Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Det videre arbejde med AI-forordningen

Bird & Bird
17/09/2021
Det videre arbejde med AI-forordningen
Bird & Bird logo
Bird & Bird har de seneste måneder sat fokus på EU-Kommissionens udkast til AI-forordning. De tidligere artikler omhandlede AI-systemer der er forbudte, forordningens forhold til GDPR samt højrisikosystemerne. Denne artikel er den sidste i vores artikelserie om forslaget og behandler de stridspunkter, som forslaget indeholder, den afvejning af modsatrettede hensyn, der skal ske, og det videre forløb.

AI-forordningens påvirkning af innovation og udviklingen af AI

I udkastet er der lagt op til en risikobaseret tilgang med meget forskellige compliancekrav, alt efter hvor stor risikoen er for, at AI-systemet kan krænke grundlæggende rettigheder som sikret i EU's Charter. Hvor nogle systemer udgør så stor en risiko, at det vil være ulovligt at sælge og anvende dem på det europæiske marked (forbudte AI-systemer), vil højrisikosystemerne i praksis tiltrække sig mest opmærksomhed.


Højrisikosystemer underlægges strenge krav, bl.a. til den tekniske dokumentation samt til systemernes tekniske indretning og de datasæt, der anvendes. Dette vil skabe udfordringer for opstarts- og vækstvirksomheder, som typisk først vil etablere compliance-funktioner, når de er modnede som virksomheder og har produkter, der genererer omsætning. Forordningen forsøger at balancere hensynet til, at regelsættet ikke må være en barriere for nye markedsspillere ved at etablere ”reguleringsmæssige sandkasser”, der skal drives af de nationale tilsynsmyndigheder eller EDPS (Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse).


Mindre udbydere og nystartede virksomheder får bl.a. prioriteret adgang til sandkasserne, og der etableres en særlig kommunikationskanal for at yde vejledning og besvare spørgsmål om gennemførelsen af forordningen. I sandkasserne får udbyderne endvidere mulighed for at udvikle nye systemer i et begrænset tidsrum på grundlag af en testplan, der er aftalt med de kompetente myndigheder. Der kan derudover tages hensyn til de mindre virksomheders budget, når der skal fastlægges gebyrer.


Grundpræmissen for forslaget er, at brugen af kunstig intelligens kan medføre store gevinster, men at disse ikke må realiseres på bekostning af EU’s grundlæggende rettigheder. Der er en vis risiko for, at reguleringen kan hæmme udviklingen af AI i Europa samt udgøre en barriere for innovation. Derudover kan det ikke udelukkes, at udbydere vælger at afholde sig helt fra salg til det europæiske marked, hvis kravene er for tunge og ressourcekrævende, og vejledningen og samarbejdsvilligheden fra myndighederne er for tynd.


Andre politiske stridspunkter

Et af de væsentligste stridspunkter i samspillet mellem AI-reguleringen og beskyttelsen af privatlivets fred er brugen af ansigtsgenkendelse. Som tidligere nævnt i vores artikel om forholdet mellem forordningen og GDPR, har EDPS og EDPB (Det Europæiske Databeskyttelsesråd) allerede opfordret til et komplet forbud mod anvendelse af ansigtsgenkendelsesteknologi i offentlige rum, hvorimod udkastet lægger op til at kvalificere det som et højrisikosystem.


Ansigtsgenkendelsesteknologi må derfor forventes at give anledning til større diskussioner fremadrettet, særligt da teknologi til ansigtsgenkendelse til at aflæse kunders følelser og humør for at tilpasse en salgsoplevelse eller kundeservice allerede findes (se f.eks. Forbes.com). Derudover bruges teknologien af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, bl.a. ved Brøndby Stadium, hvor Datatilsynet har givet tilladelse til, at Brøndby Stadium kan bruge ansigtsgenkendelse til adgangskontrol ved indgangene under nærmere bestemte vilkår.


Interessenter har også påpeget manglende klarhed og retssikkerhed vedrørende afgrænsningen af højrisikosystemer og definitionen af "subliminale teknikker", hvis anvendelse kan medføre, at AI-systemet bliver forbudt.


En anden problemstilling er i hvor høj graf de kompetente tilsynsmyndigheder skal have adgang til visse informationer, inklusive kildekoder, som udviklere af indlysende årsager er tilbageholdende med at ville dele.


Europa-Parlamentet har tidligere opfordret til at indføre en ordning for civilretligt ansvar for AI, men ansvarsaspekterne i forbindelse med design, udvikling og brug af AI-systemer vil efter forslaget falde uden for forordningens anvendelsesområde. Kommissionen forventes at behandle ansvarsaspekterne i forbindelse med nye teknologier i forbindelse med en kommende bredere revision af EU's ansvarsregler.


Det videre forløb

AI-forordningen vil gennemgå den almindelige EU-lovgivningsprocedure og skal vedtages af både Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen forventer, at forordningen kan træde i kraft i 2023, hvilket er ambitiøst, da tidsplanen er afhængig af, hvor hurtigt Europa-Parlamentet og Rådet kan blive enige om forordningens indhold. 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
4 år med GDPR
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
4 år med GDPR
Hvordan ligger landet 4 år efter ikrafttrædelsen af Databeskyttelsesforordningen?
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Vi sætter fokus på overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande, herunder overførsler til USA baseret på den nye aftale mellem EU og USA.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår har I sidst ført tilsyn med jeres databehandlere?
Hvornår har I sidst ført tilsyn med jeres databehandlere?
20/02/2024
Persondata
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
20/02/2024
Compliance, EU-ret, Persondata
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
20/02/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
EMIR REFIT - Nye rapporteringsregler skal anvendes fra den 29. april 2024
EMIR REFIT - Nye rapporteringsregler skal anvendes fra den 29. april 2024
I går
EU-ret, Finansiering og bankret
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
I går
EU-ret, Finansiering og bankret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted