Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Frankrig anvender Towercast-doktrinen og undersøger fusion under tærskelværdierne

Kromann Reumert
03/06/2024
Frankrig anvender Towercast-doktrinen og undersøger fusion under tærskelværdierne
Kromann Reumert logo
"Towercast-doktrinen" skaber retlig mulighed for brug af de almindelige konkurrenceregler til at gribe ind mod fusioner. Det er ikke bare en teoretisk mulighed. De franske konkurrencemyndigheder har netop brugt den og har undersøgt, om der kunne gribes ind over en fusion mellem en række virksomheder inden for slagtersektoren. Towercast-doktrinen fastslår, at fusioner under tærskelværdierne i visse tilfælde kan udgøre misbrug af dominerende stilling. Myndighederne valgte dog at udvide undersøgelsen til også at omfatte konkurrencebegrænsende aftaler.

Kort om sagen

I sommeren 2015 indgik tre store franske virksomheder inden for slagtersektoren - Akiolis, Saria og Verdannet - en række aftaler, der i alt udgjorde fem fusioner. De involverede virksomheders omsætning overskred ikke de nationale tærskelværdier, hvorfor der ikke var pligt til at anmelde og få transaktionerne godkendt. Alligevel valgte den franske konkurrencemyndighed, Autorité de la concurrence ("Autorité"), som også var involveret i Towercast-sagen, at undersøge aftalerne med hjemmel i Towercast-afgørelsen. Skadesteorien gik på ulovlig informationsudveksling, og at fusionerne reelt set udgjorde en geografisk opdeling af markedet mellem parterne.


I Towercast-sagen slog EU-Domstolen fast, at en konkurrencemyndighed, udover fusionskontrolreglerne, kan undersøge, om en fusion udgør et misbrug af en dominerende stilling - også selvom fusionen ikke skal (eller kan) fusionsgodkendes, når de nationale tærskelværdier ikke er opfyldt. I denne nye sag undersøgte Autorité imidlertid, om aftalerne mellem Akiolis, Saria og Verdannet havde karakter af en konkurrencebegrænsende markedsdelingsaftale som nævnt i TEUF artikel 101 om konkurrencebegrænsende aftaler. Autorité anvendte altså Towercast-doktrinen analogt på TEUF artikel 101, hvilket - udover den nationale anvendelse af Towercast-doktrinen i sig selv - er bemærkelsesværdigt.


Autorité valgte at opgive sagen, da der ikke på baggrund af oplysningerne i sagen kunne dokumenteres en konkurrencebegrænsende markedsdelingsaftale mellem parterne. De forudgående drøftelser mellem virksomhederne havde alene været for at forberede implementeringen. På baggrund af Towercast-afgørelsen foretog Autorité en dybdegående analyse af fusionernes økonomiske og juridiske kontekst. Denne analysekunne heller ikke fastslå, at aftalerne havde til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.


Belgisk indgriben

Den franske sag er nummer to i rækken af sager, hvor Towercast-doktrinen anvendes af nationale myndigheder til at undersøge fusioner under tærskelværdierne. Den belgiske konkurrencemyndighed, Belgian Competition Authority ("BCA"), var den første til at tage Towercast-doktrinen i brug, hvilket skete i foråret 2023. Her stod EDPnet, som var en af Proximus' største konkurrenter på området for telekommunikation, til at blive overtaget af Proximus grundet EDPnets økonomiske vanskeligheder.


Fusionen var ikke anmeldelsespligtig efter fusionskontrolreglerne, men BCA indledte alligevel en undersøgelse af overtagelsen med udgangspunkt i Towercast for at fastslå, om Proximus med opkøbet misbrugte sin dominerende stilling. BCA pålagde indledningsvist Proximus en række midlertidige påbud for at bevare EDPnets selvstændighed, mens undersøgelsen pågik. I november 2023 frasolgte Proximus imidlertid EDPnet til en anden aktør på markedet, Citymesh, og BCA besluttede derefter at afslutte sagen uden at træffe afgørelse.


Vores bemærkninger

Den franske afgørelse markerer anden gang inden for det første år, hvor nationale konkurrencemyndigheder bruger Towercast-doktrinen til at undersøge fusioner under tærskelværdierne. Udviklingen indikerer, at de nationale konkurrencemyndigheder er villige til at granske fusioner mere grundigt for konkurrencebegrænsende virkninger - selv når de traditionelle anmeldelsesprocedurer ikke er gældende.


Det er i den forbindelse værd at bemærke, at Autorité brugte Towercast-doktrinen - der retter sig mod misbrug af markedsposition efter TEUF artikel 102 - til at undersøge, om der forelå en overtrædelse efter TEUF artikel 101. Dette er ikke en anvendelse, som EU-Domstolen lagde op til i Towercast-afgørelsen. Det må formentlig ses i forbindelse med, at der var tale om en omfattende geografisk fordeling af markedet. Det er derfor mere oplagt at behandle det som konkurrencebegrænsende aftaler mellem konkurrenter end misbrug. Det er dog uvist, om EU-Domstolen ville have blåstemplet en sådan tilgang, eller om det overhovedet var nødvendigt at anvende Towercast-doktrinen for at kunne anse en række aftaler om frasalg som en ulovlig markedsdeling i strid med TEUF artikel 101. 


Rent praktisk understreger udviklingen, at virksomheder fremover skal være opmærksomme på, at de kan komme under konkurrencemyndighedernes lup i forbindelse med transaktioner, selvom der ikke på baggrund af fusionskontrolreglerne er grundlag for nærmere undersøgelser. Dette gælder både for dominerende virksomheder og muligvis også for ikkedominerende købere. Transaktionsparter bør derfor sikre en grundig fusionskontrol- og konkurrenceretlig vurdering af en transaktion for at minimere risici for efterfølgende indgriben fra konkurrencemyndighederne. 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
ESG-rapport 2023: En ambitiøs vision for en bæredygtig fremtid
ESG-rapport 2023: En ambitiøs vision for en bæredygtig fremtid
28/06/2024
EU-ret, Finansiering og bankret, Compliance
EU-Rådet vedtager forordning om naturgenopretning
EU-Rådet vedtager forordning om naturgenopretning
04/07/2024
EU-ret, Miljøret
Nye ændringer i konkurrenceloven træder snart i kraft – kan få stor betydning for fusioner under de gældende omsætningstærskler
Nye ændringer i konkurrenceloven træder snart i kraft – kan få stor betydning for fusioner under de gældende omsætningstærskler
04/07/2024
Konkurrenceret
Konkurrencerådets fokus 2024
Konkurrencerådets fokus 2024
05/07/2024
Konkurrenceret
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
11/07/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
15/07/2024
EU-ret, Persondata, Compliance
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted