Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Referencer fra konsortiesamarbejder

Kromann Reumert
29/09/2021
Referencer fra konsortiesamarbejder
Kromann Reumert logo
En ny dom fra EU-Domstolen forholder sig til, i hvilket omfang tilbudsgivere kan bruge referencer og omsætning fra tidligere konsortiesamarbejder i forbindelse med egnethed og udvælgelse i et udbud. I den specifikke sag havde ordregiver stillet krav om en vis minimumsomsætning inden for affaldshåndtering. Den vindende tilbudsgiver opfyldte dette krav ved at medregne omsætning fra tidligere opgaver, der var udført i samarbejde med andre leverandører. Men kan man det? Læs nyheden og få svaret.

EU-Domstolens dom den 1. september 2021, C-927/19


Kort om sagen og den præjudicielle forelæggelse


I august 2018 blev en kontrakt om indsamling af kommunalt affald i to litauiske kommuner udbudt. Den ordregivende myndighed havde fastsat egnethedskrav, både i forhold til teknisk og faglig formåen og i forhold til økonomisk og finansiel formåen. Der blev blandt andet stillet krav om, at tilbudsgiverens gennemsnitlige årlige omsætning inden for indsamling og transport af blandet kommunalt affald for de sidste tre regnskabsår ikke måtte være lavere end 200.000 EUR. Den præjudicielle forelæggelse vedrørte blandt andet dette egnethedskrav.


Kontrakten blev tildelt et konsortium, sammensat af tre økonomiske aktører. En forbigået tilbudsgiver klagede over tildelingsbeslutningen og påstod blandt andet, at ingen af aktørerne i det vindende konsortium kunne dokumentere en omsætning som opfyldte egnethedskravet.


Indsigelsen udsprang af, at én af deltagerne i konsortiet, Parsekas UAB, havde oplyst en årlig omsætning på 235.510,79 EUR inden for området for affaldshåndtering. En del af det beløb stammede imidlertid fra opgaver, som Parsekas havde udført som en del af andre konsortier, og hvor Parsekas ikke selv havde udført arbejdet relateret til affaldshåndtering. Den klagende tilbudsgiver mente ikke, at omsætningen fra disse opgaver kunne indgå i Parsekas' opgørelse af omsætning i relation til det konkrete udbud.


EU-Domstolens dom

EU-Domstolen slog indledningsvist fast, at et generelt krav om, at tilbudsgiveren skal kunne dokumentere en vis årlig omsætning, primært tjener til at fastslå, om tilbudsgiveren har den nødvendige økonomiske stabilitet til at gennemføre opgaven. EU-Domstolen fandt derfor ikke, at der er noget til hinder for, at en virksomhed som dokumentation medregner omsætning fra tidligere opgaver, som den har deltaget i som del af et konsortium, uanset hvilken rolle den pågældende virksomhed spillede i konsortiet.


Når ordregiveren derimod stillede krav om, at tilbudsgivere skulle dokumentere en vis omsætning inden for det (konkrete) område, kontrakten vedrørte, indebar kravet (også eller mere) en dokumentation for tilbudsgiverens erfaring og tekniske formåen i forhold til den konkrete opgave. I en sådan situation kunne en tilbudsgiver kun medregne omsætning fra tidligere opgaver udført af et konsortium, hvis tilbudsgiverens eget bidrag faldt inden for det konkrete område. En tilbudsgivers (tekniske) formåen skal nemlig vurderes i forhold til dennes effektive bidrag til den udbudte aktivitet.


Vores bemærkninger

Det stemmer godt overens med formålet med egnethedskrav, at en reference, som skal dokumentere økonomisk og finansiel formåen inden for et afgrænset teknisk og fagligt område, kun kan anvendes, hvis tilbudsgiveren faktisk har udført den relevante tekniske opgave. Afgrænsningen giver imidlertid udfordringer i praksis. For hvordan dokumenteres fordelingen af en kontrakts forskellige opgaver mellem konsortiedeltagere?


Det følger af udbudslovens § 154, at omsætning inden for det område, som kontrakten vedrører, kan dokumenteres ved en erklæring. Det samme må efter vores opfattelse gælde for fordelingen af opgaver internt i et konsortium, så en virksomhed kan fremlægge en erklæring (evt. underskrevet af alle konsortiedeltagere) som dokumentation for at have udført den relevante del af kontrakten og som dokumentation for, hvor stor en andel af kontraktværdien, der stammer fra netop den ydelse. Andre gange er det måske ret oplagt, hvad en aktør har lavet i et konsortium - f.eks. fordi konsortiets opgaver er (klart) opdelte, som det typisk er tilfældet inden for byggeriet, eller hvor et konsortium i øvrigt er sammensat af 'ikke-konkurrenter'.


Den præjudicielle forelæggelse indeholder en række andre spørgsmål, herunder også i relation til aktindsigt.


Læs EU-Domstolens dom

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Jurist til lovarbejde og politikudvikling på jernbaneområdet i Transportministeriets departement
DR Koncernindkøb søger to dygtige konsulenter til udbud og strategisk indkøb
Uddannet jurist (gerne nyuddannet) til Københavns Universitetets Rektorsekretariat
Forhandlingskonsulent (jurist) til Radiograf Rådet
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
25/11/2021
Udbud
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
24/11/2021
Udbud
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
19/11/2021
EU-ret, Konkurrenceret, Udbud
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
17/11/2021
Udbud, EU-ret
Ændring af kravspecifikation udgjorde en ændring af et grundlæggende element
Ændring af kravspecifikation udgjorde en ændring af et grundlæggende element
04/11/2021
Udbud
Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning
Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning
27/10/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted