Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag om ændring af udlændingeloven, som skal styrke den internationale rekruttering, er nu fremsat

Bird & Bird
16/02/2023
Lovforslag om ændring af udlændingeloven, som skal styrke den internationale rekruttering, er nu fremsat
Bird & Bird logo
Den 9. februar 2023 blev et lovforslag om ændring af udlændingeloven fremsat. Formålet er at styrke den internationale rekruttering og således gøre det nemmere for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft fra ikke-EU/EØS-lande. Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale ”Styrket international rekruttering”, der blev indgået i juni 2022 mellem den tidligere regering og en række partier.

Lovforslaget lægger op til en ændring af flere regler i udlændingeloven – nedenfor ses de konkrete ændringsforslag. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2023.


1. Supplerende beløbsordning

Med henblik på at understøtte den danske økonomi under den aktuelle konjunktursituation og afhjælpe manglen på arbejdskraft indeholder lovforslaget forslag om en ny supplerende beløbsordning til håndtering af manglen på arbejdskraft. Efter den eksisterende beløbsordning skal en arbejdstager have en årlig løn på minimum 465.000 kr. (2023-niveau). Denne beløbsordning vil fortsat være gældende.


Det foreslås, at der indføres en ny supplerende beløbsordning, hvorefter der efter ansøgning kan meddeles opholdstilladelse, hvis udlændingen har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for et fagområde, hvor ansættelsen indebærer en årlig aflønning på mindst 375.000 kr.


Derudover er det en betingelse, at de forudgående tre måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed på ansøgningstidspunktet i gennemsnit ikke har oversteget et af udlændinge- og integrationsministeren fastsat niveau[1], og at virksomheden erklærer, at stillingen på ansøgningstidspunktet har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum to uger.


2. Udvidelse af fast-track ordningen

For at give flere virksomheder adgang til fast track-ordningen, som giver mulighed for at ansætte arbejdskraft fra tredjelande hurtigt og fleksibelt, indeholder lovforslaget endvidere forslag om en udvidelse af fast track-ordningen.


Udvidelsen foreslås gennemført ved, at kravet til antallet af fuldtidsansatte, som en virksomhed skal have ansat for at kunne blive certificeret til at benytte fast track-ordningen, nedsættes fra mindst 20 til mindst 10 fuldtidsansatte medarbejdere i Danmark. Det er antallet af fuldansatte på tidspunktet, hvor virksomheden indgiver ansøgning om certificering, der er afgørende for, om en virksomhed har 10 fuldtidsansatte. En virksomhed kan således certificeres, selvom den kortvarigt oplever et fald i antallet af ansatte efter, at ansøgningen om certificering er indgivet. Det er dog en forudsætning for forlængelse af en certificering, at virksomheden på tidspunktet for indgivelse af ansøgning om forlængelse igen har mindst 10 fuldtidsansatte medarbejdere i Danmark.


Der skal fortsat – som i dag - være tale om fastansatte medarbejdere, og vikarer som er hyret ind a virksomheden, tæller dermed ikke med ved opgørelsen af antal medarbejdere.

3. Bedre mulighed for arbejde efter endt uddannelse

For at sende et klart og positivt signal til udenlandske studerende om, at de er velkomne til at arbejde i Danmark, efter at de har afsluttet deres uddannelse her i landet, indeholder lovforslaget ligeledes forslag om, at udlændinge, der afslutter en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse skal meddeles et automatisk jobsøgningsophold på tre år, der skal give adgang til arbejde tre år efter endt uddannelse.


Forslaget vil erstatte den nuværende etableringskortordning, der således samtidig foreslås ophævet.

4. Udvidelse af positivlisten

Lovforslaget indeholder også forslag om, at positivlisten for personer med en videregående uddannelse udvides med flere stillingsbetegnelser og gøres mere forudsigelig. Dette foreslås gennemført ved, at de fagligt afgrænsede a-kasser gives mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser til positivlisten gældende for hele landet inden for den enkelte a-kasses faglige område, og at de regionale arbejdsmarkedsråd gives mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser på listen for deres respektive regionale områder, ligesom stillinger på positivlisten fremover tidligst skal kunne udgå af listen efter to år.

5. Udvidelse af Start-up Denmark-ordningen

Endelig indeholder lovforslaget forslag om at udvide Startup Denmark-ordningen, så en udenlandsk virksomhedsejer, der ønsker at åbne en filial i Danmark af en eksisterende virksomhed, får adgang til at søge opholdstilladelse efter Startup Denmark, samt forslag om, at udlændinge, der allerede har stiftet en selvstændig succesfuld virksomhed i Danmark (f.eks. mens udlændingen havde et andet opholdsgrundlag) har mulighed for at søge om opholdstilladelse gennem Startup Denmark-ordningen til at drive virksomheden.


Bird & Birds kommentarer

Bird & Bird har stor erfaring med ansøgning om arbejds-og opholdstilladelser, og tilbyder assistance i ansøgningsprocessen – både i relation til rådgivning i reglerne og i relation til den faktiske håndtering af selve ansøgningsprocessen.


[1] I den oprindelige politiske aftale var der lagt op ikke kunne meddeles nye opholdstilladelser efter den supplerende ordning, hvis de seneste tre måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed i gennemsnit oversteg 3,75%

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
23/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A
Nu kører ESG-toget
Nu kører ESG-toget
24/11/2023
Selskabsret, EU-ret, Finansiering og bankret
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Omplacering forsøgt med lys og lygte
Omplacering forsøgt med lys og lygte
30/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted