Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

M&A

Seneste nyheder inden for M&A

Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
Bech Bruun logo
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
EU-domstolen har i dom af 16. november 2023 i de forenede sager C-583/21 – C-586/21 endnu en gang taget stilling til, hvornår virksomhedsoverdragelsesdirektivet finder anvendelse.
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A
Nyt om generationsskifte
Hulgaard Advokater logo
Nyt om generationsskifte
Regeringen har nu meldt nyt ud om deres planer for fremtidige generationsskifter af familieejede virksomheder. To forhold står til at blive ændret:Der udarbejdes en ny værdiansættelses-vejledning, som virksomhedsejerne få...
20/11/2023
Øvrige, M&A
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Kromann Reumert logo
Procuritas og tidligere managing partner frifundet i Gram Equipment-sagen
Sø- og Handelsretten har i dag (3. november) afsagt dom i sagen om salget af Gram Equipment. Kapitalfonden Procuritas Capital Investors IV, deres rådgivningsselskab Procuritas Partners AB og selskabets tidligere managing partner er alle blevet frifundet. Vi har bistået Procuritas Partners og den tidligere managing partner i sagen.
16/11/2023
Selskabsret, M&A, Retssager og voldgift
Ny dom om virksomhedsoverdragelsesloven
Bech Bruun logo
Ny dom om virksomhedsoverdragelsesloven
I en ny dom har Arbejdsretten netop taget stilling til en sag indeholdende et spørgsmål om, hvorvidt der – i virksomhedsoverdragelseslovens forstand – var sket en hel eller delvis overdragelse af en rengøringsvirksomhed.
10/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A, Miljøret
Nye skærpede vilkår for russisk exit øger fokus på danske investorers tabsbegrænsning
Kromann Reumert logo
Nye skærpede vilkår for russisk exit øger fokus på danske investorers tabsbegrænsning
Rusland forventes i starten af juli 2023 at vedtage et nyt dekret, som opstiller yderligere indgribende hindringer for vestlige virksomheders exit fra det russiske marked. De nye regler forventes – uden sammenligning – at indføre de til dato strengeste krav for en exit og vil dermed kunne give grundlag for betydelige erstatningskrav fra danske virksomheder for brud på Danmarks investeringsaftale med Rusland.
22/06/2023
Internationale retsforhold, EU-ret, M&A
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Maj 2023
Bech Bruun logo
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Maj 2023
Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.
09/06/2023
Øvrige, M&A
Erhvervsstyrelsen har afgivet en vejledende udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer
Bech Bruun logo
Erhvervsstyrelsen har afgivet en vejledende udtalelse om skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af en virksomheds anmodning afgivet en vejledende udtalelse om Erhvervsstyrelsens syn på skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer i kapitalselskaber. Skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer har i de senere år været udbredt, særligt blandt børsnoterede selskaber. Det er vores vurdering, at Erhvervsstyrelsens vejledende udtalelse medfører en stigende anvendelse af skadesløsholdelser, og at en del af de eksisterende skadesløsholdelsesordninger bør genbesøges.
16/05/2023
M&A, Selskabsret
Opdatering på FDI-området: Første forbud i Danmark og lovændringer på vej
Bech Bruun logo
Opdatering på FDI-området: Første forbud i Danmark og lovændringer på vej
Erhvervsministeren har for første gang under reglerne i investeringsscreeningsloven givet afslag på en udenlandsk investering, idet ministeren har givet NKT afslag på frasalget af NKT Photonics til et japansk selskab. Endvidere er der i dag 1. behandling af et lovforslag om udvidelse af og vigtige ændringer til investeringsscreeningsloven.
12/05/2023
M&A, Selskabsret, Øvrige, Energi og forsyning
EU-retten sætter grænser for investeringsscreeninger
Kromann Reumert logo
EU-retten sætter grænser for investeringsscreeninger
En af EU-Domstolens generaladvokater har for nylig fremsat forslag til afgørelse i sag C-106/22 Xella Magyarország. Heri fastslår generaladvokaten, at EU-retten nok accepterer FDI-screeninger, men stiller krav om en tilstrækkelig begrundelse for restriktionen for, at det er godtgjort, at den forfølger et legitimt formål, og at restriktionen skal være proportional. Det er første gang, at EU-Domstolen afsiger en afgørelse om den såkaldte FDI-forordning og EU-rettens betydning for de mange regler om investeringsscreening, som blandt andre Danmark har indført i de senere år. I denne nyhed gennemgår vi sagen og kommer med vores bemærkninger.
21/04/2023
EU-ret, Selskabsret, M&A
Køb og salg af lægepraksis: Hvad skal du være opmærksom på?
WTC advokaterne logo
Køb og salg af lægepraksis: Hvad skal du være opmærksom på?
At købe eller sælge en lægepraksis kan være en stor beslutning. For de fleste lægers vedkommende, er det ikke dagligdag, og den ukendte proces kan derfor virke uoverskuelig og tidskrævende. Derfor er det vigtigt at alliere sig med betroede rådgivere.
19/04/2023
M&A, Øvrige
Nye muligheder for frasalg af russiske aktiviteter: Kattelem eller kattepine?
Kromann Reumert logo
Nye muligheder for frasalg af russiske aktiviteter: Kattelem eller kattepine?
Ved den 9. sanktionspakke åbnede EU for, at virksomheder inden for EU kan søge om tilladelse til at afhænde deres russiske aktiviteter. Den russiske regering har som modsvar vedtaget nye regler for udenlandske investorer fra såkaldte "unfriendly states", herunder Danmark, for at modvirke en exit fra det russiske marked. De nye regler kan konkret udgøre brud på dansk investeringsbeskyttelse og derved give grundlag for krav mod Rusland ved voldgift.
16/02/2023
M&A, Konfliktløsning, Internationale retsforhold, EU-ret
Kommissionen giver et indblik i behandling af transaktioner under tærskelværdierne
Kromann Reumert logo
Kommissionen giver et indblik i behandling af transaktioner under tærskelværdierne
Kommissionen og nationale konkurrencemyndigheder har de senere år haft stigende fokus på også at fange og behandle fusioner, som ikke upfront er anmeldelsespligtige, fordi de falder under de omsætningsbestemte tærskelværdier. Et af myndighedernes værktøjer til at fange sådanne fusioner er en øget brug af medlemsstaternes henvisningsadgang af fusioner, som ellers hverken skal anmeldes til Kommissionen eller nationalt, hvor Kommissionen for nyligt har offentliggjort en Q&A, der skal skabe afklaring over deres markante praksisændring. Derudover har generaladvokaten i Towercast-sagen noget overraskende udtalt, at fusioner under tærskelværdierne også i visse tilfælde vil kunne vurderes efter reglerne om misbrug af dominerende stilling, hvilket rykker ved en ellers etableret ældre praksis om, at det ikke skulle være tilfældet (læs tidligere nyhedsbrev herom, som vi har linket til sidst i artiklen).
13/02/2023
Konkurrenceret, M&A, EU-ret
Komitéen for god Selskabsledelse går i dialog med proxy advisors
Bech Bruun logo
Komitéen for god Selskabsledelse går i dialog med proxy advisors
Komitéen for god Selskabsledelse afholdt i september 2022 dialogmøder med Glass Lewis og ISS (Institutional Shareholder Services), som er de førende proxy advisors på det danske marked.
11/01/2023
M&A, Selskabsret
Fusioner og opkøb under tærskelværdierne kan potentielt udgøre misbrug af dominerende stilling
Kromann Reumert logo
Fusioner og opkøb under tærskelværdierne kan potentielt udgøre misbrug af dominerende stilling
Generaladvokaten har i en ny sag udtalt, at en fusion eller et opkøb, som ikke opfylder kravene til tærskelværdierne for at skulle fusionsanmeldes til og godkendes af konkurrencemyndighederne, kan udgøre misbrug af dominerende stilling i strid med TEUF artikel 102, da regelsættene for fusionskontrol og misbrug af dominerende stilling er komplimenterende. Læs mere om det i denne nyhed.
28/10/2022
Konkurrenceret, M&A
Nye regler om forebyggende rekonstruktion
Kromann Reumert logo
Nye regler om forebyggende rekonstruktion
Konkursrådet har den 1. februar 2022 foreslået en række lovændringer, som skal implementere EU-direktiv 2019/1023 om forebyggende rekonstruktion. Reglerne skal implementeres senest den 17. juli 2022. Konkursrådets betænkning og forslag er sendt i høring med høringsfrist den 1. marts 2022.
15/02/2022
Insolvens og rekonstruktion, M&A, Finansiering og bankret
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
Bird & Bird logo
Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov
Investeringsscreeningsloven kan byde på uventede komplikationer i udbudsprocessen, hvis ikke der tages højde for den i det indledende arbejde.
14/01/2022
Udbud, Compliance, Finansiering og bankret, Kontraktret, M&A
Lensafløsningen ’spøger’ fortsat på flere danske herregårde og godser
Bech Bruun logo
Lensafløsningen ’spøger’ fortsat på flere danske herregårde og godser
Lensafløsningen i 1919 gjorde op med fideikommiserne, men påvirker den dag i dag stadig nogle herregårde og godser. Eksempelvis i en verserende sag, hvor to danske museer har køberet til en anselig mængde kostbart indbo og kunst.
13/01/2022
Øvrige, M&A
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Jurainfo.dk logo
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Fremadrettet bliver det muligt for alle at søge og finde domme afsagt ved Danmarks Domstole.
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterialret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
Bech Bruun logo
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser Ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifteOmgåelsesklausul – udlodning af fordring til ...
01/09/2021
Skatte- og afgiftsret, M&A, Selskabsret
Få overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser
Kromann Reumert logo
Få overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser
Folketinget vedtog i marts 2021 en række nye regler om rekonstruktion. Ændringerne til konkursloven trådte i kraft kort tid herefter, mens reglerne om lønmodtagerforpligtelser først er sat i kraft den 15. august 2021. Vi giver her et overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser.
20/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, M&A, Ansættelses- og arbejdsret
Minimer din risiko ved virksomhedsoverdragelser: Tegn en M&A forsikring
NJORD Law Firm logo
Minimer din risiko ved virksomhedsoverdragelser: Tegn en M&A forsikring
Står du overfor et køb eller et salg af en virksomhed, bør du måske overveje at tegne en M&A forsikring.   Er du sælger af en virksomhed, kan en M&A forsikring sikre ...
05/11/2018
M&A
Nye klagenævn for miljø-, fødevare- og planret
Horten logo
Nye klagenævn for miljø-, fødevare- og planret
Med regeringens udspil "Vækst og udvikling i hele Danmark" fra november 2015 og aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om "Danmark i bedre ...
10/11/2016
M&A, Offentlig ret
Revisionsvirksomheder tog forskud på fusion
Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen logo
Revisionsvirksomheder tog forskud på fusion
Konkurrencerådet har afgjort, at revisionsvirksomhederne KPMG Danmark og EY delvist gennemførte deres fusion, før den blev godkendt. Det var i strid med reglerne om fusionskontrol. Direktør i...
19/12/2014
Konkurrenceret, M&A
Det offentlige ejerregister en realitet
Bech Bruun logo
Det offentlige ejerregister en realitet
Fra den 15. december 2014 indføres nye registreringsregler for alle A/S-, ApS-, IVS- og P/S-selskaber, der har kapitalejere (aktionærer eller anpartshavere), som ejer eller kontrollerer 5 % eller mere af ...
15/12/2014
M&A, Selskabsret
Byrder og bøvl for de børsnoterede
Bech Bruun logo
Byrder og bøvl for de børsnoterede
Et nyt EU-forslag betyder byrder og bøvl for børsnoterede selskaber. Samtidig risikerer storaktionærerne at blive sat uden for indflydelse. Danske politikere bør sætte foden ned.   Læs hele artiklen ...
24/11/2014
M&A, Selskabsret
Ændringer til lov om fonde og visse foreninger
Gorrissen Federspiel logo
Ændringer til lov om fonde og visse foreninger
En række ændringer til lov om fonde og visse foreninger træder i kraft den 1. september 2014. I dette nyhedsbrev kan du læse om de seneste ændringer til lov om fonde og visse foreninger, som vil...
01/09/2014
M&A, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted