Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ansvarlig for håndhævelse af visse Rusland-sanktioner

Bech Bruun
05/09/2023
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ansvarlig for håndhævelse af visse Rusland-sanktioner
Bech Bruun logo
Den 1. juli trådte en lovændring og en bekendtgørelse i kraft, der styrker håndhævelsen af EU-sanktioner vedrørende offentlige kontrakter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget som an-svarlig myndighed til at sikre håndhævelse af sanktionerne.

Om baggrunden for bekendtgørelsen

Den 13. juni 2023 vedtog Folketinget en ændring af lov om Klagenævnet for Udbud, der gav Klagenævnet for Udbud hjemmel til at håndhæve forbuddet mod tildeling og videreførelse af offentlige kontrakter over for offentlige ordregivere i EU’s forordning nr. 2022/576 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (”sanktionsforordningen”). Loven trådte i kraft den 1. juli 2023. 


Ved lovændringen fik Erhvervsministeren samtidig hjemmel til at udstede en bekendtgørelse, der udpeger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til Danmarks såkaldte ”kompetente myndighed” i forbindelse med håndhævelsen af restriktionerne. 


Ifølge EU’s sanktionsforordning må ordregivere som udgangspunkt ikke tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbuds-, forsyningsvirksomheds-, koncessions- eller forsvars- og sikkerhedsdirektivet til tilbudsgivere, der ud fra en nærmere afgrænsning har russisk ejerskab eller involvering. Forbuddet gælder desuden i forhold til tilbudsgivere, som anvender underleverandører, der er omfattet af den nævnte afgrænsning, til opfyldelse af kontrakten i et omfang, der overstiger 10 % af kontraktens værdi. Endelig er ordregivere som udgangspunkt forpligtet til at bringe eventuelle eksisterende kontrakter til ophør, hvis medkontrahenten er eller bliver omfattet af sanktionsforordningens afgrænsning. 


Der kan imidlertid dispenseres fra forbuddet, hvilket kan være aktuelt i forhold til varer og tjenesteydelser, der kun vanskeligt kan skaffes andetsteds fra i tilstrækkelige mængder - fx visse råstoffer, herunder naturgas -, aftaler relateret til diplomatiske og konsulære repræsentationer, ydelser relateret til samarbejde om rumprogrammer og i andre helt særlige tilfælde. Den nye bekendtgørelse fastlægger, at en sådan dispensation forudgående skal søges hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan endvidere håndhæve overtrædelser af sanktionerne ved at indbringe sager for Klagenævnet for Udbud, anlægge sager ved domstolene eller foretage politianmeldelser. Overtrædelse af EU’s sanktioner mod Rusland vedrørende offentlige kontrakter kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire år i medfør af straffelovens § 110 c, stk. 3.


Bech-Bruuns kommentar 

EU’s sanktioner mod Rusland har - i forhold til offentlige kontrakter - været gældende siden den 9. april 2022, idet kravet om at bringe eventuelle eksisterende kontrakter omfattet af sanktionspakken til ophør dog først trådte i kraft et halvt år senere. 


De nye regler i lov om Klagenævnet for Udbud og bekendtgørelsen om håndhævelse af EU-sanktioner vedrørende offentlige kontrakter ændrer ikke på forbuddet mod at indgå og videreføre kontrakter med russiske virksomheder og privatpersoner, men tillægger Klagenævnet for Udbud og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen redskaber og opgaver i forhold til håndhævelsen af forbuddet. 


Uanset om ordregivere med rette har en forventning om, at sanktionsforordningens forbud er uden reel betydning for et konkret udbud, er det vores anbefaling ved alle udbud, der er omfattet af sanktionsforordningen, at efterspørge en erklæring fra tilbudsgiverne om, at de ikke er omfattet af den sanktionerede personkreds. Dette synes også at være helt gængs praksis blandt danske ordregivere. 


Du kan læse mere om EU’s sanktioner mod Rusland om offentlige kontrakter på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.


Du kan læse hele bekendtgørelsen her.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?
Eksporterer din virksomhed varer til udlandet? Så er den formentligt underlagt reglerne om eksportkontrol. Annelise Lykke Schmidt, specialist i Trade Compliance, kommer i ovenstående video nærmere ind på reglerne relateret til eksportkontrol.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
03/07/2024
Udbud
Datatilsynet har opdateret vejledningen om håndtering af brud
Datatilsynet har opdateret vejledningen om håndtering af brud
04/07/2024
Persondata, Compliance
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
05/07/2024
Udbud
EU's nye hvidvaskpakke offentliggjort: Strengere regler klar til 2027
EU's nye hvidvaskpakke offentliggjort: Strengere regler klar til 2027
09/07/2024
Compliance, Finansiering og bankret
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
EU AI Act - få et overblik over datoerne for anvendelse
15/07/2024
EU-ret, Persondata, Compliance
Manglende kontrol af automatiske sletninger fører til kritik fra Datatilsynet
Manglende kontrol af automatiske sletninger fører til kritik fra Datatilsynet
15/07/2024
Persondata, Compliance
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted