Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft

Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten har afvist et erstatningssøgsmål med henvisning til manglende værneting i Danmark. Retten undlod at lægge vægt på en værnetingsaftale (om værneting i Spanien) i den ene parts almindelige betingelser, men vurderede alligevel, at rette værneting var i Spanien, hvor forpligtelsen efter kontrakten skulle opfyldes.

Sagen omhandlede et muligt erstatningsansvar som følge af det spanske værft A’s forsinkede reparation samt senere arrest af skibet Q, der tilhørte det danske rederi B.


Spørgsmålet om værneting blev udskilt til særskilt behandling. Parternes tvist under delforhandlingen angik især, om parterne havde aftalt værneting i Spanien og hvis ikke, hvor der efter Domsforordningens regler var værneting for søgsmålet.


Sagens oplysninger

B var et dansk rederi. A var et spansk skibsværft. I 2018 indgik parterne en aftale om reparation af skibet Q. A sendte sit tilbud til kaptajnen på Q. A’s generelle handelsbetingelser var vedlagt tilbuddet. Det fulgte af disse betingelser, at i tilfælde af en tvist var der aftalt værneting i Spanien.


Reparationen foregik i Spanien på A’s skibsværft. A blev forsinket pga. en defekt slipway. B mistede på grund af A’s forsinkelse et certeparti. Der opstod herefter uenighed mellem A og B om restbetaling af reparationen og erstatning for det tabte certeparti. Da B ikke betalte A, foretog A arrest i skibet Q, hvilket medførte et yderligere tab for B i form af endnu et mistet certeparti.


Spørgsmålet for Sø- og Handelsretten var, om parterne havde vedtaget værneting i Spanien med henvisning til A’s handelsbetingelser og hvis ikke, om der var tale om erstatning i eller uden for kontrakt, herunder hvilken betydning dette havde for anvendelsen af værnetinget efter Domsforordningen.


B gjorde i sagen gældende, at handelsbetingelserne ikke kunne anses for vedtaget, da e-mailen med tilbuddet, hvori handelsbetingelserne fremgik, var sendt til skibets kaptajn, der ikke havde fuldmagt til at acceptere disse. Desuden opfyldte aftalen heller ikke Domsforordningens krav om skriftlighed ved værnetingsaftaler.


Heroverfor gjorde A principalt gældende, at kaptajnen havde den fornødne stillingsfuldmagt, samt at Domsforordningen ikke forudsætter en eksplicit og udtrykkelig aftaleindgåelse, og subsidiært at erstatningskravet havde karakter af erstatning i kontrakt, hvorefter sagen under alle omstændigheder skulle afgøres i Spanien, som var det sted, hvor forpligtelsen for kontrakten skulle opfyldes.


Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten fandt, at skriftlighedskravet efter Domsforordningen artikel 25 ikke var opfyldt, og at det derfor ikke var godtgjort, at der var indgået en aftale om værneting i Spanien efter A’s generelle handelsbetingelser.


Sø- og Handelsretten fandt derefter, at B’s erstatningskrav vedrørende de to mistede certepartier udsprang af parternes aftale. Efter Domsforordningens regler om værneting, kan et krav om erstatning i kontrakt behandles på det sted, hvor forpligtelsen for kontrakten skulle opfyldes, dvs. der hvor skibet skulle repareres. Da dette var i Spanien, og da der ikke i øvrigt kunne statueres værneting i Danmark, afviste Sø- og Handelsretten sagen.


Bech-Bruuns kommentarer

Dommen illustrerer udgangspunktet i Domsforordningen om, at værnetingsaftaler forudsætter gensidig accept – og i dette tilfælde skriftlig accept. Afgørelsen kan dog ikke tages til udtryk for, at der altid er tale om et absolut skriftlighedskrav for værnetingsaftaler indenfor shipping, hvor det er branchesædvane blot at henvise til standardkontrakter med fortrykte værnetingsaftaler, uden at disse i øvrigt underskrives af parterne. Desuden illustrerer dommen også det helt fundamentale udgangspunkt, at der selvsagt skal være et grundlag for værneting det sted, hvor man anlægger sagen.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
22/01/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
Direkte krav rejst mod udenlandsk forsikringsselskab var forældet efter dansk ret
22/01/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
Brexit: Bekendtgørelse om engelske forsikrings­selskabers virksomhed i Danmark
13/01/2021
Forsikring og erstatning, Øvrige, EU-ret
Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige?  Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
Er værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer gyldige? Spørgsmålet forelægges nu for EU-domstolen.
18/12/2020
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift
Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn
Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn
07/12/2020
Forsikring og erstatning, Transportret
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
Sø- og Handelsretten afviser sag mod belgisk stevedorevirksomhed på grund af manglende dansk værneting
02/12/2020
Forsikring og erstatning, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted