Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

EU-Domstolen afsiger ny dom om forbuddet mod dobbelt straf­forfølgning

Kromann Reumert
12/04/2019
EU-Domstolen afsiger ny dom om forbuddet mod dobbelt straf­forfølgning
Kromann Reumert logo
I en ny dom har EU-Domstolen fastslået, at princippet om "ne bis in idem" (forbuddet mod dobbelt strafforfølgning) ikke hindrer en national konkurrencemyndighed i at pålægge en virksomhed to bøder inden for samme beslutning, hvis en virksomhed både har overtrådt national konkurrenceret og EU-konkurrencereglerne.


Kort om sagen


Sagen handler om en beslutning, som formanden for den polske Konkurrence- og Forbrugerbeskyttelsesmyndighed havde truffet den 25. oktober 2007. Beslutningen var, at selskabet Powszechny Zaklad Ubezpieczeń PZU Życie (PZU Życie) havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for gruppelivsforsikringer for arbejdstagere i Polen. Et misbrug, der havde fundet sted fra den 1. april 2001 til den 25. oktober 2007.

Selskabet havde dermed overtrådt artikel 8 i den polske lov om konkurrence- og forbrugerbeskyttelse, hvilket blev sanktioneret med en bøde på ca. 7,7 mio. EUR.

Derudover fandt den polske formand, at PZU Życie også havde overtrådt TEUF artikel 102. Misbrugspraksissen fandtes nemlig at kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne negativt ved at hindre udenlandske forsikringsselskaber i at komme ind på det polske marked. Derfor blev PZU Życie pålagt endnu en bøde på ca. 4 mio. EUR.


Appelprocessen


PZU Życie ankede dommen, men appeldomstolen i Warszawa stadfæstede konkurrencemyndighedernes afgørelse. Herefter iværksatte PZU Życie en kassationsappel ved den øverste domstol i Polen. Her argumenterede PZU Życie for, at princippet om "ne bis in idem" (forbuddet mod dobbelt strafforfølgning) – som er sikret ved artikel 50 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder samt i artikel 4 i en tillægsprotokol til den Europæiske Menneskerettighedskonvention – var blevet tilsidesat. Forbuddet beskytter virksomheder mod at blive retsforfulgt eller straffet to gange for samme retsforhold.

I denne forbindelse forelagde appeldomstolen et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af forbuddet mod dobbelt strafforfølgning. Spørgsmålet lød, om forbuddet forhindrer, at en national konkurrencemyndighed kan pålægge en virksomhed to bøder inden for samme beslutning, hvis en virksomhed både har overtrådt national konkurrenceret og TEUF artikel 102.


EU-Domstolens præjudicielle afgørelse


EU-Domstolen afkræftede det præjudicielle spørgsmål. EU-Domstolen har i flere tilfælde fastslået, at EU-konkurrencereglerne og de nationale konkurrenceregler skal anvendes parallelt, da de to regelsæt anskuer den konkurrencebegrænsende adfærd ud fra forskelige synsvinkler. Derfor er regelsættenes anvendelsesområde ikke (fuldstændigt) sammenfaldende.

Afgørelsen slår dermed fast, at en medlemsstats nationale konkurrencemyndigheder kan beslutte, at virksomheder, som har misbrugt deres dominerende stilling, skal pålægges bøder for både at have overtrådt national konkurrenceret og EU-konkurrenceretten.

EU-Domstolen udtalte dog også, at den nationale konkurrencemyndighed i en sådan situation skal sikre, at bøderne samlet set er rimelige forhold til overtrædelsen.

Læs EU-Domstolens præjudicielle afgørelse.

 


 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye regler om udlevering af implantatkort for medicinsk udstyr
Nye regler om udlevering af implantatkort for medicinsk udstyr
05/03/2021
Life Science & Health Care, EU-ret
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
23/02/2021
Selskabsret, EU-ret
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
21/01/2021
Konkurrenceret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
13/01/2021
Forsikring og erstatning, Øvrige, EU-ret
Brexit – hvad med vores retssager?
Brexit – hvad med vores retssager?
25/11/2020
Retssager og voldgift, Internationale retsforhold, EU-ret
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
19/11/2020
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted