Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft

Kromann Reumert
12/04/2024
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Kromann Reumert logo
Den 19. marts 2024 vedtog et enigt Folketing lovforslag om ændring af barselsloven, for at tildele 26 ugers ekstra orlov til tvillingeforældre, som træder i kraft den 1. maj 2024. Den 20. marts 2024 blev der endvidere fremsat et lovforslag for at lette processen for adgang til og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Ændringerne i udlændingeloven forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.

26 ugers ekstra orlov til tvillingeforældre

I dag hjemler barselsloven alene ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, mens tvillingeforældre derimod ikke har ret til ekstra orlov. Den foreslåede ordning indebærer, at hver forælder får tildelt 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge, uanset om de er lønmodtagere, selvstændige eller ledige. De 13 ugers ekstra orlov er øremærket den enkelte forælder og kan ikke overdrages til den anden forælder.


Da formålet med reglerne er at sikre, at forældrene kan være på orlov samtidig, når børnene er små, er det en betingelse, at orloven afholdes inden børnene fylder 1 år, og der er ikke mulighed for at udskyde orloven på grund af barselshindringer. Ikke afholdt ekstra orlov bortfalder, når børnene fylder 1 år.


Særligt vedrørende adoptanter

Som noget nyt vil reglerne om ekstra orlov fremover også gælde for adoptanter, som adopterer to eller flere børn, der er født ved samme fødsel. For adoptanter gælder det særligt, at børnene på tidspunktets modtagelse skal være under 1 år gamle. For adoptanter er det et krav, at den ekstra orlov afholdes inden 1 år efter modtagelsen af børnene.


Overdragelse af retten til orlov

Ændringsloven giver mulighed for at overdrage 13 ugers ekstra orlov til en social forælder. Ved en social forælder forstås en kendt donor eller dennes ægtefælle eller samlever samt en forælders ægtefælle eller samlever. I alle tilfælde er det afgørende, at den pågældende er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet. Også her er det en betingelse, at orloven afholdes inden børnene fylder 1 år, og der kan maksimalt overdrages 13 ugers ekstra orlov til den samme sociale forælder. Det betyder, at forældrene ikke kan overføre de i alt 26 ugers ekstra orlov til samme sociale forælder.


Ikrafttræden

Loven træder i kraft den 1. maj 2024, hvilket kræver,  at mindst ét barn er født eller adopteret den 1. maj 2024 eller senere for at være omfattet.  


De ændrede barselsregler for tvillingeforældre er også omtalt i Kromann Reumerts tidligere nyhed om lovprogrammet for 2023-2024, som kan læses her.


Ændringer i udlændingeloven

Regeringen ønsker at forenkle rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft og samtidig gøre det nemmere for virksomheder i Danmark at benytte erhvervsordningerne til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Lovforslaget foreslår ændring i kravet om dansk bankkonto, udvidelse af jobskiftereglen samt mulighed for forlængelse af fast track-ordningens korttidsspor.


Forventet ikrafttræden

Lovforslaget skal førstebehandles den 12. april 2024 og forventes at træde i kraft den 1. juli 2024. Hvis lovforslaget vedtages i nuværende form, vil det ændrede bankkontokrav med virkning fra 1. juli 2024 også gælde ansøgninger, som er indgivet før lovens ikrafttræden, ligesom det vil gælde for eksisterende tilladelser.  

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
06/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted