Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny dom om virksomhedsoverdragelsesloven

Bech Bruun
10/11/2023
Ny dom om virksomhedsoverdragelsesloven
Bech Bruun logo
I en ny dom har Arbejdsretten netop taget stilling til en sag indeholdende et spørgsmål om, hvorvidt der – i virksomhedsoverdragelseslovens forstand – var sket en hel eller delvis overdragelse af en rengøringsvirksomhed.

Det følger af retspraksis, at i visse brancher, herunder rengøringsbranchen, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, vil en gruppe af arbejdstagere, som i længere tid udfører en fælles aktivitet, kunne udgøre en økonomisk enhed. En sådan økonomisk enhed vil kunne opretholde sin identitet efter en overførsel, når den nye arbejdsgiver ikke blot viderefører den hidtidige aktivitet, men også ”overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke” som hos den tidligere leverandør specielt udførte denne opgave.


Arbejdsretten har netop taget stilling til en sag indeholdende et spørgsmål om, hvorvidt der – i virksomhedsoverdragelseslovens forstand – var sket en hel eller delvis overdragelse af en rengøringsvirksomhed. I sagen fik Arbejdsretten lejlighed til at se nærmere på, om der ved vurderingen af, om en virksomhed overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken, skal ses på den samlede overtagne rengøringsopgave, eller hvorvidt der skal ses på hver enkelt afdeling eller institution, der er omfattet af rengøringsopgaven.


De relevante retsregler

Grundlaget for virksomhedsoverdragelsesloven er et EU-direktiv. Formålet med loven er – i korte træk – at beskytte de medarbejdere, der i forbindelse med en overdragelse, der er omfattet af loven, får en ny arbejdsgiver.


De vigtigste hovedprincipper i virksomhedsoverdragelsesloven er, at:


  1. erhververen indtræder i de rettigheder og forpligtelser, som den tidligere arbejdsgiver (overdrageren) havde over for de medarbejdere, som erhververen overtager,
  2. der ikke kan ske opsigelse af medarbejderne som følge af virksomhedsoverdragelsen, medmindre opsigelserne kan henføres til økonomiske, tekniske eller organisatoriske grunde, og
  3. medarbejderne er forpligtet til at fortsætte deres ansættelse hos erhververen.


Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf.


Begrebet ”overdragelse” fortolkes bredt af EU-domstolen, der har fastslået, at særlige typer af overdragelser, som for eksempel udlicitering/outsourcing, også kan være omfattet af Virksomhedsoverdragelsesloven.


Sagen kort

En rengøringsvirksomhed (R1) overtog med virkning fra den 16. oktober 2019 rengøringen i en række institutioner i Gladsaxe Kommune fra en anden rengøringsvirksomhed (R2).


I alt blev syv medarbejdere i R2, som i R2 beskæftigede sig med den rengøringsopgave, som R1 overtog, ansat i R1 som led i overtagelsen. R1 beskæftigede efter overtagelsen 23 medarbejdere i den samlede overtagne rengøringsopgave. Med andre ord var 16 af de 23 medarbejdere ikke tidligere ansatte i R2. Der forelå ikke oplysninger om, hvor mange medarbejdere R2 anvendte til den rengøringsopgave, som R1 overtog.


Parternes synspunkter

Rengøringsmedarbejderen gjorde gældende, at der var sket en virksomhedsoverdragelse til R1 med henvisning til, at en betydelig – men ikke overvejende – del af R2’s arbejdskraft blev overtaget af R1. Desuden gjorde rengøringsmedarbejderen gældende, at vurderingen af, om der var sket en virksomhedsoverdragelse omfattet af loven, skulle foretages for hver enkelt institution i Gladsaxe Kommune, hvor R1 overtog rengøringsopgaven fra R2.


R1 gjorde heroverfor gældende, at R1 ikke overtog en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos R2 udførte arbejde i Gladsaxe Kommunes institutioner. Herudover gjorde R1 gældende, at vurderingen skal ske på grundlag af den samlede rengøringsopgave, som R1 overtog fra R2, hvorfor der ikke skulle ske en opgørelse på institutionsniveau.


Arbejdsrettens afgørelse

Arbejdsretten fandt, at vurderingen af, om en betydelig del af arbejdsstyrken var blevet overtaget, skulle ske på grundlag af den samlede rengøringsopgave, som R1 overtog fra R2, og ikke på grundlag af forholdene i den enkelte institution.


Da rengøringsmedarbejderen ikke kunne løfte bevisbyrden for, at R1 overtog en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos R2 specielt udførte den pågældende opgave for Gladsaxe Kommune, fandt Arbejdsretten derfor, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
EU-Rådet vedtager forordning om naturgenopretning
EU-Rådet vedtager forordning om naturgenopretning
04/07/2024
EU-ret, Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted