Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”

Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Bech Bruun logo
I Grønttorvssagen har Højesteret, i en meget principiel kendelse, slået fast, at både omkostningerne til at fremføre spildevandsanlægget og tilslutningen af de udstykkede boligejendomme inden for området skal afholdes af spildevandsselskabet.

Betydningen af sagen, der drejer sig om omdannelsen af det tidligere ”Grønttorv” i Valby fra erhvervsområde til en ny bydel bestående af 3.000 boliger og 30.000 m2 erhverv, institutioner og rekreative områder, blev understreget af, at forsyningsselskabernes interesseorganisation DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening var indtrådt i sagen til støtte for spildevandselskabet HOFOR Spildevand København A/S.


Sagen blev for Højesteret på vegne af projektudviklingsselskaberne Ny Valby Udvikling A/S og Ny Valby Byggemodning P/S, som er en del af FB Gruppen A/S, ført af Bech-Bruuns proces- og miljøretsteam i afdelingen for Offentlig Virksomhed ved partner og advokat (H) Jacob Schall Holberg. Sagens betydning understreges af, at Højesteret blev sat med hele syv dommere.


Sagens kerne

”Grønttorvet” er beliggende i et område, der i den kommunale spildevandsplan er placeret i spildevandsselskabets kloakeringsområde. En del af det pågældende område skal, i henhold til et tillæg i spildevandsplanen, kloakeres på privat foranstaltning og kloakanlægget skal efterfølgende offentlig overtages. Spildevandsselskabet skal dermed overtage det spildevandsanlæg, som vil blive etableret i forbindelse med udstykningen. Disse forhold var ubestridt i sagen.


De grundlæggende spørgsmål i sagen handlede om, hvorvidt spildevandsforsyningsselskabet skulle betale for overtagelsen som følge af, at selskabet havde forsyningspligt  i henhold til miljøbeskyttel-seslovens § 32b, stk. 1 ind til de nye matrikler, således at anlægget så at sige var udført ”for” selskabet, eller om omdannelsen og dermed spildevandsanlægget på ejendommen måtte være ejendomsudviklerens eget problem, idet spildevandsselskabets forsyningspligt var opfyldt allerede ved grundgrænsen til den ”oprindelige” ejendom.


Byretten mente det sidste og fandt, at forsyningspligten blev opfyldt, da spildevandsselskabet første gang førte stik frem til matrikelgrænsen af den tidligere erhvervsejendom, og der blev betalt tilslutningsbidrag. Landsretten fandt omvendt - ud fra en fortolkning af miljøbeskyttelseslovens § 32b, stk. 1, - at forsyningspligten består og derfor også gælder i de tilfælde, hvor en allerede tilsluttet ejendom opdeles i flere nye ejendomme.


Højesterets afgørelse bygger videre på landsrettens begrundelse og slår fast, at spildevandsselskabets forsyningspligt gælder de ejendomme, der er beliggende inden for selskabets eksisterende og planlagte kloakeringsområde, og at forsyningspligten ikke er afhængig af, om der kan opkræves tilslutningsbidrag.


Højesterets afgørelse vil, ud over at have betydning for den konkrete sag, også have meget stor økonomisk betydning for alle spildevandsselskaber i Danmark og for de bygherrer, der udvikler projekter for omdannelse af allerede tilsluttede ejendomme.


Afgrænsningen af spildevandsselskabernes forsyningspligt har således den betydning, at udgifterne til nye kloakanlæg, fx i forbindelse med omdannelse af en allerede spildevandstilsluttet erhvervsejendom til to eller flere boligejendomme, skal afholdes af spildevandsforsyningsselskabet og ikke af bygherren.


Der er ikke med afgørelsen taget stilling til metoden for beregningen af eller selve størrelsen af vederlaget for spildevandsanlægget. Dette skal afgøres i byretten, hvis parterne ikke kan opnå enighed herom. Derfor er afgørelsen truffet i form af en kendelse, idet sagen er hjemvist til byretten med henblik på afklaring af disse spørgsmål.


Bech-Bruuns anbefalinger

Bech-Bruun er bekendt med, at en række spildevandsselskaber, forud for Højesterets afgørelse, har været af den opfattelse, at forsyningspligten ikke gælder i de tilfælde, hvor en allerede tilsluttet erhvervsejendom omdannes og udstykkes til boligejendomme.


For ejendomsudviklerne har det haft den konsekvens, at spildevandsselskabet kun har fremført stik til de udstykkede boligejendomme mod vederlag eller har nægtet at yde ejendomsudvikleren refusion af de afholdte omkostninger til etablering af spildevandsanlægget i forbindelse med en efterfølgende overtagelse.


Ejendomsudviklerne vil derfor efter omstændighederne nu have krav på tilbagesøgning af det eventuelle vederlag, som er betalt til spildevandsselskabet for udførelse af kloakanlægget eller krav på refusion af de afholdte omkostninger til etablering af anlægget, forudsat kravet fx ikke er forældet.


På den baggrund anbefaler vi, at ejendomsudviklere og bygherrer hurtigst muligt analyserer Højesterets afgørelse og på den baggrund vurderer, om omkostningerne til etablering af spildevandsanlægget rettelig skulle være afholdt af det pågældende spildevandsselskab.


Vi bistår naturligvis gerne i enhver henseende med spørgsmål i den forbindelse.


Højesterets afgørelse kan tilgås her.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Jurister til sikring af forbrugernes interesser på fjernvarmeområdet
Skarpe jurister til internationalt kontor
Udbudsjurist til Klima, Energi- og Forsyningsministeriets koncernindkøbsfunktion
3. års advokatfuldmægtig eller 1. års advokat inden for M&A og selskabsret
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Sag afvist fra domstolsbehandling – tvisten skulle i første instans til huslejenævnet
Sag afvist fra domstolsbehandling – tvisten skulle i første instans til huslejenævnet
13/10/2021
Lejeret, Retssager og voldgift
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
Eksklusiv værnetingsaftale blev ikke tilsidesat i tvist om ansvar for bortkommet gods
20/09/2021
Transportret, Søret, Kontraktret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
Lovvalgsklausul aftalt mellem forsikringstager og -giver bandt ikke den sikrede bådejer
24/08/2021
Forsikring og erstatning, Kontraktret, Retssager og voldgift, Internationale retsforhold
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
13/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Offentlig ret
Sagsøger tilkendt delvise sagsomkostninger ved hævet forbudssag
Sagsøger tilkendt delvise sagsomkostninger ved hævet forbudssag
09/07/2021
Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted