Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Danmark får ikke medhold i appel om hektarstøtte

Kammeradvokaten
28/10/2014
Danmark får ikke medhold i appel om hektarstøtte
EU-domstolen har for nyligt opretholdt Rettens dom i hektarstøttesagen og stadfæster derved den særligt tunge bevisbyrde for medlemsstater i relation til sager om regnskabsafslutning for Den Europæiske udviklings- og garantifond for Landbruget (EUGFL). Det betyder, at Danmark ikke får refunderet ca. 750 mio. kr. i hektarstøtte.

Sagens baggrund
Kommissionen traf i marts 2009 en beslutning om at kræve hektarstøtte tilbage fra den danske stat.

Baggrunden for beslutningen var, at de danske myndigheder efter Kommissionens opfattelse ikke havde foretaget tilstrækkelig kontrol med landmændenes overholdelse af betingelserne for at modtage hektarstøtte.

Kommissionen mente bl.a. at landmændene ikke havde plejet de braklagte marker tilstrækkeligt, at telemålingen vedrørende kontrollen med størrelsen af de braklagte marker var utilstrækkelig, og at en del af de kontrollerede marker var anvendt til ikke-tilladte formål.

Retten opretholdt Kommissionens beslutning
Retten har ved dom af 3. juli 2012 opretholdt Kommissionens beslutning, selvom Retten fandt, at Kommissionen havde begået en fortolkningsfejl ved at gå ud fra, at der ikke måtte være plantedække på braklagte marker. Imidlertid har Retten fundet, at denne fortolkningsfejl ikke har væsentlig betydning for beslutningens gyldighed.

I stedet har Retten opretholdt beslutningen med henvisning til, at Kommissionen konstaterede andre - men ganske få - uregelmæssigheder, som dermed kunne bære beslutningen.

Retten har i den forbindelse fastslået, at den danske regering ikke har løftet sin bevisbyrde, og de har stillet strenge krav til omfanget af denne bevisbyrde.

EU-Domstolen opretholder Rettens dom
Da regeringen var af den opfattelse, at Rettens afgørelse led en række væsentlige retlige mangler, blev det besluttet at appellere Rettens dom til EU-Domstolen, hvilket skete den 13. september 2012.

EU-Domstolen afsagde dom i sagen den 15. oktober 2014,og har ved sin dom besluttet at forkaste appellen, og dermed i det hele opretholde Rettens dom. Kommissionens beslutning om at den danske stat skal betale de ca. 750 mio. kr. i hektarstøtte, som sagen handlede om, står således ved magt.

EU-Domstolen anerkender, at de anbringender den danske regering gør gældende er af retlig karakter. De kan således være genstand for en appel. Men i det væsentlige får regeringen ikke medhold i sine anbringender.

En umulig bevisbyrde
Det særligt interessante ved dommen er, at EU-Domstolen opretholder den særdeles restriktive bevisbyrde i forbindelse med regnskabsafslutningen for EUGFL. Kommissionen skal i sådanne sager alene fremlægge bevis for, at der er en begrundet og rimelig tvivl med hensyn til medlemsstatens kontrolforanstaltninger. Herefter er det op til medlemsstaten at føre det mest detaljerede og fuldstændige bevis for kontrollen og for at Kommissionens beregninger er forkerte.

Således som Domstolen formulerer sig i præmisserne, indebærer dommen, at der i denne type regnskabsafslutningssager gælder en omvendt bevisbyrde, der påhviler medlemslandene. I praksis vil en sådan bevisbyrde være umulig for medlemsstaterne at løfte.

Rettens dom kan læses her.

EU-Domstolens dom kan læses her.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
AI-forordningen endelig vedtaget i EU
28/05/2024
EU-ret, Immaterialret, Persondata, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted