Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft

Sø- og Handelsretten afviser sag mod spansk værft
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten har afvist et erstatningssøgsmål med henvisning til manglende værneting i Danmark. Retten undlod at lægge vægt på en værnetingsaftale (om værneting i Spanien) i den ene parts almindelige betingelser, men vurderede alligevel, at rette værneting var i Spanien, hvor forpligtelsen efter kontrakten skulle opfyldes.

Sagen omhandlede et muligt erstatningsansvar som følge af det spanske værft A’s forsinkede reparation samt senere arrest af skibet Q, der tilhørte det danske rederi B.


Spørgsmålet om værneting blev udskilt til særskilt behandling. Parternes tvist under delforhandlingen angik især, om parterne havde aftalt værneting i Spanien og hvis ikke, hvor der efter Domsforordningens regler var værneting for søgsmålet.


Sagens oplysninger

B var et dansk rederi. A var et spansk skibsværft. I 2018 indgik parterne en aftale om reparation af skibet Q. A sendte sit tilbud til kaptajnen på Q. A’s generelle handelsbetingelser var vedlagt tilbuddet. Det fulgte af disse betingelser, at i tilfælde af en tvist var der aftalt værneting i Spanien.


Reparationen foregik i Spanien på A’s skibsværft. A blev forsinket pga. en defekt slipway. B mistede på grund af A’s forsinkelse et certeparti. Der opstod herefter uenighed mellem A og B om restbetaling af reparationen og erstatning for det tabte certeparti. Da B ikke betalte A, foretog A arrest i skibet Q, hvilket medførte et yderligere tab for B i form af endnu et mistet certeparti.


Spørgsmålet for Sø- og Handelsretten var, om parterne havde vedtaget værneting i Spanien med henvisning til A’s handelsbetingelser og hvis ikke, om der var tale om erstatning i eller uden for kontrakt, herunder hvilken betydning dette havde for anvendelsen af værnetinget efter Domsforordningen.


B gjorde i sagen gældende, at handelsbetingelserne ikke kunne anses for vedtaget, da e-mailen med tilbuddet, hvori handelsbetingelserne fremgik, var sendt til skibets kaptajn, der ikke havde fuldmagt til at acceptere disse. Desuden opfyldte aftalen heller ikke Domsforordningens krav om skriftlighed ved værnetingsaftaler.


Heroverfor gjorde A principalt gældende, at kaptajnen havde den fornødne stillingsfuldmagt, samt at Domsforordningen ikke forudsætter en eksplicit og udtrykkelig aftaleindgåelse, og subsidiært at erstatningskravet havde karakter af erstatning i kontrakt, hvorefter sagen under alle omstændigheder skulle afgøres i Spanien, som var det sted, hvor forpligtelsen for kontrakten skulle opfyldes.


Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten fandt, at skriftlighedskravet efter Domsforordningen artikel 25 ikke var opfyldt, og at det derfor ikke var godtgjort, at der var indgået en aftale om værneting i Spanien efter A’s generelle handelsbetingelser.


Sø- og Handelsretten fandt derefter, at B’s erstatningskrav vedrørende de to mistede certepartier udsprang af parternes aftale. Efter Domsforordningens regler om værneting, kan et krav om erstatning i kontrakt behandles på det sted, hvor forpligtelsen for kontrakten skulle opfyldes, dvs. der hvor skibet skulle repareres. Da dette var i Spanien, og da der ikke i øvrigt kunne statueres værneting i Danmark, afviste Sø- og Handelsretten sagen.


Bech-Bruuns kommentarer

Dommen illustrerer udgangspunktet i Domsforordningen om, at værnetingsaftaler forudsætter gensidig accept – og i dette tilfælde skriftlig accept. Afgørelsen kan dog ikke tages til udtryk for, at der altid er tale om et absolut skriftlighedskrav for værnetingsaftaler indenfor shipping, hvor det er branchesædvane blot at henvise til standardkontrakter med fortrykte værnetingsaftaler, uden at disse i øvrigt underskrives af parterne. Desuden illustrerer dommen også det helt fundamentale udgangspunkt, at der selvsagt skal være et grundlag for værneting det sted, hvor man anlægger sagen.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Det skal du være opmærksom på ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
I går
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
14/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Værnetingsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
04/06/2021
Kontraktret, Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Virksomhed var ikke ansvarlig for praktikants fald fra altan med midlertidigt rækværk
Virksomhed var ikke ansvarlig for praktikants fald fra altan med midlertidigt rækværk
21/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Højesteret har igen taget stilling til mangelsbegrebet ved køb og salg af brugte genstande
Højesteret har igen taget stilling til mangelsbegrebet ved køb og salg af brugte genstande
21/05/2021
Forsikring og erstatning, Øvrige
Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning.
Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning.
18/05/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted