Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret fastslår: Syn og skøn skal foretages af Retslægerådet

Højesteret fastslår: Syn og skøn skal foretages af Retslægerådet
Horten logo


Højesteret har afsagt kendelse i en sag, der handler om adgangen til syn og skøn ved speciallægeundersøgelse i en arbejdsskadesag. Højesteret slog fast, at udgangspunktet fortsat er, at syn og skøn foretages af Retslægerådet.


I sagen havde den skadelidte lønmodtagers faglige organisation anlagt sag mod Ankestyrelsen til prøvelse af sagen, hvori Ankestyrelsen havde truffet afgørelse om fastsættelse af varigt mén og erhvervsevnetab.

Ifølge byretten var det ikke bevist, at Ankestyrelsens vurdering i sagen var forkert. Derfor anmodede den faglige organisation i ankestævningen for Østre Landsret om, at der blev foretaget syn og skøn i form af en speciallægeundersøgelse med henblik på at kortlægge lønmodtagerens gener som følge af arbejdsskaden. Det protesterede Ankestyrelsen imidlertid imod og gjorde gældende, at sagen skulle forelægges Retslægerådet, der eventuelt kunne anmode om en speciallægeerklæring.

Landsretten afslog ved kendelse begæringen om syn og skøn ved speciallægeundersøgelse, hvorefter den faglige organisation kærede kendelsen til Højesteret.


Fortsat Retslægerådets kompetence


Den faglige organisation gjorde som grundlag for påstanden gældende, at den ønskede en vurdering af en mulig dobbeltsidet funktionsnedsættelse som følge af arbejdsskaden, som der endnu ikke havde været foretaget en vurdering af. Da Retslægerådet alene foretager en vurdering ud fra det foreliggende lægelige materiale, og da Retslægerådet normalt ikke vurderer skadelidtes generelle funktion, mente organisationen, at forelæggelse for denne instans ville indebære en unødvendig forlængelse af sagen i forhold til en speciallægeundersøgelse.

Højesteret stadfæstede imidlertid landsrettens kendelse i sagen og slog fast, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at det er Retslægerådet, der foretager syn og skøn i sager som denne. Højesteret bemærkede derudover, at Retslægerådet kan anmode parterne om at indhente yderligere skriftligt materiale til rådet, herunder eventuelt en fornyet lægeundersøgelse, hvis rådet måtte skønne, at det foreliggende materiale ikke giver tilstrækkeligt grundlag for et skøn.


Retslægerådets funktion


Retslægerådet er en instans under Justitsministeriet, der består af op til 12 læger. I medfør af retslægerådsloven har rådet til opgave at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Det betyder, at det som udgangspunkt er Retslægerådet, der afgiver lægefaglige skøn i forbindelse med sager om personskader.


Kendelse bekræfter hidtidig fremgangsmåde


Kendelsen bekræfter, hvad der også hidtil har været udgangspunktet; nemlig at Retslægerådet er den relevante instans, når der skal foretages syn og skøn af lægefaglig eller farmaceutisk karakter.

Det betyder med andre ord, at parterne i sådanne sager som udgangspunkt ikke i stedet kan vælge at få udarbejdet speciallægeundersøgelser, men at sagen må forelægges Retslægerådet, der i givet fald kan anmode om yderligere lægelig dokumentation ved behov.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvilke kontrolforanstaltninger må du bruge over for dine medarbejdere?
Hvilke kontrolforanstaltninger må du bruge over for dine medarbejdere?
I dag
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret
Tavshedsklausuler i sexisme og sexchikane sager
Tavshedsklausuler i sexisme og sexchikane sager
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
27/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
27/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
26/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
21/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted