Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-dom: Kommissionen kunne ikke påvise, at en blanding skulle kvalificeres som affald

Bech Bruun
15/04/2019
EU-dom: Kommissionen kunne ikke påvise, at en blanding skulle kvalificeres som affald
Bech Bruun logo
Kommissionen formåede ikke, i en traktatbrudssag, at løfte sin bevisbyrde for, om en blanding af stoffer kunne anses for at være affald. EU-domstolen lagde bl.a. vægt på, at blandingen nu kunne anvendes som brændstof på cementfabrikker og bemærkede, at det ikke er umuligt, at farligt affald kan ophøre med at være affald, hvis visse betingelser er opfyldt.

Efter at en tjekkisk operatør fra slutningen af 2010 til begyndelsen af 2011 leverede ca. 20.000 ton TPS-NOLO til en polsk importør i Katowice, underrettede de polske myndigheder Det Tjekkiske Miljøministerium om, at de anså det som en ulovlig overførsel af affald i henhold til art. 2, nr. 35, litra a, i transportforordningen (1013/2006). Dette var begrundet i, at hverken afsenderen eller modtageren havde anmeldt det. Det tjekkiske Miljøministerium gjorde i sit svar gældende, at det ikke kunne anses for at være affald, da TPS-NOLO (et restprodukt efter raffinering af olie, som består af tjæresyre) var anført i REACH-forordningen. Det Tjekkiske Miljøministerium nægtede herefter at påbyde den tjekkiske operatør at tilbagetage blandingen.


Klassificering af affald


Ifølge EU-domstolen kan begrebet ”affald” ikke fortolkes indskrænkende, da EU har vedtaget at forfølge et højt beskyttelsesniveau på miljøområdet, og at dette bl.a. sikres gennem forsigtighedsprincippet samt princippet om forebyggende indsats. Ydermere skal bedømmelsen ske på baggrund af en konkret vurdering af alle foreliggende omstændigheder.

EU-domstolen lagde i deres bedømmelse af, om blandingen kunne kvalificeres som affald, vægt på seks kriterier:

  1. at affaldet var blevet bearbejdet, så det nu var muligt at anvende som brændstof i cementfabrikker.

  2. at begrebet affald ikke kan defineres gennem stoffets farlighed, og at EU-retten ikke udelukker, at farligt affald kan ophøre med at være affald, ”hvis en nyttiggørelsesoperation bevirker, at det kan anvendes, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at miljøet skades”. Dette er tillige betinget af, at det ikke er fastslået, at indehaveren af stoffet/genstanden agter at skille sig af med det, eller allerede har skilt sig af med det.

  3. at der ikke var belæg for at antage, at blandingen allerede blev anset for affald i Den Tjekkiske Republik, og at blandingen derfor først i maj 2011 blev anset for affald i Polen, hvilket var efter overførslen fandt sted. Dermed er det omstændighederne på tidspunktet for overførslen, der er afgørende for vurderingen.

  4. at registreringen af et stof i REACH-forordningen er relevant for vurderingen af, om dette stof er ophørt med at være affald. Det, at stoffet kan være registreret fejlagtigt, er ikke i sig selv afgørende, da det kun kan anses som en hypotese. Dermed blev det tillagt vægt i vurderingen, som et indicium imod, at der var tale om affald, at stoffet var registeret i REACH-forordningen.

  5. at stoffets kemiske sammensætning kan være tegn på, at det er affald, men at fare for miljø eller menneskers sundhed ikke har betydning for selve kvalificeringen af stoffet som affald. Hertil kommer, at kommissionen alene havde fremlagt undersøgelser fra Polen, og at Den Tjekkiske Regering ikke havde mulighed for lave kontraekspertise af disse. Her bemærkede EU-domstolen, at et stof ikke anses for affald på grund af sin art, men på grund af hensigten fra indehaveren eller lovgiveren.

  6. slutteligt at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for, at blandingen ikke var udnyttet i henhold til en indgået konsignationsaftale.


EU-domstolen fandt på baggrund af ovenstående punkter, at kommissionen ikke havde godtgjort, at blandingen måtte anses for affald. Herefter frifandt EU-domstolen Den Tjekkiske Republik. Kommissionen blev pålagt at betale sagsomkostninger.


Bech-Bruuns kommentar


Dommen understreger og udvikler EU-domstolens praksis i forhold til affaldsdefinitionen. Dommen er udtryk for, at indehaverens handling og hensigt er afgørende, og at genstandens eller stoffets egenskaber i forhold til miljø og menneskers sundhed ikke er afgørende. Når EU-domstolen til stadighed afviser farlighed for omgivelserne som et relevant kriterium, skal det ses i sammenhæng med en forventning om, at anvendelse af affaldet alene forventes at kunne ske, hvis der er opnået de nødvendige tilladelser hertil, og at disse tilladelser indeholder alle relevante vilkår i forhold til at sikre omgivelserne, herunder miljøet og menneskers sundhed, som følge af anvendelse af genstanden henholdsvis affaldet.

Til gengæld fastslår EU-domstolen klart, at affaldsfasens ophør forudsætter, at affaldet har undergået en behandling, som sikrer, at affaldet ikke udgør en fare for miljøet og menneskers sundhed. Hvis det er tilfældet, er der imidlertid intet til hinder for, at farligt affald ophører med at være affald.

Dommen understreger også, at vurderingen til stadighed skal foretages i den konkrete sag på baggrund af alle relevante omstændigheder.

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Anmodningsprocessen for toldovervågninger i EU bliver papirløs
Anmodningsprocessen for toldovervågninger i EU bliver papirløs
17/11/2023
Immaterialret, EU-ret
EU-Kommissionen fremsætter forslag om en maksimal betalingsfrist på 30 kalenderdage
EU-Kommissionen fremsætter forslag om en maksimal betalingsfrist på 30 kalenderdage
17/11/2023
EU-ret, Kontraktret
EU’s dataforordning (”Data Act”) godkendt af Parlamentet
EU’s dataforordning (”Data Act”) godkendt af Parlamentet
16/11/2023
IT- og telekommunikation, Persondata, EU-ret
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
17/11/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Nu kører ESG-toget
Nu kører ESG-toget
24/11/2023
Selskabsret, EU-ret, Finansiering og bankret
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted