Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting

Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten fandt det ikke bevist, at der mellem sagsøgers forsikringstager og sagsøgte var aftalt dansk værneting. Selvom en rammeaftale mellem sagsøgte og et af sagsøgerens forsikringstagers koncernselskaber indeholdt en dansk værnetingsaftale, fandt denne ikke anvendelse mellem retssagens parter.

Den materielle del af sagen omhandlede et muligt erstatningsansvar som følge af A’s påståede beskadigelse af B’s vindmølletårn i forbindelse med en losseopgave ved havnen i Antwerpen i Belgien.


Erstatningssagen mod A blev anlagt ved Sø- og Handelsretten, der traf beslutning om at udskille formalitetsspørgsmålet om værneting til særskilt behandling. Sagen handlede således om, hvorvidt A og B havde indgået aftale om dansk værneting.


Sagen kort

A var en belgisk stevedorevirksomhed, der håndterede diverse laste, losse og logistikopgaver for sine kunder på havnen i Antwerpen.


B var et tysk selskab i en international og danskejet koncern, der producerer, sælger, installerer og servicerer vindmøller i hele verden.


A udførte løbende sine stevedoreydelser for B og for flere af B’s koncernselskaber, herunder for B’s søsterselskab BB i Benelux, hvor A og BB havde indgået en rammeaftale indeholdende en dansk værnetingsaftale.


Der var ikke indgået nogen rammeaftale mellem A og B.   


Under en af losseopgaverne, som A udførte for B, blev et af B’s vindmølletårne beskadiget. B fik udbetalt erstatning af sit danske forsikringsselskab C, der indtrådte i B’s mulige erstatningskrav mod A.


C indbragte sagen for Sø- og Handelsretten, og rettede erstatningskrav mod A for skaderne på B’s vindmølletårn.


Under retssagen påberåbte C sig værnetingsaftalen i rammeaftalen mellem A og BB og gjorde gældende, at rammeaftalen tillige var indgået med virkning for B, hvorfor der var aftalt dansk værneting mellem A og B.  


Til støtte herfor henviste C til et bilag til rammeaftalen mellem A og BB, der udgjorde et sæt standardbetingelser tilhørende B og BB’s koncern, der definerede BB som værende hele koncernen herunder moderselskab, datter- og søsterselskaber, hvorfor rammeaftalen mellem A og BB måtte omfatte forholdet mellem A og B.


Hertil gjorde C gældende, at eftersom det var de samme tjenesteydelser, priser, ordre- og faktureringsprocedurer, der blev udvekslet mellem A og B som under rammeaftalen mellem A og BB, måtte rammeaftalen i sin helhed finde anvendelse på forholdet mellem A og B.


For Sø- og Handelsretten nedlagde A påstand om afvisning og gjorde blandt andet gældende, at C’s krav alene vedrørte aftaleforholdet mellem A og B (hvor der ikke var indgået aftale om dansk værneting) og ikke mellem A og BB, og at princippet om aftalers relativitet medfører, at en aftale alene finder anvendelse for aftalens parter, hvorfor rammeaftalen mellem A og BB ikke kunne finde anvendelse på forholdet mellem A og B.


Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten fandt ikke, at C havde bevist, at rammeaftalen mellem A og BB tillige skulle finde anvendelse i forholdet mellem A og B. Der var derfor ikke aftalt dansk værneting.


Herudover bemærkede retten særligt, at en bred definition af BB i et bilag til rammeaftalen mellem A og BB ikke ændrede på, at parterne til rammeaftalen – og værnetingsaftalen - alene var indgået mellem A og BB.


Da der ikke i øvrigt kunne statueres værneting i Danmark for C’s påståede krav mod A, afviste Sø- og Handelsretten sagen.


Bech-Bruuns kommentarer

Dommen illustrerer blandt andet dansk rets udgangspunkt om, at en aftale alene finder anvendelse mellem aftalens parter, og at en bred definition af en af aftaleparterne i et bilag til aftalen ikke ændrer på, hvem der er aftalens parter eller, hvem aftalen er indgået med virkning for.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Det skal du være opmærksom på ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
04/05/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
TVC Advokatfirma vinder sag om tort
TVC Advokatfirma vinder sag om tort
16/04/2021
Forsikring og erstatning
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
08/04/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
07/04/2021
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
10/03/2021
Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted