Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fristberegning efter kontortid ved manglende fusionsgodkendelse

Kromann Reumert
30/06/2023
Fristberegning efter kontortid ved manglende fusionsgodkendelse
Kromann Reumert logo
Konkurrenceankenævnet stadfæster med ny begrundelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om beregning af frister ved fusionssager, når fuldstændig anmeldelse er indsendt efter kontortid.

Kort om sagen

Det fremgår af konkurrencelovens § 12 d, stk. 1 og stk. 6, at såfremt Konkurrence- op Forbrugerstyrelsen ikke senest 25 hverdage efter modtagelsen af en fuldstændig anmeldelse har godkendt fusionen eller iværksat en fase II behandling, skal fusionen betragtes som automatisk godkendt. At det er en sandhed med modifikationer viser Konkurrenceankenævnets afgørelse fra den 30. maj 2023.

Sagens forløb


  • Fredag den 11. november 2022 klokken 19.18: NDI Group A/S (herefter "NDI") og Euromaster Danmark A/S (herefter "Euromaster") fremsender endelig fusionsanmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • Fredag den 25. november 2022: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meddeler, at den fremsendte anmeldelse (først) skulle regnes fra fuldstændig fra mandag den 14. november 2022
  • Mandag den 19. december 2022: Afgørelse om godkendelse eller beslutning om overgang til fase II skal træffes ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens brev af 25. november 2022. Overgang til fase II påbegyndes.
  • Den 23. december 2022: NDI og Euromaster meddeler, at de anser fusionen som automatisk godkendt efter konkurrence lovens § 12 d, stk. 6. Beslutningen om overgang til fase II var truffet mere end 25 hverdage efter, at NDI og Euromaster havde indsendt endelig fusionsanmeldelse den 11. november 2022, hvorfor fristen for at træffe beslutning om overgang til fase II udløb den 16. december.
  • Den 23. januar 2023: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen træffer afgørelse om at fastholde, at fristen på 25 hverdage i konkurrencelovens § 12 d, stk. 1 ikke var udløbet den 19. december 2022. NDI og Euromaster påklagede afgørelsen til Konkurrenceankenævnet.

Konkurrenceankenævnets kendelse fra den 30. maj 2023

Konkurrenceankenævnet udtalte, at en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten. Konkurrenceankenævnet fandt herefter, at NDIs og Euromasters anmeldelse måtte anses for at have været tilgængelig for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 11. november 2022 klokken 19.18, og at fristen i konkurrencelovens § 12 d, stk. 1 løb herfra.  


Fristen på 25 hverdage udløb derfor den 16. december 2022. For så vidt var konsekvensen heraf, at fusionen måtte være automatisk godkendt.


Herefter vurderede Konkurrenceankenævnet imidlertid noget overraskende, om der kunne ses bort fra fristoverskridelsen på trods af den udtrykkelige lovfastsatte frist. Konkurrenceankenævnet fandt (igen noget overraskende) ud fra en samlet vurdering, at der kunne bortses fra fristoverskridelsen, og at fusionen mellem parterne derfor ikke kunne anses for god-kendt efter konkurrencelovens § 12 d, stk. 6.


Konkurrenceankenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde meddelt, at anmeldelsen skulle regnes for fuldstændig fra den 14. november 2022 med frist for at træffe beslutning om overgang til fase II senest den 19. december 2022. Konkurrenceankenævnet fandt, at parterne på den baggrund havde haft mulighed for at indrette sig efter, at afgørelse om godkendelse eller beslutning om overgang til fase II ville blive truffet senest den 19. december 2022. De lagde vægt på, at NDI og Euromaster faktisk indrettede sig herefter og ikke inden den 19. december 2022 havde forholdt sig til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde fastsat fristens begyndelsestidspunkt forkert.

Vores bemærkninger

Konkurrenceankenævnet træffer meget sjældent afgørelser om fusioner, og sagen er derfor særegen allerede af den grund. Det er Konkurrenceankenævnets første kendelse vedrørende fusioner siden deres kendelse fra den 27. april 2016 (Dansk Supermarked A/S mod Konkurrencerådet), hvor Konkurrenceankenævnet forholdt sig til spørgsmålet om overgangen fra en forenklet til en almindelig anmeldelse.


Konkurrenceankenævnet træffer i denne sag en pragmatisk afgørelse, hvor de påpeger, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beregning af fristen for overgang til fase II er forkert. Konkret lader Konkurrenceankenævnet det ikke få betydning for fusionssagen mellem NDI og Euromaster - henset til en samlet vurdering af de konkrete forhold i sagen. Ud fra et retssikkerhedsprincip må der dog stilles spørgsmålstegn ved, om denne afgørelse kan anses for i overensstemmelse med konkurrencelovens § 12 d, stk. 6, der ud fra en ren ordlydsfortolkning ikke synes at give hjemmel til en sådan fortolkning.


Kendelsen er en underkendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tidligere faste praksis for beregning af frister i forbindelse med modtagelsen af en fuldstændig fusionsanmeldelse og overgangen til fase II. Efter den tidligere faste praksis anså Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en anmeldelse for modtaget på den førstkommende hverdag, når anmeldelsen var modtaget efter klokken 16.00.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nu ændret relevante frister for overgang til fase II i fusionssager i styrelsens vejledning om fusionsanmeldelser og -gebyrer, så denne er i overensstemmelse med Konkurrenceankenævnets kendelse.


Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse.


Læs Konkurrenceankenævnets kendelse af 30. maj 2023.


Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om 'Fusionsanmeldelser og -gebyrer'.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
07/06/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
11/06/2024
Konkurrenceret
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
13/06/2024
Konkurrenceret
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
I går
Compliance, EU-ret, Finansiering og bankret
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
Politisk enighed om EU-direktiv på udbytteområdet
18/06/2024
Skatte- og afgiftsret, EU-ret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
I går
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted