Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Er salg af software omfattet af reglerne om handelsagenter?

Er salg af software omfattet af reglerne om handelsagenter?
Bird & Bird logo
I en nylig sag (C-410/19) nåede EU-domstolen frem til at online levering af software på en tidsubegrænset licens er omfattet af begrebet ”varer” i EU-direktivet om handelsagenter (86/653).

Sagens faktum

Sagen vedrørte en tvist om en aftale mellem Computer Associates (CA) og en virksomhed kaldet The Software Incubator (TSI). CA udbyder bl.a. software til automatisering af udrulning og styring af applikationer. Levering af softwaren sker via en licens, som kan være begrænset eller tidsubegrænset. Ifølge aftalen skulle TSI markedsføre og sælge CA’s software på CA’s vegne.

Da CA i 2013 opsagde aftalen, rejste TSI et erstatningskrav ved en engelsk domstol i henhold til reglerne i den engelske implementering af handelsdirektivet (Statutory Instruments 1993/3053). CA gjorde under sagen gældende, at aftalen ikke var omfattet af handelsagentreglerne, da der ikke var tale om ”salg eller køb af varer”, som disse regler gælder for.


Som følge heraf stillede den engelske Supreme Court to præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen.


De præjudicielle spørgsmål

Sagens spørgsmål var


1) om en kopi af software leveret online kan udgøre en ”vare” i handelsagentdirektivets forstand, og


2) om software omfattet af en tidsubegrænset licens udgør ”salg af varer”, jf. artikel 1, stk. 2 i handelsagentdirektivet.


Spørgsmålene blev af EU-domstolen behandlet under ét.


Afgørelsen EU-domstolen konstaterede indledningsvis, at der er behov for en ensartet fortolkning af begrebet ”varer” i handelsagentdirektivet for at sikre ensartet anvendelse af EU-retten i medlemsstaterne.


Det følger af EU-domstolens praksis, at ”varer” defineres som ”(…) produkter, hvis værdi kan måles i penge, og som i sig selv kan være genstand for kommerciel transaktion”.


EU-domstolen fastslog, at denne definition også omfatter software som i den pågældende sag, da den har forretningsmæssig værdi og kan være genstand for kommerciel transaktion. Dette gælder, uanset om softwaren leveres fysisk eller via internettet.


I forhold til begrebet ”salg” henviste domstolen til sagen C-128/11, hvor det fastslås, at salg af en kopi af et computerprogram og indgåelse af en dertil knyttet tidsubegrænset licensaftale, er et udeleligt hele, idet salget af kopien i sig selv ikke har nogen værdi uden licensen.


I afgørelsen lagde EU-domstolen yderligere vægt på, at man ved at udelukke salg af software på denne måde fra handelsagentdirektivets anvendelsesområde ville bringe den effektive virkning af direktivets beskyttelse i fare.


På den baggrund fastslog domstolen at artikel 1, stk. 2 i direktivet, må fortolkes således, at det omfatter ”elektronisk levering af computersoftware til en kunde mod betaling af en pris, når leveringen ledsages af tildelingen af en tidsubegrænset licens til brug af softwaren.”


Bird & Bird’s kommentarer

Det kan på baggrund af dommen fra EU-domstolen konkluderes, at agentaftaler vedrørende onlinesalg af standardsoftware er omfattet af handelsagentreglerne, hvis de sælges på en tidsubegrænset licens, idet der i så fald er tale om ”salg eller køb af varer”.


Dommens resultat forekommer åbenbart rigtigt, da det ikke kan være afgørende for reglernes anvendelighed, om softwaren leveres fysisk på en usb-nøgle eller et andet fysisk medie - hvor ingen vil være i tvivl om, at der er tale om salg af en ”vare” – eller om salg og levering af selvsamme software sker via internettet.


Konsekvensen er, at agenten i sådanne tilfælde er beskyttet af handelsagentlovens beskyttelsespræceptive regler om bl.a. opsigelsesvarsler og goodwill kompensation ved agentaftalens ophør.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Bruger du Contract Management strategisk?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Bruger du Contract Management strategisk?
Hvordan bruger du contract management strategisk i din forretning? Hvorfor er det vigtigt, når vi oplever globale pandemier og den verserende krig i Europa?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
08/02/2024
Persondata, Kontraktret, Compliance
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
19/02/2024
Udbud, EU-ret, Compliance
EU's AI-lov: Et vigtigt skridt for musikindustrien og kampen mod ulovlig brug af musik
EU's AI-lov: Et vigtigt skridt for musikindustrien og kampen mod ulovlig brug af musik
14/02/2024
Immaterialret, EU-ret
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
20/02/2024
Compliance, EU-ret, Persondata
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
20/02/2024
Konkurrenceret, EU-ret
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
19/02/2024
Persondata, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted