående godkendelse fra EU-Kommissionen – i strid med EU’s procedureregler. Viasat (MTG) har opgjort ulovlighedsrenterne til 1,75 mia. kroner. Derudover har Viasat (MTG) krævet erstatning på ca. 500 mio. kr. plus renter fra den danske stat for det tab, som Viasat har lidt pga den ulovlige støtte tildelt TV2.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
28/05/2024
EU-ret, Immaterialret, Persondata, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted