Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Danmark får ikke medhold i appel om hektarstøtte

Kammeradvokaten
28/10/2014
Danmark får ikke medhold i appel om hektarstøtte
Kammeradvokaten logo
EU-domstolen har for nyligt opretholdt Rettens dom i hektarstøttesagen og stadfæster derved den særligt tunge bevisbyrde for medlemsstater i relation til sager om regnskabsafslutning for Den Europæiske udviklings- og garantifond for Landbruget (EUGFL). Det betyder, at Danmark ikke får refunderet ca. 750 mio. kr. i hektarstøtte.

Sagens baggrund
Kommissionen traf i marts 2009 en beslutning om at kræve hektarstøtte tilbage fra den danske stat.

Baggrunden for beslutningen var, at de danske myndigheder efter Kommissionens opfattelse ikke havde foretaget tilstrækkelig kontrol med landmændenes overholdelse af betingelserne for at modtage hektarstøtte.

Kommissionen mente bl.a. at landmændene ikke havde plejet de braklagte marker tilstrækkeligt, at telemålingen vedrørende kontrollen med størrelsen af de braklagte marker var utilstrækkelig, og at en del af de kontrollerede marker var anvendt til ikke-tilladte formål.

Retten opretholdt Kommissionens beslutning
Retten har ved dom af 3. juli 2012 opretholdt Kommissionens beslutning, selvom Retten fandt, at Kommissionen havde begået en fortolkningsfejl ved at gå ud fra, at der ikke måtte være plantedække på braklagte marker. Imidlertid har Retten fundet, at denne fortolkningsfejl ikke har væsentlig betydning for beslutningens gyldighed.

I stedet har Retten opretholdt beslutningen med henvisning til, at Kommissionen konstaterede andre - men ganske få - uregelmæssigheder, som dermed kunne bære beslutningen.

Retten har i den forbindelse fastslået, at den danske regering ikke har løftet sin bevisbyrde, og de har stillet strenge krav til omfanget af denne bevisbyrde.

EU-Domstolen opretholder Rettens dom
Da regeringen var af den opfattelse, at Rettens afgørelse led en række væsentlige retlige mangler, blev det besluttet at appellere Rettens dom til EU-Domstolen, hvilket skete den 13. september 2012.

EU-Domstolen afsagde dom i sagen den 15. oktober 2014,og har ved sin dom besluttet at forkaste appellen, og dermed i det hele opretholde Rettens dom. Kommissionens beslutning om at den danske stat skal betale de ca. 750 mio. kr. i hektarstøtte, som sagen handlede om, står således ved magt.

EU-Domstolen anerkender, at de anbringender den danske regering gør gældende er af retlig karakter. De kan således være genstand for en appel. Men i det væsentlige får regeringen ikke medhold i sine anbringender.

En umulig bevisbyrde
Det særligt interessante ved dommen er, at EU-Domstolen opretholder den særdeles restriktive bevisbyrde i forbindelse med regnskabsafslutningen for EUGFL. Kommissionen skal i sådanne sager alene fremlægge bevis for, at der er en begrundet og rimelig tvivl med hensyn til medlemsstatens kontrolforanstaltninger. Herefter er det op til medlemsstaten at føre det mest detaljerede og fuldstændige bevis for kontrollen og for at Kommissionens beregninger er forkerte.

Således som Domstolen formulerer sig i præmisserne, indebærer dommen, at der i denne type regnskabsafslutningssager gælder en omvendt bevisbyrde, der påhviler medlemslandene. I praksis vil en sådan bevisbyrde være umulig for medlemsstaterne at løfte.

Rettens dom kan læses her.

EU-Domstolens dom kan læses her.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kammeradvokaten logo
Aarhus
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C
33 15 20 10
mail@poulschmith.dk
København
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
AI-forordningen og højrisikosystemerne
AI-forordningen og højrisikosystemerne
09/07/2021
Persondata, EU-ret
Softwarelicenser kan udgøre momsfritaget forvaltning af investeringsforeninger
Softwarelicenser kan udgøre momsfritaget forvaltning af investeringsforeninger
25/06/2021
Skatte- og afgiftsret, EU-ret, IT- og telekommunikation
Nye regler om udlevering af implantatkort for medicinsk udstyr
Nye regler om udlevering af implantatkort for medicinsk udstyr
05/03/2021
Life Science & Health Care, EU-ret
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
23/02/2021
Selskabsret, EU-ret
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
21/01/2021
Konkurrenceret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
13/01/2021
Forsikring og erstatning, Øvrige, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted