Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Få overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser

Få overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser
Kromann Reumert logo
Folketinget vedtog i marts 2021 en række nye regler om rekonstruktion. Ændringerne til konkursloven trådte i kraft kort tid herefter, mens reglerne om lønmodtagerforpligtelser først er sat i kraft den 15. august 2021. Vi giver her et overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser.  

En køber af en virksomhed kan nøjes med at overtage lønrestancer for tiden efter rekonstruktionens indledning

Før ikrafttrædelsen af de nye regler ville køberen af en virksomhed under en rekonstruktion hæfte for de lønrestancer mm., der bestod på overtagelsestidspunktet over for de af virksomhedens lønmodtagere, som køberen overtog, uanset om virksomheden var under rekonstruktion.


En køber, som købte en virksomhed fra en sælger under rekonstruktion, var derfor forpligtet til at betale alle forfaldne lønrestancer fra tiden før rekonstruktionen til de lønmodtagere, som blev overdraget til køberen. Dette var gældende uanset, at køberen ikke havde opnået en modydelse for sin betaling, nemlig arbejdskraften i perioden inden overdragelsen.


I konkurstilfælde var situationen imidlertid den, at en køber kun hæftede for de lønrestancer mm., der vedrørte perioden efter konkursdekretets afsigelse, idet Lønmodtagernes Garantifond efter ulovbestemt praksis påtog sig at dække lønrestancer for perioden før dekretets afsigelse.


Der var altså med de tidligere regler et væsentligt incitament for parterne til at sikre, at sælgeren inden overdragelsen blev taget under konkursbehandling, hvis der var restancer til de lønmodtagere, som skulle overdrages som led i virksomhedsoverdragelsen. De tidligere regler medførte ikke sjældent, at en virksomhedsoverdragelse først skete efter en konkurs, som udelukkende var initieret for at minimere køberens hæftelse for lønrestancer.


Såfremt en rekonstruktion af en virksomhed indledes efter 15. august 2021, er der nu indført forbedrede muligheder for at gennemføre en virksomhedsoverdragelse. Med de nye regler sidestilles en virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktion med en tilsvarende overdragelse under en konkursbehandling.


En køber ved en virksomhedsoverdragelse fra en virksomhed i rekonstruktion vil nu kun hæfte for betaling af lønrestancer til de overtagne lønmodtagere for tiden efter indledningen af rekonstruktionen.


Lønmodtagernes Garantifond vil så dække lønrestancer for arbejde udført før indledningen af rekonstruktion.


Det er en betydelig forbedring for både den nødlidende virksomhed, lønmodtagerne og de potentielle købere.


Lønmodtagernes Garantifonds dækningsområde udvides

Lønmodtagernes Garantifond er oprettet med henblik på at sikre lønmodtagerens krav på løn, pension og feriemidler i tilfælde af arbejdsgiverens konkurs, så lønmodtagere, som pga. arbejdsgiverens konkurs ikke får udbetalt løn mv., kan få dækning fra Lønmodtagernes Garantifond af nettoløn på op til 160.000 kr. (2021-niveau), samt herudover dækning for feriepenge, SH-betaling og fritvalgssaldo.

Med rekonstruktionsreglernes ikrafttræden i 2011 opstod der imidlertid en uhensigtsmæssig situation, hvor lønmodtagere der før eller under rekonstruktionen blev opsagt og fritstillet, som hovedregel måtte afvente afslutningen af rekonstruktionsbehandlingen før de enten:


a) ville modtage betaling fra den rekonstruerede virksomhed, eller

b) ville modtage betaling fra Lønmodtagernes Garantifond eller konkursboet, hvis rekonstruktionen endte med virksomhedens konkurs.


Lønmodtagernes Garantifonds dækningsområde er nu blevet udvidet for rekonstruktioner, der er indledt efter den 15. august 2021. For rekonstruktioner, der er indledt før den 15. august 2021, er dækningsområdet uændret.


Lønmodtagere, der er opsagt og fritstillet før eller under rekonstruktionsbehandlingen, kan få dækning fra Lønmodtagernes Garantifond allerede ved indledningen af arbejdsgiverens rekonstruktionsbehandling. De lønmodtagere skal derfor ikke længere vente på, at rekonstruktionen afsluttes.


Af praktiske årsager kan lønmodtagere, der er blevet opsagt og fristillet før eller under rekonstruktionen først anmelde deres krav hos Lønmodtagernes Garantifond fra den 1. oktober 2021.


Lønmodtagere, der fortsat er i beskæftigelse hos den rekonstruktionsramte virksomhed, vil fortsat skulle modtage løn fra virksomheden.


Ikrafttrædelsen af de nye regler medfører ikke kun en forbedring af de fratrådte lønmodtageres retsstilling men også af mulighederne for, at virksomheden kan betale løn til de fortsættende lønmodtagere.


En virksomhed i rekonstruktion kan hos Lønmodtagernes Garantifond nu låne midler til betaling af løn til lønmodtagere, som forfaldt før rekonstruktionens indledning, dog maksimalt én måneds løn og maksimalt 26.667 kr. pr. lønmodtager. Hermed kan virksomheden låne til at betale lønrestancer til lønmodtagere, der fortsat er i beskæftigelse, så risikoen for ophævelse fra lønmodtagerens side minimeres, og værdien af virksomheden dermed bevares.


Den bestående mulighed for at låne midler til betaling af løn, som forfalder efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen, dog maksimalt 3 måneders løn og maksimalt 80.000 kr., berøres ikke og fortsætter uændret.


Hvis der under rekonstruktionen gennemføres en virksomhedsoverdragelse dækker henholdsvis Lønmodtagernes Garantifond og køberen som beskrevet indledningsvist i denne nyhed.


Vores vurdering af de nye regler

De nye regler sidestiller rekonstruktioner med konkurs i forhold til købers hæftelse for lønrestancer, ligesom reglerne generelt understøtter likviditeten i rekonstruktionsperioden.

Vi forventer, at ændringerne vil medføre, at flere levedygtige virksomheder vil blive overdraget under anmeldte rekonstruktioner.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
20/03/2024
Insolvens og rekonstruktion
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted