Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Nye klagenævn for miljø-, fødevare- og planret

Horten
10/11/2016
Nye klagenævn for miljø-, fødevare- og planret
Horten logo

Med regeringens udspil "Vækst og udvikling i hele Danmark" fra november 2015 og aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om "Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet" fra juni 2016, er der lagt op til at nedlægge Natur- og Miljøklagenævnet og oprette to nye klagenævn i "Nævnenes Hus" i Viborg for hhv. planområdet og miljø- og fødevareområdet.
Forslagene til "Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet" og "Lov om Planklagenævnet" blev fremsat den 26. oktober 2016 af henholdsvis Miljø- og Fødevareministeren og Erhvervs- og Vækstministeren.
Miljø- og Fødevareklagenævnet


Regeringen har foreslået, at det nye Miljø- og Fødevareklagenævn skal være øverste klageinstans for afgørelser inden for Miljø- og Fødevareministeriets område. Foruden de afgørelser, der bliver truffet i medfør af lovgivningen inden for ministeriets område, vil også de afgørelser, der bliver truffet i medfør af apotekerloven og museumsloven, kunne påklages dette nævn.

Nævnet kommer til at bestå af en formand, to landsdommere, fire lægmedlemmer og 16 sagkyndige medlemmer. Nævnet vil blive inddelt i ni afdelinger, herunder en lægafdeling og otte fagspecifikke sagkyndige afdelinger.

Afgørelser vil blive truffet ved møde, medmindre formanden finder, at afgørelse kan træffes af nævnet på skriftligt grundlag. Afgørelser vil blive truffet ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.


Planklagenævnet


Det nuværende planretlige element i Natur- og Miljøklagenævnet udskilles til et selvstændigt klagenævn, benævnt Planklagenævnet, som skal være klageinstans for afgørelser på planområdet i henhold til planloven mv.

Nævnet vil bestå af en formand, en landsdommer, fem sagkyndige medlemmer og fire lægmedlemmer.

Sagsbehandlingen ved nævnet vil foregå på skriftlig basis. Såfremt særlige grunde taler herfor, vil formanden dog kunne bestemme, at mundtlig forhandling kan finde sted. Når der træffes afgørelse, skal nævnet være fuldtalligt, og afgørelse vil blive truffet efter stemmeflerhed. Ved stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.


Ikrafttræden


Regeringen foreslår, at både "Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet" og "Lov om Planklagenævn" skal træde i kraft den 1. februar 2017. Tidspunktet vil da være sammenfaldende med de to nye nævns ressortoverførelse til Nævnenes Hus, der ligger under Erhvervs- og Vækstministeren af den 1. februar 2017, jf. kgl. resolution af 8. juni 2016.

Verserende sager, der ikke er færdigbehandlet ved lovens ikrafttræden, vil blive færdigbehandlet af enten Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, afhængig af sagens område.

Endvidere vil der for både Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet komme nye differentierede klagegebyrer. Klagegebyret vil således stige fra kr. 500 til henholdsvis kr. 900 for private og kr. 1.800 for organisationer og virksomheder.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Minimer din risiko ved virksomhedsoverdragelser: Tegn en M&A forsikring
Minimer din risiko ved virksomhedsoverdragelser: Tegn en M&A forsikring
05/11/2018
M&A
Nye klagenævn for miljø-, fødevare- og planret
Nye klagenævn for miljø-, fødevare- og planret
10/11/2016
M&A, Offentlig ret
Revisionsvirksomheder tog forskud på fusion
Revisionsvirksomheder tog forskud på fusion
19/12/2014
Konkurrenceret, M&A
Det offentlige ejerregister en realitet
Det offentlige ejerregister en realitet
15/12/2014
M&A, Selskabsret
Byrder og bøvl for de børsnoterede
Byrder og bøvl for de børsnoterede
24/11/2014
M&A, Selskabsret
Ændringer til lov om fonde og visse foreninger
Ændringer til lov om fonde og visse foreninger
01/09/2014
M&A, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted