Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen afsiger ny dom om forbuddet mod dobbelt straf­forfølgning

Kromann Reumert
12/04/2019
EU-Domstolen afsiger ny dom om forbuddet mod dobbelt straf­forfølgning
Kromann Reumert logo
I en ny dom har EU-Domstolen fastslået, at princippet om "ne bis in idem" (forbuddet mod dobbelt strafforfølgning) ikke hindrer en national konkurrencemyndighed i at pålægge en virksomhed to bøder inden for samme beslutning, hvis en virksomhed både har overtrådt national konkurrenceret og EU-konkurrencereglerne.


Kort om sagen


Sagen handler om en beslutning, som formanden for den polske Konkurrence- og Forbrugerbeskyttelsesmyndighed havde truffet den 25. oktober 2007. Beslutningen var, at selskabet Powszechny Zaklad Ubezpieczeń PZU Życie (PZU Życie) havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for gruppelivsforsikringer for arbejdstagere i Polen. Et misbrug, der havde fundet sted fra den 1. april 2001 til den 25. oktober 2007.

Selskabet havde dermed overtrådt artikel 8 i den polske lov om konkurrence- og forbrugerbeskyttelse, hvilket blev sanktioneret med en bøde på ca. 7,7 mio. EUR.

Derudover fandt den polske formand, at PZU Życie også havde overtrådt TEUF artikel 102. Misbrugspraksissen fandtes nemlig at kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne negativt ved at hindre udenlandske forsikringsselskaber i at komme ind på det polske marked. Derfor blev PZU Życie pålagt endnu en bøde på ca. 4 mio. EUR.


Appelprocessen


PZU Życie ankede dommen, men appeldomstolen i Warszawa stadfæstede konkurrencemyndighedernes afgørelse. Herefter iværksatte PZU Życie en kassationsappel ved den øverste domstol i Polen. Her argumenterede PZU Życie for, at princippet om "ne bis in idem" (forbuddet mod dobbelt strafforfølgning) – som er sikret ved artikel 50 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder samt i artikel 4 i en tillægsprotokol til den Europæiske Menneskerettighedskonvention – var blevet tilsidesat. Forbuddet beskytter virksomheder mod at blive retsforfulgt eller straffet to gange for samme retsforhold.

I denne forbindelse forelagde appeldomstolen et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af forbuddet mod dobbelt strafforfølgning. Spørgsmålet lød, om forbuddet forhindrer, at en national konkurrencemyndighed kan pålægge en virksomhed to bøder inden for samme beslutning, hvis en virksomhed både har overtrådt national konkurrenceret og TEUF artikel 102.


EU-Domstolens præjudicielle afgørelse


EU-Domstolen afkræftede det præjudicielle spørgsmål. EU-Domstolen har i flere tilfælde fastslået, at EU-konkurrencereglerne og de nationale konkurrenceregler skal anvendes parallelt, da de to regelsæt anskuer den konkurrencebegrænsende adfærd ud fra forskelige synsvinkler. Derfor er regelsættenes anvendelsesområde ikke (fuldstændigt) sammenfaldende.

Afgørelsen slår dermed fast, at en medlemsstats nationale konkurrencemyndigheder kan beslutte, at virksomheder, som har misbrugt deres dominerende stilling, skal pålægges bøder for både at have overtrådt national konkurrenceret og EU-konkurrenceretten.

EU-Domstolen udtalte dog også, at den nationale konkurrencemyndighed i en sådan situation skal sikre, at bøderne samlet set er rimelige forhold til overtrædelsen.

Læs EU-Domstolens præjudicielle afgørelse.

 


 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Endelige kriterier for navngivning af fonde med ESG- og bæredygtighedsrelaterede udtryk i navnet offentliggjort
Endelige kriterier for navngivning af fonde med ESG- og bæredygtighedsrelaterede udtryk i navnet offentliggjort
24/06/2024
Finansiering og bankret, EU-ret, Compliance
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
28/06/2024
Forsikring og erstatning, EU-ret
ESG-rapport 2023: En ambitiøs vision for en bæredygtig fremtid
ESG-rapport 2023: En ambitiøs vision for en bæredygtig fremtid
28/06/2024
EU-ret, Finansiering og bankret, Compliance
EU-Rådet vedtager forordning om naturgenopretning
EU-Rådet vedtager forordning om naturgenopretning
04/07/2024
EU-ret, Miljøret
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
11/07/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
15/07/2024
EU-ret, Persondata, Compliance
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted