Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret fastslår: Syn og skøn skal foretages af Retslægerådet

Højesteret fastslår: Syn og skøn skal foretages af Retslægerådet


Højesteret har afsagt kendelse i en sag, der handler om adgangen til syn og skøn ved speciallægeundersøgelse i en arbejdsskadesag. Højesteret slog fast, at udgangspunktet fortsat er, at syn og skøn foretages af Retslægerådet.


I sagen havde den skadelidte lønmodtagers faglige organisation anlagt sag mod Ankestyrelsen til prøvelse af sagen, hvori Ankestyrelsen havde truffet afgørelse om fastsættelse af varigt mén og erhvervsevnetab.

Ifølge byretten var det ikke bevist, at Ankestyrelsens vurdering i sagen var forkert. Derfor anmodede den faglige organisation i ankestævningen for Østre Landsret om, at der blev foretaget syn og skøn i form af en speciallægeundersøgelse med henblik på at kortlægge lønmodtagerens gener som følge af arbejdsskaden. Det protesterede Ankestyrelsen imidlertid imod og gjorde gældende, at sagen skulle forelægges Retslægerådet, der eventuelt kunne anmode om en speciallægeerklæring.

Landsretten afslog ved kendelse begæringen om syn og skøn ved speciallægeundersøgelse, hvorefter den faglige organisation kærede kendelsen til Højesteret.


Fortsat Retslægerådets kompetence


Den faglige organisation gjorde som grundlag for påstanden gældende, at den ønskede en vurdering af en mulig dobbeltsidet funktionsnedsættelse som følge af arbejdsskaden, som der endnu ikke havde været foretaget en vurdering af. Da Retslægerådet alene foretager en vurdering ud fra det foreliggende lægelige materiale, og da Retslægerådet normalt ikke vurderer skadelidtes generelle funktion, mente organisationen, at forelæggelse for denne instans ville indebære en unødvendig forlængelse af sagen i forhold til en speciallægeundersøgelse.

Højesteret stadfæstede imidlertid landsrettens kendelse i sagen og slog fast, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at det er Retslægerådet, der foretager syn og skøn i sager som denne. Højesteret bemærkede derudover, at Retslægerådet kan anmode parterne om at indhente yderligere skriftligt materiale til rådet, herunder eventuelt en fornyet lægeundersøgelse, hvis rådet måtte skønne, at det foreliggende materiale ikke giver tilstrækkeligt grundlag for et skøn.


Retslægerådets funktion


Retslægerådet er en instans under Justitsministeriet, der består af op til 12 læger. I medfør af retslægerådsloven har rådet til opgave at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Det betyder, at det som udgangspunkt er Retslægerådet, der afgiver lægefaglige skøn i forbindelse med sager om personskader.


Kendelse bekræfter hidtidig fremgangsmåde


Kendelsen bekræfter, hvad der også hidtil har været udgangspunktet; nemlig at Retslægerådet er den relevante instans, når der skal foretages syn og skøn af lægefaglig eller farmaceutisk karakter.

Det betyder med andre ord, at parterne i sådanne sager som udgangspunkt ikke i stedet kan vælge at få udarbejdet speciallægeundersøgelser, men at sagen må forelægges Retslægerådet, der i givet fald kan anmode om yderligere lægelig dokumentation ved behov.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
28/06/2024
Forsikring og erstatning, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted