Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kommissionen forenkler procedurer for fusionskontrol

Kromann Reumert
11/05/2023
Kommissionen forenkler procedurer for fusionskontrol
Kromann Reumert logo
Kommissionen har vedtaget en pakke af foranstaltninger, der skal forenkle de administrative procedurer for fusionskontrol. Fusionsforenklingspakken udvider bl.a. anvendelsesområdet for EU's forenklede fusionskontrolprocedure for behandling af uproblematiske fusioner og forenkler også selve anmeldelsesprocessen for parterne. I denne nyhed kan du læse mere om indholdet af forenklingspakken og de praktiske konsekvenser.

Den 20. april 2023 vedtog Kommissionen en række foranstaltninger, som skal bidrage til at forenkle de administrative procedurer for fusionskontrol. Kommissionen har herved villet reducere mængden og optimere fremsendelsen af dokumenter samt mindske omkostningerne forbundet med fusionskontrol i øvrigt.


Formålet er således at gøre EU's fusionskontrolprocedure hurtigere og frigøre ressourcer, så Kommissionen kan fokusere på de transaktioner, der faktisk kan give anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder. Fusionsforenklingspakken vedtages som led i Kommissionens mål om at mindske rapporteringskravene med 25 pct. ved at reducere mængden af oplysninger, der kræves ved anmeldelse af transaktioner.

De væsentligste ændringer

Fusionspakken har til formål at strømline både den forenklede og den normale fusionskontrolprocedure og indebærer navnlig følgende ændringer:


Flere sager kan behandles efter den forenklede procedure


For det første er der to nye kategorier af transaktioner, der kan blive behandlet under den forenklede procedure. Det drejer sig om transaktioner, hvor:


  • Parternes individuelle eller samlede markedsandel i forudgående omsætningsled er lavere end 30 %, og deres samlede købsandel er på mindre end 30 %.
  • Parternes individuelle eller samlede markedsandel i forudgående og efterfølgende omsætningsled er lavere end 50 %, markedskoncentrationsindekset ("HHI-delta") er mindre end 150, og den virksomhed, der har den laveste markedsandel, er den samme på markedet i det forudgående og i det efterfølgende omsætningsled.

For det andet kan Kommissionen behandle visse transaktioner efter den forenklede procedure, selv om de ikke falder ind under nogen af de formelle kategorier for en forenklet behandling. Dette gøres ved at introducere såkaldte "fleksibilitetsklausuler". Det drejer sig om følgende transaktioner:


  • Horisontale transaktioner, hvor fusionsparternes samlede markedsandel er på 20-25 %.
  • Vertikale transaktioner, hvor (i) fusionsparternes individuelle eller samlede markedsandel i forudgående og efterfølgende omsætningsled er på 30-35 %, eller hvor (ii) fusionsparternes individuelle eller samlede markedsandel ikke overstiger 50 % på ét marked og 10 % på det vertikalt forbundne marked.
  • Joint venture-selskaber med en omsætning og aktiver på mellem 100-150 mio. EUR i EØS.

I prænotifikationsfasen vil parterne -  ligesom under de nuværende regler - skulle begrunde, hvorfor transaktionen opfylder betingelserne for at blive omfattet af den forenklede procedure i henhold til de generelle regler eller fleksibilitetsklausulerne. Parterne skal således dokumentere, at transaktionen opfylder betingelserne for den forenklede procedure i henhold til alle plausible markedsafgrænsninger.


For det tredje opstilles der en klarere og mere detaljeret liste over de omstændigheder, hvorunder Kommissionen kan gennemføre en almindelig anmeldelsesprocedure, selv om sagen teknisk set opfylder betingelserne for en forenklet revisionsprocedure. Dermed begrænses Kommissionens skøn i så henseende.


En mere strømlinet behandling af forenklede sager

Kommissionen indfører med fusionspakken også en såkaldt "superforenklet" procedure for visse typer af transaktioner. Dette omfatter to kategorier af transaktioner, hvor parterne af Kommissionen direkte opfordres til at indgive anmeldelse uden at have indgået i prænotifikationsdrøftelser med Kommissionen. De to kategorier er:


  • transaktioner uden horisontale overlap eller vertikale forbindelser mellem fusionsparternes aktiviteter
  • oprettelse af joint ventures uden nuværende eller forventet omsætning eller aktiver i EØS.

Desuden indføres en revideret anmeldelsesformular, der hovedsageligt består af multiple choice-spørgsmål og tabeller. Formularen søger således at strømline spørgsmål om både den retlige og faktuelle vurdering af sager.

En mere strømlinet behandling af ikke-forenklede sager

Kommissionen har endvidere reduceret og præciseret oplysningskravene til anmeldelsesformularen til brug for behandlingen af ikke-forenklede sager. Formularen indeholder nu klarere oplysninger om muligheden for dispensation, indfører tabeller med oplysninger om de berørte markeder og fjerner visse oplysningskrav.


Fusionsforenklingspakken træder snart i kraft

Den nye fusionsforenklingspakke træder i kraft den 1. september 2023. Ændringerne vil forventeligt medføre mindre tunge fusionskontrolprocedurer ved Kommissionen fremadrettet til gavn for uproblematiske fusioner. Dette forudsætter dog, at Kommissionen på sagsbehandlerniveau i praksis forvalter sine nye beføjelser mv. i overensstemmelse med hensigten bag pakken.


Vi er ikke bekendt med, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skulle være i gang med en tilsvarende proces for også at gøre det muligt at anmelde flere transaktioner efter den forenklede procedure i Danmark eller i øvrigt at lempe oplysningskravene.


Du er altid velkommen til at kontakte konkurrencegruppen, som følger udviklingen tæt, og som er klar til at rådgive dig, hvis du har spørgsmål til det nye regelsæt og de praktiske konsekvenser for din virksomhed.


Læs Kommissionens pressemeddelelse om den nye fusionsforenklingspakke.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
28/05/2024
EU-ret, Immaterialret, Persondata, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted