Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

EU-dom: Kommissionen kunne ikke påvise, at en blanding skulle kvalificeres som affald

Bech Bruun
15/04/2019
360
EU-dom: Kommissionen kunne ikke påvise, at en blanding skulle kvalificeres som affald
Bech Bruun logo
Kommissionen formåede ikke, i en traktatbrudssag, at løfte sin bevisbyrde for, om en blanding af stoffer kunne anses for at være affald. EU-domstolen lagde bl.a. vægt på, at blandingen nu kunne anvendes som brændstof på cementfabrikker og bemærkede, at det ikke er umuligt, at farligt affald kan ophøre med at være affald, hvis visse betingelser er opfyldt.

Efter at en tjekkisk operatør fra slutningen af 2010 til begyndelsen af 2011 leverede ca. 20.000 ton TPS-NOLO til en polsk importør i Katowice, underrettede de polske myndigheder Det Tjekkiske Miljøministerium om, at de anså det som en ulovlig overførsel af affald i henhold til art. 2, nr. 35, litra a, i transportforordningen (1013/2006). Dette var begrundet i, at hverken afsenderen eller modtageren havde anmeldt det. Det tjekkiske Miljøministerium gjorde i sit svar gældende, at det ikke kunne anses for at være affald, da TPS-NOLO (et restprodukt efter raffinering af olie, som består af tjæresyre) var anført i REACH-forordningen. Det Tjekkiske Miljøministerium nægtede herefter at påbyde den tjekkiske operatør at tilbagetage blandingen.


Klassificering af affald


Ifølge EU-domstolen kan begrebet ”affald” ikke fortolkes indskrænkende, da EU har vedtaget at forfølge et højt beskyttelsesniveau på miljøområdet, og at dette bl.a. sikres gennem forsigtighedsprincippet samt princippet om forebyggende indsats. Ydermere skal bedømmelsen ske på baggrund af en konkret vurdering af alle foreliggende omstændigheder.

EU-domstolen lagde i deres bedømmelse af, om blandingen kunne kvalificeres som affald, vægt på seks kriterier:

  1. at affaldet var blevet bearbejdet, så det nu var muligt at anvende som brændstof i cementfabrikker.

  2. at begrebet affald ikke kan defineres gennem stoffets farlighed, og at EU-retten ikke udelukker, at farligt affald kan ophøre med at være affald, ”hvis en nyttiggørelsesoperation bevirker, at det kan anvendes, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at miljøet skades”. Dette er tillige betinget af, at det ikke er fastslået, at indehaveren af stoffet/genstanden agter at skille sig af med det, eller allerede har skilt sig af med det.

  3. at der ikke var belæg for at antage, at blandingen allerede blev anset for affald i Den Tjekkiske Republik, og at blandingen derfor først i maj 2011 blev anset for affald i Polen, hvilket var efter overførslen fandt sted. Dermed er det omstændighederne på tidspunktet for overførslen, der er afgørende for vurderingen.

  4. at registreringen af et stof i REACH-forordningen er relevant for vurderingen af, om dette stof er ophørt med at være affald. Det, at stoffet kan være registreret fejlagtigt, er ikke i sig selv afgørende, da det kun kan anses som en hypotese. Dermed blev det tillagt vægt i vurderingen, som et indicium imod, at der var tale om affald, at stoffet var registeret i REACH-forordningen.

  5. at stoffets kemiske sammensætning kan være tegn på, at det er affald, men at fare for miljø eller menneskers sundhed ikke har betydning for selve kvalificeringen af stoffet som affald. Hertil kommer, at kommissionen alene havde fremlagt undersøgelser fra Polen, og at Den Tjekkiske Regering ikke havde mulighed for lave kontraekspertise af disse. Her bemærkede EU-domstolen, at et stof ikke anses for affald på grund af sin art, men på grund af hensigten fra indehaveren eller lovgiveren.

  6. slutteligt at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for, at blandingen ikke var udnyttet i henhold til en indgået konsignationsaftale.


EU-domstolen fandt på baggrund af ovenstående punkter, at kommissionen ikke havde godtgjort, at blandingen måtte anses for affald. Herefter frifandt EU-domstolen Den Tjekkiske Republik. Kommissionen blev pålagt at betale sagsomkostninger.


Bech-Bruuns kommentar


Dommen understreger og udvikler EU-domstolens praksis i forhold til affaldsdefinitionen. Dommen er udtryk for, at indehaverens handling og hensigt er afgørende, og at genstandens eller stoffets egenskaber i forhold til miljø og menneskers sundhed ikke er afgørende. Når EU-domstolen til stadighed afviser farlighed for omgivelserne som et relevant kriterium, skal det ses i sammenhæng med en forventning om, at anvendelse af affaldet alene forventes at kunne ske, hvis der er opnået de nødvendige tilladelser hertil, og at disse tilladelser indeholder alle relevante vilkår i forhold til at sikre omgivelserne, herunder miljøet og menneskers sundhed, som følge af anvendelse af genstanden henholdsvis affaldet.

Til gengæld fastslår EU-domstolen klart, at affaldsfasens ophør forudsætter, at affaldet har undergået en behandling, som sikrer, at affaldet ikke udgør en fare for miljøet og menneskers sundhed. Hvis det er tilfældet, er der imidlertid intet til hinder for, at farligt affald ophører med at være affald.

Dommen understreger også, at vurderingen til stadighed skal foretages i den konkrete sag på baggrund af alle relevante omstændigheder.

 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kommissionen vil lukke ned for spøgelsesfly
Kommissionen vil lukke ned for spøgelsesfly
18/03/2020
EU-ret
Bøde på 6,7 mio. euro til hotelkæde for diskrimination mellem forbrugere
Bøde på 6,7 mio. euro til hotelkæde for diskrimination mellem forbrugere
27/02/2020
EU-ret
Storbritannien har forladt EU: Hvad betyder Brexit for dine varemærker og designs?
Storbritannien har forladt EU: Hvad betyder Brexit for dine varemærker og designs?
14/02/2020
EU-ret, Immaterielret
Statsstøtte: De minimis-støtte – hvad er det, og hvordan gør man?
Statsstøtte: De minimis-støtte – hvad er det, og hvordan gør man?
26/11/2019
EU-ret
EU-domstolen: Franske godtgørelses­regler udtryk for indirekte forskels­behandling
EU-domstolen: Franske godtgørelses­regler udtryk for indirekte forskels­behandling
03/10/2019
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EU vedtager forordning om markedsovervågning
EU vedtager forordning om markedsovervågning
11/09/2019
EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted