Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Kommissionen fremsætter forslag til ny forordning om emballage og emballageaffald

Kromann Reumert
03/01/2023
EU-Kommissionen fremsætter forslag til ny forordning om emballage og emballageaffald
EU-Kommissionen har fremsat et forslag til en forordning om emballage og emballageaffald, der erstatter emballagedirektivet fra 2018. Hvis forordningen bliver vedtaget, vil den medføre nye krav til virksomheder i form af en række tiltag, der skal reducere overflødig og unødigt kompleks emballage, fremme genanvendelighed og genbrug samt føre til udfasning af skadelige indholdsstoffer i emballage. EU-Kommissionen fremsatte forslaget den 30. november 2022.


Forpligtelser i forbindelse med reduktion af emballageaffald

Reduktion af emballageaffald er et centralt formål med forordningen, hvis overordnede målsætning er en emballageaffaldsreduktion senest i 2040 på 15 % per medlemsstat per indbygger sammenlignet med 2018. Der er fastsat delmål på 5 % for 2030 og 10 % for 2035.


For en række virksomheder indebærer det, at de fremadrettet skal tilbyde en vis andel af deres forbrugerprodukter i emballage, der kan genbruges eller genopfyldes. Der er fastsat forskellige målsætninger for 2030 og 2040 for en række forskellige former for emballage.  Det gælder eksempelvis takeaway-emballage, hvor 20 % af alle drikkevarer skal være tilgængelige i genbrugsemballage i 2030 og 80 % i 2040, mens de tilsvarende tal for fødevarer er 10 % i 2030 og 40 % i 2040.  Også salgsemballage for forskellige typer af drikkevarer er omfattede af differentierede genbrugskrav, og det samme er tilfældet med  transportemballage.  


Herudover skal vægt og volumen af emballage reduceres, blandt andet ved at forbyde emballage, der alene har til formål at få produktindholdet til at syne af mere, og ved at begrænse det tilladte tomrum i emballage til det minimum, der er påkrævet, for at emballagen kan opfylde sin funktion.


Visse former for emballage forbydes helt. Det gælder navnlig engangsemballage til frugt og grøntsager, multipack-emballage til visse drikkevarer, engangsemballage i restauranter og cafeer samt engangsemballage til miniatureprodukter som shampoo på hoteller.


Herudover skal visse former for emballage fremadrettet være komposterbart. Det gælder eksempelvis små klistermærker på frugt og grønt og letvægtsbæreposer.


Genbrug og genanvendelse

Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.


Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer.


Kilde: 2008/98/EF (Affaldsrammedirektivet) art. 3, nr. 13 og nr. 17


Forpligtelser vedrørende forbedring af genanvendelsessystemer

I forslaget fastsættes krav til emballagens udformning, herunder materialesammensætningen, som skal sikre, at emballagen kan indgå i et effektivt og økonomisk rentabelt genanvendelsessystem. Herudover fastsættes obligatoriske iblandingssatser for genanvendt plast i forskellige former for plastemballage. Satserne varierer alt efter emballageform og plasttype og ligger på mellem 10 % og 35 % for 2030 og 50 % og 65 % for 2040 .   


Forslaget lægger endvidere op til etablering af et kontrolsystem, der skal sikre, at forordningens krav til genanvendelighed overholdes. Der vil også blive udarbejdet delegerede retsakter, der blandt andet har til formål at belønne producenter for deres genanvendelsesindsats gennem en reduktion af det økonomiske bidrag, de betaler som led i opfyldelsen af deres udvidede producentansvar.


Endelig skal emballage efter forordningen forsynes med EU-standardiserede piktogrammer, der gør det lettere for forbrugerne at træffe informerede valg og affaldssortere korrekt.


Betydningen for virksomheder

Forslaget til forordningen udspringer af den europæiske grønne pagt og den dertil knyttede handlingsplan for den cirkulære økonomi. Den vil i løbet af de kommende år få øget betydning for danske og europæiske virksomheder i takt med udmøntningen i og implementeringen af nye retsakter.


Det gælder eksempelvis den løbende implementering af reglerne om udvidet producentansvar for emballage og engangsplast frem mod 2025.


De mange nye tiltag inden for grøn omstilling giver anledning til strategiske overvejelser for de omfattede virksomheder. Udover at udskifte eksisterende emballage for at sikre overensstemmelse med reglerne, kan der være behov for at indgå nye aftaler med kunder og leverandører, ligesom nye rapporterings- og dokumentationskrav vil skulle indtænkes i virksomhedernes forretningsgange.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Endelige kriterier for navngivning af fonde med ESG- og bæredygtighedsrelaterede udtryk i navnet offentliggjort
Endelige kriterier for navngivning af fonde med ESG- og bæredygtighedsrelaterede udtryk i navnet offentliggjort
24/06/2024
Finansiering og bankret, EU-ret, Compliance
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
28/06/2024
Forsikring og erstatning, EU-ret
ESG-rapport 2023: En ambitiøs vision for en bæredygtig fremtid
ESG-rapport 2023: En ambitiøs vision for en bæredygtig fremtid
28/06/2024
EU-ret, Finansiering og bankret, Compliance
EU-Rådet vedtager forordning om naturgenopretning
EU-Rådet vedtager forordning om naturgenopretning
04/07/2024
EU-ret, Miljøret
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
11/07/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
15/07/2024
EU-ret, Persondata, Compliance
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted