Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”

Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Bech Bruun logo
I Grønttorvssagen har Højesteret, i en meget principiel kendelse, slået fast, at både omkostningerne til at fremføre spildevandsanlægget og tilslutningen af de udstykkede boligejendomme inden for området skal afholdes af spildevandsselskabet.

Betydningen af sagen, der drejer sig om omdannelsen af det tidligere ”Grønttorv” i Valby fra erhvervsområde til en ny bydel bestående af 3.000 boliger og 30.000 m2 erhverv, institutioner og rekreative områder, blev understreget af, at forsyningsselskabernes interesseorganisation DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening var indtrådt i sagen til støtte for spildevandselskabet HOFOR Spildevand København A/S.


Sagen blev for Højesteret på vegne af projektudviklingsselskaberne Ny Valby Udvikling A/S og Ny Valby Byggemodning P/S, som er en del af FB Gruppen A/S, ført af Bech-Bruuns proces- og miljøretsteam i afdelingen for Offentlig Virksomhed ved partner og advokat (H) Jacob Schall Holberg. Sagens betydning understreges af, at Højesteret blev sat med hele syv dommere.


Sagens kerne

”Grønttorvet” er beliggende i et område, der i den kommunale spildevandsplan er placeret i spildevandsselskabets kloakeringsområde. En del af det pågældende område skal, i henhold til et tillæg i spildevandsplanen, kloakeres på privat foranstaltning og kloakanlægget skal efterfølgende offentlig overtages. Spildevandsselskabet skal dermed overtage det spildevandsanlæg, som vil blive etableret i forbindelse med udstykningen. Disse forhold var ubestridt i sagen.


De grundlæggende spørgsmål i sagen handlede om, hvorvidt spildevandsforsyningsselskabet skulle betale for overtagelsen som følge af, at selskabet havde forsyningspligt  i henhold til miljøbeskyttel-seslovens § 32b, stk. 1 ind til de nye matrikler, således at anlægget så at sige var udført ”for” selskabet, eller om omdannelsen og dermed spildevandsanlægget på ejendommen måtte være ejendomsudviklerens eget problem, idet spildevandsselskabets forsyningspligt var opfyldt allerede ved grundgrænsen til den ”oprindelige” ejendom.


Byretten mente det sidste og fandt, at forsyningspligten blev opfyldt, da spildevandsselskabet første gang førte stik frem til matrikelgrænsen af den tidligere erhvervsejendom, og der blev betalt tilslutningsbidrag. Landsretten fandt omvendt - ud fra en fortolkning af miljøbeskyttelseslovens § 32b, stk. 1, - at forsyningspligten består og derfor også gælder i de tilfælde, hvor en allerede tilsluttet ejendom opdeles i flere nye ejendomme.


Højesterets afgørelse bygger videre på landsrettens begrundelse og slår fast, at spildevandsselskabets forsyningspligt gælder de ejendomme, der er beliggende inden for selskabets eksisterende og planlagte kloakeringsområde, og at forsyningspligten ikke er afhængig af, om der kan opkræves tilslutningsbidrag.


Højesterets afgørelse vil, ud over at have betydning for den konkrete sag, også have meget stor økonomisk betydning for alle spildevandsselskaber i Danmark og for de bygherrer, der udvikler projekter for omdannelse af allerede tilsluttede ejendomme.


Afgrænsningen af spildevandsselskabernes forsyningspligt har således den betydning, at udgifterne til nye kloakanlæg, fx i forbindelse med omdannelse af en allerede spildevandstilsluttet erhvervsejendom til to eller flere boligejendomme, skal afholdes af spildevandsforsyningsselskabet og ikke af bygherren.


Der er ikke med afgørelsen taget stilling til metoden for beregningen af eller selve størrelsen af vederlaget for spildevandsanlægget. Dette skal afgøres i byretten, hvis parterne ikke kan opnå enighed herom. Derfor er afgørelsen truffet i form af en kendelse, idet sagen er hjemvist til byretten med henblik på afklaring af disse spørgsmål.


Bech-Bruuns anbefalinger

Bech-Bruun er bekendt med, at en række spildevandsselskaber, forud for Højesterets afgørelse, har været af den opfattelse, at forsyningspligten ikke gælder i de tilfælde, hvor en allerede tilsluttet erhvervsejendom omdannes og udstykkes til boligejendomme.


For ejendomsudviklerne har det haft den konsekvens, at spildevandsselskabet kun har fremført stik til de udstykkede boligejendomme mod vederlag eller har nægtet at yde ejendomsudvikleren refusion af de afholdte omkostninger til etablering af spildevandsanlægget i forbindelse med en efterfølgende overtagelse.


Ejendomsudviklerne vil derfor efter omstændighederne nu have krav på tilbagesøgning af det eventuelle vederlag, som er betalt til spildevandsselskabet for udførelse af kloakanlægget eller krav på refusion af de afholdte omkostninger til etablering af anlægget, forudsat kravet fx ikke er forældet.


På den baggrund anbefaler vi, at ejendomsudviklere og bygherrer hurtigst muligt analyserer Højesterets afgørelse og på den baggrund vurderer, om omkostningerne til etablering af spildevandsanlægget rettelig skulle være afholdt af det pågældende spildevandsselskab.


Vi bistår naturligvis gerne i enhver henseende med spørgsmål i den forbindelse.


Højesterets afgørelse kan tilgås her.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Når syn og skøn går i tomgang
Når syn og skøn går i tomgang
02/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
24/01/2024
Miljøret, Energi og forsyning
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted