Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger

Kromann Reumert
18/06/2024
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Kromann Reumert logo
Tilbudsgivere bærer under udbudsprocessen i vidt omfang selv ansvaret for, at deres ansøgninger overholder de krav, der er fastsat i udbudsmaterialet – også de krav, der kan anses for at være af mere formalistisk karakter. En nylig kendelse fra Klagenævnet understreger endnu en gang, at selv sådanne (små)fejl kan få stor betydning.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. april 2024, Anchersen A/S mod Trafikselskabet Movia 


Kort om sagen 

Trafikselskabet Movia havde i januar 2024 udbudt 11 delaftaler vedrørende almindelig rutekørsel, hvis samlede værdi eksklusive moms blev anført til 5.805.000.000 kr. Udbudsprocessen var tilrettelagt således, at der ville blive prækvalificeret op til 25 egnede ansøgere. Blandt ansøgerne var busselskabet Anchersen A/S. 


Det fulgte af Movias udbudsbetingelser, at ansøgninger om prækvalifikation skulle uploades gennem portalen Ethics, og at ansøgninger, der blev uploadet efter ansøgningsfristens udløb, eller som ikke blev indleveret gennem Ethics, ikke ville blive taget i betragtning. Ansøgninger skulle (på sædvanlig vis) indeholde et udfyldt ESPD. 


Under klagesagen var der enighed om, at Anchersen havde undladt at udfylde fire felter i formularen og i øvrigt heller ikke havde "afsluttet" prækvalifikationsansøgningen i Ethics. Der var også enighed om, at systemet havde sendt løbende påmindelser herom til de tilknyttede brugere fra Anchersen. Den tekniske indretning af Ethics resulterede herefter i, at Anchersens ansøgning om prækvalifikation ikke blev indleveret til Movia.  


Anchersen påstod, at Movia havde handlet i strid med principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet i udbudslovens § 2 ved ikke at behandle ansøgningen til trods for, at denne var "uploadet" inden fristen. Anchersen gjorde hertil gældende, at de ikke-udfyldte felter ikke kunne anses for at medføre, at ansøgningen var i strid med udbudsbetingelserne. Anchersen nedlagde derfor påstand om, at Movias beslutning om ikke at prækvalificere Anchersen skulle annulleres. 


Klagenævnet for Udbuds kendelse

Klagenævnet lagde ved sin afgørelse til grund, at det fulgte af udbudsmaterialet, at ansøgningen skulle indeholde et "udfyldt ESPD", som skulle uploades igennem ESPD-funktionen i Ethics, og det var ansøgerens ansvar, at ESPD'et blev udfyldt korrekt. I denne forbindelse måtte et "udfyldt ESPD" forstås sådan, at samtlige felter skulle udfyldes, og at formularen skulle være "afsluttet" i Ethics. 


Klagenævnet udtalte herefter, at Anchersen ikke opfyldte disse betingelser, hvorfor Movia ikke kunne tage ansøgningen i betragtning. Klagenævnet udtalte videre, at det var uden betydning, at Anchersens ufuldstændige ESPD var registreret i Ethics' system. 


Vores bemærkninger

Klagenævnets kendelse i sagen mellem Anchersen og Movia illustrerer vigtigheden af at overholde formkravene i udbudsprocessen – selv når disse kan virke "ubetydelige". Måske var de dog ikke så "ubetydelige" i dette tilfælde, hvor ESPD'et reelt ikke var afleveret til Movia, uagtet at "noget var uploadet et sted i et system". Dermed var der allerede derfor måske reelt heller ingen berigtigelsesmuligheder for Movia.


Klagenævnets stringente tilgang viser, at ordregiveren med rette kan afvise en ansøgning, såfremt den pågældende ansøgning ikke lever op til udbudsbetingelserne. Desuden udtaler klagenævnet, at ordregiveren reelt havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2 (til ulempe for de øvrige tilbudsgivere), såfremt ansøgning trods manglerne var blevet taget i betragtning. Dette skal dog muligvis ses i sammenhæng med de konkrete udbudsbetingelser, hvoraf det klart fremgik, at ansøgninger, der blev modtaget for sent eller uden om Ethics, ikke ville blive taget i betragtning.


Det er i overensstemmelse med Klagenævnets faste praksis, at det er ansøgeren eller tilbudsgiveren, der bærer ansvaret for oplysningerne i og korrekt indlevering af ansøgningen eller tilbuddet. Som ordregiver kan man bruge kendelsen til at overveje, om man skal afskære sig selv en mulighed for berigtigelse, eller om det havde været tilstrækkeligt at opstille et krav om, hvordan ansøgningen skulle indleveres, uden at præcisere konsekvenserne ved manglende overholdelse. I lyset af blandt andet Eksponent-sagen på den ene side, og den seneste kendelse om BKI Foods på den anden side, havde det været interessant at se, om Movia i så fald havde været berettiget til at acceptere ansøgningen, når det var objektivt konstaterbart, at oplysningerne lå i systemet på tidspunktet for fristen.


Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. april 2024.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
18/06/2024
Udbud
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
21/06/2024
Udbud
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
01/07/2024
Udbud
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
28/06/2024
Udbud
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
03/07/2024
Udbud
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
05/07/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted