Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nye krav til forsikringsselskabers outsourcinger

Kromann Reumert
12/06/2015
Nye krav til forsikringsselskabers outsourcinger
Nyt EU-direktiv skærper reglerne for forsikringsselskaber og genforsikringsselskabers virksomhed. Det betyder, at nye krav til interne procedurer, processtyring og beredskabsplaner også får betydning for forsikringsselskabers kontrakter med outsourcing-leverandører. Solvens II-direktivet implementeres snart, og i denne artikel sætter vi fokus på de væsentligste nye punkter, som forsikringsselskaber skal være opmærksomme på, når de outsourcer dele af deres aktiviteter

Nyt EU-direktiv skærper reglerne for forsikringsselskaber og genforsikringsselskabers virksomhed. Det betyder, at nye krav til interne procedurer, processtyring og beredskabsplaner også får betydning for forsikringsselskabers kontrakter med outsourcing-leverandører. Solvens II-direktivet implementeres snart, og i denne artikel sætter vi fokus på de væsentligste nye punkter, som forsikringsselskaber skal være opmærksomme på, når de outsourcer dele af deres aktiviteter.

HVAD ER SOLVENS II?
Solvens II-direktivet medfører en række væsentlige ændringer i reguleringen af forsikringsselskabers virksomhed. Direktivet stiller blandt andet krav til forsikringsselskabernes kapitalkrav, solvensbehov, investeringsstrategi og risikostyring. Du kan læse en mere detaljeret gennemgang af Solvens II-direktivet i vores nyhedsbrev fra finansiel regulering. (Læs mere her)

Den væsentligste ændring set i et outsourcing-perspektiv er den ændrede ordlyd for så vidt angår, hvilke aktiviteter, der er omfattet af reguleringen. Hidtil har reglerne stillet krav til indholdet af outsourcing-aftaler vedrørende "væsentlige aktivitetsområder". I det nye direktiv er denne formulering ændret til "kritiske eller vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter". Hvad der skal forstås ved "kritiske eller vigtige operationelle funktioner eller aktiviteter" ligger ikke fast, men outsourcing af håndtering af krav, produktudvikling, intern risikohåndtering og IT-systemer og opbevaring af data vil være omfattet.

HVAD BETYDER SOLVENS II FOR OUTSOURCING-AFTALER?
Som noget nyt skal forsikringsselskabet, inden der indgås en outsourcing-aftale, foretage en undersøgelse (due diligence) af den påtænkte leverandør. Undersøgelsen skal blandt andet afdække leverandørens risikostyringsmekanismer, interne kontrolsystemer og beredskabsplaner og fastslå, om leverandøren har de nødvendige ressourcer til at udføre opgaven, både i forhold til finansielle ressourcer og medarbejdernes antal og kvalifikationer.

Ligesom i Outsourcingbekendtgørelsen stilles der i Solvens II en række indholdsmæssige krav til forsikringsselskabets outsourcing-aftale med leverandøren. Som noget nyt stilles der også udtrykkeligt krav om, at kravene overholdes, hvis forsikringsselskabet outsourcer aktiviteter til andre selskaber inden for samme koncern.

Af øvrige nye krav kan nævnes:

  • Leverandørens opsigelsesvarsel skal være langt nok til, at forsikringsselskabet kan finde en alternativ løsning, enten ved insourcing eller outsourcing til en anden leverandør.

  • Forsikringsselskabet skal kunne indhente oplysninger om de outsourcede aktiviteter og udstede konkrete instrukser til leverandøren vedrørende de outsourcede aktiviteter og funktioner.

  • Forsikringsselskabet skal kunne ophæve aftalen, uden at dette afbryder eller forringer kvaliteten af leveringen af tjenesteydelser til forsikringstagerne.


Samlet set er det krav, som vil være opfyldt i en god, fyldestgørende outsourcing-aftale. Forsikringsselskaber bør dog tage et hurtigt tjek af deres eksisterende aftaler og sikre, at kommende aftaler opfylder kravene.

De nye regler træder i kraft pr. 1. januar 2016, men kravene gælder også for aftaler, der er indgået før denne dato.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Typiske fejl ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted