Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Designreformen er nu et skridt tættere på at blive realiseret

Bech Bruun
13/02/2023
EU-Designreformen er nu et skridt tættere på at blive realiseret
Bech Bruun logo
Europa-Kommissionen fremsatte i slutningen af november 2022 forslag til den længe ventede designreform. Reformen har til formål at modernisere og harmonisere det nuværende designbeskyttelsessystem, som blev oprettet for mere end 20 år siden, og i højere grad tilpasse det små og mellemstore virksomheders behov.

Europa-Kommissionen annoncerede tilbage i 2020, at den europæiske designlovgivning skulle revideres, blandt andet som følge af den vellykkede reform af EU’s varemærkelovgivning.


Dette har resulteret i, at nye forslag til ændring af EU-direktivet (”Direktivet”) og EU-forordningen (”Forordningen”) om beskyttelse af industrielle designs (”Designreformen”) er blevet sendt i høring. Baggrunden for de to forslag er et ønske om at modernisere og effektivisere det europæiske designsystem og harmonisere designlovgivningen nationalt i EU-medlemsstaterne.  


Forslagene indeholder bestemmelser, der har til formål at gøre designbeskyttelsesprocessen mere brugervenlig og billigere. Nedenfor følger en gennemgang af de mest centrale dele af forslagene.

Reduktion af gebyrerne for registrering af EU-designs

I forsøget på at sikre adgang til billigere designbeskyttelse i EU omfatter forslaget til Forordningen en nedsættelse af ansøgningsgebyret samt ændring af gebyrstrukturen for fornyelser. Herudover omfatter forslaget en afskaffelse af den nuværende begrænsning i forhold til samregistreringer af designs, som også skal medvirke til at gøre EU-designbeskyttelsen billigere. På nuværende tidspunkt er det alene muligt at samregistrere designs, der tilhører samme Locarno-klasse. Det betyder, at eksempelvis en lampe og et bord ikke kan indeholdes i samme designansøgning. Forslaget til Forordningen lægger op til, at denne begrænsning afskaffes, således at alle designs – uanset Locarno-klasse – kan indeholdes i samme ansøgning, ligesom det er tilfældet i UK.


Ajourføring af definitioner

Designreformen omfatter ændring af definitionen på begreberne ’design’ og ’produkt’, som med forslagene præciseres og udvides. Opdateringen af definitionerne er med henblik på at fremtidssikre lovgivningen mod teknologiske fremskridt, såsom animationer, 3D-printning, NFT’er og virtuelle produkter i metaverset og samtidigt skabe større retssikkerhed og gennemsigtighed, for så vidt angår den beskyttede genstand.

 

Reservedelsklausul

Med henblik på at bidrage til øget konkurrence på reservedelsmarkedet i hele Unionen, lægger Designreformen op til at udfase designbeskyttelsen for reservedele. Det skal dermed være tilladt i alle EU-medlemsstater at reproducere identiske reservedele, hvis formål er at genskabe hovedproduktets oprindelige udseende, hvilket særligt kan have stor betydning i forhold til reservedele til biler. Designbeskyttelsen for reservedele er på nuværende tidspunkt ikke harmoniseret i EU-medlemsstaterne, og der kan derfor være nationale forskelle mellem medlemsstaterne på, hvorvidt det udgør en krænkelse at reproducere reservedele magen til de originale.   


For at imødekomme eksisterende designrettighedshaveres interesser, vil reparationsklausulen dog kun have øjeblikkelig retsvirkning for fremtidige designs, mens designs, der allerede er beskyttet, forbliver beskyttet i en overgangsperiode på 10 år. 


Designmeddelelse

Med Designreformen introduceres også designsymbolet Ⓓ, svarende til ®-symbolet for varemærker.  Indehaveren af en registreret designrettighed kan ved hjælp af designmeddelelsen informere offentligheden om, at designet er registreret.


Administrativ ugyldighedssag

I nogle medlemsstater kan gyldigheden af et registreret design kun anfægtes i retssager, hvilket kan være besværligt og meget omkostningstungt. Designreformen lægger derfor i stedet op til, at der bør indføres en simpel, administrativ procedure for anfægtelse af gyldigheden af designregistreringer nationalt i alle EU-medlemsstater, som skal varetages af det nationale kontor for intellektuel ejendomsret, ligesom det også er tilfældet for varemærker.


Hos Bech-Bruun følger vi udviklingen af den nye Designreform tæt, og vi vil løbende holde vores klienter orienteret om nyt.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Artikler, der kunne være relevante for dig
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
06/06/2024
EU-ret, Compliance, Finansiering og bankret
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
04/06/2024
EU-ret, Øvrige
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
07/06/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
Havfruedommen bliver til lov
Havfruedommen bliver til lov
13/06/2024
Immaterialret
Landsretten har afgjort tvist mellem Power og DBU om Powers reklamekampagne
Landsretten har afgjort tvist mellem Power og DBU om Powers reklamekampagne
13/06/2024
Immaterialret, Konfliktløsning, Retssager og voldgift
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
I går
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted