Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Danske virksomheder i Rusland bør forberede erstatningskrav ved russisk nationalisering

Danske virksomheder i Rusland bør forberede erstatningskrav ved russisk nationalisering
Kromann Reumert logo
Danmarks bilaterale investeringsaftale med Rusland indebærer blandt andet, at nationalisering eller ekspropriation af danske investeringer på russisk territorium vil kunne føre til krav om "fyldestgørende og effektiv erstatning". Danske virksomheder med aktiviteter i Rusland bør allerede nu sikre dokumentation for et eventuelt erstatningskrav mod den russiske stat og andre, der involverer sig i overtagelse af danskejede aktiviteter i Rusland.

Det må forventes, at den nuværende konflikt mellem Rusland og Ukraine vil kunne føre til omfattende krav om erstatning fra udenlandske investorer og virksomheder i Rusland, for eksempel på grund af nationalisering, ekspropriation eller uretmæssig udnyttelse af IP-rettigheder mv.


Konflikten i 2014 mellem Rusland og Ukraine om Krim-halvøen gav tilsvarende anledning til en række internationale voldgiftssager om betydelige erstatningskrav for brud på udenlandske investorers rettigheder under bilaterale investeringsaftaler med Rusland og Ukraine.


Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, har i et debatindlæg oplyst, at Rusland − som modsvar til de internationale sanktioner overfor Rusland − vil "beskytte sin økonomi med alle midler" og søge at nationalisere udenlandske aktiviteter, blandt andet danske virksomheder, der har ændret driften i Rusland som følge af krigen i Ukraine. Debatindlægget fra den russiske ambassadør skal ses i konteksten af et lovforslag udarbejdet af regeringspartiet i Rusland (''Forenet Rusland'') om tvangsnationalisering af udenlandske selskaber, der har nedbragt eller indstillet driften i Rusland


En eventuel nationalisering af danske investeringer i Rusland vil kunne føre til betydelige tab for danske investorer, der derfor på et tidligt tidspunkt bør overveje reaktionsmulighederne, navnlig muligheden for at søge erstatning over for den russiske stat, men også over for de virksomheder, personer og rådgivere mv., der er involveret i nationalisering eller tilsvarende foranstaltninger.


Danmarks bilaterale investeringsaftale med Rusland giver mulighed for at rejse krav om erstatning

Den 4. november 1993 indgik Danmark en bilateral investeringsaftale med Rusland, som pålægger Rusland at skabe fordelagtige betingelser for danske investorer i Rusland ved at sikre en rimelig og retfærdig behandling af danske investeringer på russisk territorium. Investeringsaftalen trådte i kraft den 25. september 1996 og omfatter investeringer i bred forstand, herunder inden for fast ejendom, sikkerhedsrettigheder samt aktier og kontraktkrav af økonomisk værdi.


Ifølge investeringsaftalen må Rusland ikke ved urimelige eller diskriminerende foranstaltninger skade danske investeringer i Rusland, ligesom der gælder et forbud mod at nationalisere, ekspropriere eller træffe foranstaltninger med tilsvarende virkning, medmindre der omgående betales fyldestgørende og effektiv erstatning. Ved brud på aftalen vil en dansk investor kunne rejse krav mod Rusland ved voldgift.


Det skal naturligvis vurderes nøje og konkret, om det er attraktivt for en dansk virksomhed eller investor at rejse et pengekrav mod den russiske stat i medfør af investeringsaftalen med Rusland. Selv om det ikke er omfattet direkte af investeringsaftalen, bør det overvejes, om det er relevant − i stedet for eller parallelt med et krav mod den russiske stat − at rejse et krav på andet grundlag mod andre end staten, for eksempel russiske personer eller virksomheder, der overtager eller udnytter danske investeringer i Rusland.


Hvordan kan danske virksomheder beskytte et eventuelt krav mod den russiske stat m.fl.?

Den aktuelle trussel om nationalisering af danske virksomheder og udsigterne til betydelige økonomiske tab gør, at danske virksomheder med aktiviteter i Rusland bør sikre grundlaget og dokumentationen for senere at kunne fremføre eventuelle krav om erstatning, herunder:


  • De faktiske investeringer foretaget i Rusland
  • Status for investeringerne forud for den russiske invasion og en nationalisering
  • Beslutninger vedrørende driften fremadrettet i Rusland
  • Kommunikation med russiske myndigheder
  • Eventuelle tab og begrænsninger i driften som følge af myndighedsindgreb samt negative konsekvenser for koncernselskaber og mulige afledte krav fra tredjeparter.

Russiske personer eller virksomheder, der måtte medvirke til nationalisering, bør ligeledes underrettes om et eventuelt erstatningskrav. Samtidig skal det overvejes, om der bør iværksættes foranstaltninger for at sikre forretningshemmeligheder og IP-rettigheder mv.


Vi følger udviklingen nøje, og vores specialister inden for international tvistløsning rådgiver danske virksomheder og investorer om de relevante aspekter af bevissikring og forberedelsen af mulige krav.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Bruger du Contract Management strategisk?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Bruger du Contract Management strategisk?
Hvordan bruger du contract management strategisk i din forretning? Hvorfor er det vigtigt, når vi oplever globale pandemier og den verserende krig i Europa?
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
21/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Data Act - Dataadgang versus IP-rettigheder
Data Act - Dataadgang versus IP-rettigheder
23/11/2023
Immaterialret, Persondata
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Nu bliver det nemmere at overholde GDPR-lovgivningen
Nu bliver det nemmere at overholde GDPR-lovgivningen
05/12/2023
Immaterialret
Tid til (jule)fest
Tid til (jule)fest
07/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted