Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Skade under sikkerhedskontrol var forældet

Skade under sikkerhedskontrol var forældet
IUNO logo
I forbindelse med en transport skulle en lufthavn håndtere godset og foretage en sikkerhedskontrol. Ved sikkerhedskontrollen blev godset beskadiget og ladningsejeren krævede erstatning fra lufthavnen. Ladningsejeren mente ikke, at man havde en aftale med lufthavnen og krævede derfor erstatning uden for kontrakt. Retten slog fast, at der var en aftale mellem parterne og at betingelserne i denne aftale, medførte at ladningsejerens krav var forældet.

En ladningsejer skulle have transporteret gods fra Danmark til Japan og indgik en transportaftale med en transportør. NSAB 2015 blev aftalt mellem parterne. I den forbindelse indgik transportøren en aftale med en dansk lufthavn om håndtering af godset, mens det befandt sig i den pågældende lufthavn. Lufthavnen skulle foretage en sikkerhedsundersøgelse af godset. Her blev der boret huller i den kasse, som godset blev transporteret i og det førte til, at godset blev beskadiget.


Ladningsejeren gjorde gældende, at skaden var sket uden for kontrakt, da han ikke mente, at der var en aftale med lufthavnen. Lufthavnen måtte derfor være ansvarlig uden for kontrakt efter DL 3-19-2 eller princippet om hæftelse for selvstændigt virkende tredjemand. Ladningsejeren mente også, at sikkerhedskontrollens metode og udførelse var groft uagtsom. Ladningsejeren mente, at det var unødvendigt at bore op til flere huller i kassen med et stort kobberbor, da der måtte være andre tilgængelige undersøgelsesmetoder.


Transportøren og lufthavnen gjorde gældende, at kontrollen var en del af aftalen med ladningsejeren, da det var en del af lufthavnens kommercielle virksomhedsudøvelse. De argumenterede også for, at lufthavnen var lovmæssigt forpligtet til at foretage sikkerhedskontrol af godset, når ladningsejeren ikke selv var godkendt til det. Derfor måtte lufthavnen anses som en medkontrahent i aftalen. NSAB 2015 ville så også gælde på forholdet til lufthavnen. Transportøren og lufthavnen argumenterede for, at ladningsejerens krav uanset hvad, måtte være forældet, da stævningen først blev indgivet efter den ét-årige forældelsesfrist i NSAB 2015 var udløbet.


Ladningsejeren argumenterede for, at sagen ikke kunne være forældet, selv hvis NSAB 2015 fandt anvendelse. De mente, at forældelsen ikke kunne gælde, når lufthavnen havde handlet groft uagtsomt, jf. NSAB 2015 § 6.


Grov uagtsomhed kunne ikke stoppe forældelse

Sø- og Handelsretten fandt, at sikkerhedskontrollen var en del af transportaftalen mellem ladningsejeren og transportøren, og derfor var kontrollen omfattet af reglerne i NSAB 2015. Retten kom også frem til, at lufthavnen var forpligtet til at foretage sikkerhedskontrollen på baggrund af offentlig regulering.


Retten gav derfor transportøren og lufthavnen medhold i, at forældelsesreglerne i NSAB 2015 fandt anvendelse og at stævningen var indgivet, efter forældelsesfristen var overskredet. Retten fandt ikke noget grundlag i NSAB 2015 § 6, stk. 2, for, at forældelsen ikke skulle være indtruffet, selv hvis skaden skulle være forvoldt ved grov uagtsomhed. Ladningsejerens krav var derfor forældet og retten frifandt transportøren og lufthavnen, uden at tage stilling til, hvorvidt lufthavnen havde handlet ansvarspådragende.


IUNO mener

Sagen er interessant, fordi den lader NSAB 2015 regulere ansvaret, selvom lufthavnen ikke havde en direkte aftale med ladningsejeren. Der er måske gode grunde til det, da sikkerhedskontrollen er en nødvendig og helt forventelig del af en lufttransport, og da der ellers kan åbnes for omgåelse af transportaftaler på standardvilkår.


Sagen svarer også på spørgsmålet, om grov uagtsomhed i standardvilkår kan tilsidesætte en forældelsesfrist i disse vilkår. Det gør det ikke.


IUNO anbefaler kravstillere altid at være opmærksom på den kortest mulige forældelsesfrist og overveje grundig, om den kan gælde også for andre parter end den direkte kontraktspart.


[Sø- og Handelsrettens dom i sagen BS-20144/2020-SHR af 28. juni 2021]

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Legal Counsel for International Group
Jurist til arbejdet med økologireglerne i Landbrugsstyrelsen i København
Skarp jurist søges til koncerndirektionen i Region Hovedstaden
Jurist med interesse i GDPR til Vejdirektoratets juridiske afdeling
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Typiske fejl ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn
Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn
16/12/2021
Transportret, Øvrige, Konfliktløsning
Dansk værneting i tvist mellem danske og udenlandske skibsarkitekter
Dansk værneting i tvist mellem danske og udenlandske skibsarkitekter
13/12/2021
Transportret, Retssager og voldgift, Kontraktret
Arrest af statsskib ophævet
Arrest af statsskib ophævet
09/12/2021
Transportret, Insolvens og rekonstruktion
Bech-Bruuns klient frifundet i usædvanlig straffesag om svovlindhold i bunkerolie
Bech-Bruuns klient frifundet i usædvanlig straffesag om svovlindhold i bunkerolie
06/12/2021
Transportret
Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation
Hård landing skabte forsinkelse, men gav ingen ret til kompensation
29/11/2021
Forsikring og erstatning, Transportret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted