Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Regreskrav mod udførende transportør var ikke forældet

Regreskrav mod udførende transportør var ikke forældet
IUNO logo
Østre Landsret skulle behandle en anke angående forældelse af et regreskrav over for en udførende transportør. Sø- og Handelsretten var i første instans kommet frem til, at kravet var forældet, da forældelsesfristen begyndte at løbe senest et år efter, at det oprindelige krav ville forælde. Den kontraherende transportør holdt dog på, at forældelsesfristen først burde regnes fra det tidspunkt, hvor betalingen af hovedkravet havde fundet sted. Landsretten kom frem til, at reglerne i søloven fastslog, at en forældelsesfrist for et regreskrav først skulle løbe efter dette tidspunkt. Sø- og Handelsretten afgørelse blev derfor omstødt.

Sagens hovedspørgsmål var forældelse af et regreskrav. Efter at skibet havde været ude i hårdt vejr, var der sket skade på containere med forskelligt gods. Den kontraherende transportør betalte erstatning til hovedtransportøren og rejste så et regreskrav mod den udførende transportør. Ved Sø- og Handelsretten, havde den udførende transportør argumenteret for, at kravet var forældet efter reglerne i sølovens § 501, stk. 2. Dette var fordi regreskravet først var blevet rejst senere end to år efter godset blev udleveret. Fristen her udregnedes som et år for betaling af hovedkravet og et år til at rejse regreskravet. Sø- og Handelsretten var enige med den udførende transportør i, at kravet var forældet og frifandt derfor den udførende transportør. Den kontraherende transportør ankede afgørelsen til landsretten, da de mente, at kravet ikke var forældet.


Den kontraherende transportør argumenterede ved landsretten for, at den etårige forældelsesfrist for et regreskrav først skulle løbe fra selve betalingen af hovedkravet. Betalingen var først sket flere år efter skaden var indtruffet, blandt andet på grund af forligsforhandlinger med hovedtransportøren. Regreskravet blev rejst mindre end et år efter, at hovedkravet var blevet betalt og den kontraherende transportør mente derfor, at kravet ikke kunne være forældet.


Forældelsesfristen løb først fra hovedkravets betaling

Landsretten kom frem til, at der i sølovens § 501, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 6, ikke fandtes nogen støtte for, at forældelsesfristen skulle regnes fra et tidligere tidspunkt end betalingen af hovedkravet. Retten bemærkede, at denne type skader ofte vil indebære et regreskrav mod en undertransportør, som allerede på skadestidspunktet kender til skaden.. Der kan dog være mange transportører involveret og derfor kan der gå lang tid, før den eller de sidste transportører modtager et krav.


Landsretten fandt også, at den almindelige frist i forældelsesloven på tre år ikke gjaldt, da den netop var erstattet af sølovens frist. Udover ét-årsfristen efter betaling af kravet er den eneste forældelsesfrist, der gælder, derfor den absolutte 10-års frist i forældelsesloven.


IUNO mener

Landsrettens afgørelse afspejler lovens bogstav, men tager ikke hensyn til bestemmelsens oprindelse. Bestemmelsen er den nordiske version af en tilsvarende regel i Haag-Visby reglerne, regel III.6bis. Denne regel overlader det til de enkelte stater at udforme reglen om regres. Den er ligesom søloven ikke helt klar om, hvornår fristen for regreskravet begynder at løbe, men det har nok ikke været hensigten, at regreskrav potentielt kan være udestående i så lang tid som i sagen her, hvor skaden var sket adskillige år før regreskravet mod undertransportøren kom i gang. Det er upraktisk i forhold til dokumentation. En udførende transportør, der præsenteres for et gammelt krav, kan også få problemer med sin forsikringsdækning, hvis der er skiftet ansvarsforsikring i mellemtiden. Dertil kommer dansk rets ulovsbestemte regler om passivitet.


IUNO anbefaler derfor, at man som udgangspunkt forfølger kendte krav og får dem anmeldt til sin forsikring, og ikke forlader sig på en 10-årig forældelse.


[Østre Landsrets dom i sagen BS-28465/2020-OLR af 7. juni 2021]

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Juridisk konsulent til Vej og ejendom i deltidsstilling
Jurist til arbejdet med økologireglerne i Landbrugsstyrelsen i København
Yngre advokat og/eller advokatfuldmægtig med interesse for insolvens
Juridisk konsulent
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Typiske fejl ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nu kan virksomhederne i minkbranchen søge om nedlukningserstatning
Nu kan virksomhederne i minkbranchen søge om nedlukningserstatning
13/01/2022
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Forsikring og erstatning
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Rådgiverens ansvarsbegrænsning kan have betydning for dækningen på projektansvarsforsikringen
Rådgiverens ansvarsbegrænsning kan have betydning for dækningen på projektansvarsforsikringen
21/12/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Følgeerhverv: Så er bekendtgørelsen kommet
Følgeerhverv: Så er bekendtgørelsen kommet
21/12/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning
Mulighed for forskud på erstatning og kompensation til minkavlerne ved permanent nedlukning
Mulighed for forskud på erstatning og kompensation til minkavlerne ved permanent nedlukning
21/12/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning
Minkvirksomheder: Så er bekendtgørelsen kommet
Minkvirksomheder: Så er bekendtgørelsen kommet
21/12/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted