Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler

Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
Bech Bruun logo
Landsretten har for nylig taget stilling til, om en suspensionsaftale fraveg forældelseslovens § 21, stk. 5, om midlertidig afbrydelse af forældelsen ved forhandling om kravet. Kravet var opstået i forbindelse med en trafikulykke, som A var involveret i. Landsretten udtalte, i modsætning til byretten, at suspensionsaftalen ikke fraveg § 21, stk. 5, da der løbende, og også udover udløbstidspunktet for suspensionsaftalen, var pågået forhandlinger mellem parterne. A’s krav var derfor ikke forældet.

A var den 2. juni 2014 involveret i en trafikulykke, og forsikringsselskabet, B, anerkendte erstatningsansvaret. Efterfølgende rejste A et yderligere krav på betaling af méngodtgørelse, erhvervsevnetab, tabt arbejdsfortjeneste og dækning af udgifter til advokatbistand. Dette krav ville B imidlertid ikke anerkende dækning for. A anlagde derfor sag mod forsikringsselskabet den 17. juni 2019, dvs. efter udløbet af den almindelige 3-årige forældelsesfrist.


I perioden fra ulykken i 2014 og indtil sagsanlægget i 2019, var der mellem parterne løbende indgået aftale om suspension af forældelsesfristen. B gjorde dog under sagen gældende, at A’s krav var forældet, da den seneste suspensionsaftale var udløbet den 28. februar 2019, og at parterne med suspensionsaftalen havde fraveget forældelseslovens regler, herunder forældelseslovens § 21, stk. 5. Efter § 21, stk. 5, suspenderes forældelsesfristen til tidligst 1 år efter, at forhandlingerne mellem parterne om et krav må anses for afsluttet. Kravet ville derfor ikke være forældet, hvis A kunne påberåbe sig tillægsfristen i § 21, stk. 5.


Spørgsmålet om forældelse blev udskilt til særskilt forhandling.


Sagens oplysninger

A’s advokat anmodede første gang den 21. marts 2017 om suspension af forældelsesfristen indtil 1 år efter, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelse forelå, og parterne indgik på den baggrund en suspensionsaftale. Forældelsen blev efterfølgende suspenderet ad flere omgange og senest frem til den 28. februar 2019. Herefter blev suspensionsaftalen ikke forlænget yderligere.


I samme periode og frem til den 8. marts 2019 drøftede A’s advokat løbende sagen, herunder A´s krav, med B. Imidlertid afviste B den 2. maj 2019 nu alle krav i anledning af ulykken med henvisning til, at kravene var forældet som følge af udløbet af suspensionsaftalen den 28. februar 2019.


I byretten gjorde A gældende, at parterne i perioden løbende havde forhandlet om kravet, og der løb en tillægsfrist efter udløbet af suspensionsaftalen i medfør af forældelseslovens § 21, stk. 5.


Retten fandt efter en konkret vurdering, at parterne havde indgået en gyldig suspensionsaftale, der fraveg de almindelige forældelsesregler, herunder § 21, stk. 5. A’s krav var derfor forældet den 28. februar 2019 og dermed forud for sagsanlægget.


A ankede byrettens dom til landsretten.


Landsrettens afgørelse

Landsretten fandt ud fra en fortolkning efter reglerne for aftaleindgåelse og -fortolkning, at A med føje kunne gå ud fra, at det ikke var nødvendigt at foretage retsskridt for at afbryde forældelsesfristen, da parterne løbende, og også efter den 28. februar 2019, havde opretholdt forhandlingerne om kravet. Det faktum, at suspensionsaftalen indeholdt en frist for forældelsens indtræden, der i øvrigt var ensidigt fastsat af B, kunne ikke føre til et andet resultat.


Landsretten ophævede derfor byrettens dom og hjemviste sagen til fornyet behandling.


Bech-Bruuns kommentar

I sager om økonomiske krav, skal parterne altid have øje for forældelsesfristen, og hvornår og hvordan denne eventuelt kan afbrydes/suspenderes. Særligt i store komplekse sager, men også i sager med en langstrakt sagsbehandlingstid, som det konkret var tilfældet, er det helt sædvanligt, at parterne suspenderer forældelsen af hensyn til at undgå unødvendige søgsmål. En sådan suspensionsaftale mellem parterne vil som udgangspunkt have forrang, men fortsættes forhandlingerne om kravet udover aftalens ophørstidspunkt, vil forældelsesfristen konkret kunne suspenderes yderligere i medfør af forældelseslovens § 21, stk. 5. Landsrettens afgørelse bidrager til fortolkningen af suspensionsaftalers indhold og rækkevidde.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
TVC Advokatfirma vinder sag om tort
TVC Advokatfirma vinder sag om tort
I dag
Forsikring og erstatning
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
Højesteret: Skader opstået under transport til arbejde kunne ikke anerkendes som en arbejdsskade
08/04/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
07/04/2021
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
Medarbejders erhvervsevnetab skulle fastsættes uafhængigt af tildelt personlig assistance
10/03/2021
Forsikring og erstatning
Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet
Medarbejders krav på yderligere erstatning var ikke forældet
05/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
24/02/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted