Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Rådgivning før udbuddet - utilbørlig konkurrencefordel?

Kromann Reumert
24/09/2021
Rådgivning før udbuddet - utilbørlig konkurrencefordel?
Kromann Reumert logo
Endnu en kendelse i rækken af sager med påstande om tidligere rådgiveres konkurrencefordele. Begge sider af udbudsbordet skal være særligt opmærksomme, når der indgår tilbud fra virksomheder, der har været involveret i et tidligere stadie af projektet. I denne nyhed kan du læse, om Tuco Yacht Værft havde en utilbørlig fordel i udbuddet af en "Fjordbus".

Klagenævnet for Udbuds kendelse den 1. september 2021: Faaborg Værft A/S mod Center for Logistik og Samarbejde ApS


Kort om sagen

I maj 2019 begyndte Center for Logistik og Samarbejde ApS ("CLS") at undersøge muligheden for at udvikle en "Fjordbus", som skulle transportere passagerer på tværs af Limfjorden mellem Aalborg og Nørresundby. CLS var i dialog med forskellige leverandører og rådgivere om projektet, heriblandt Tuco Yacht Værft ApS.


Da CLS blev opmærksom på, at opgaven om nybygning af et prototypefartøj var udbudspligtig, antog CLS en ny leverandør til at udarbejde kravspecifikation og forestå EU-udbudsprocessen mv. Opgaven blev herefter udbudt i februar 2021, og tre virksomheder blev prækvalificeret til at afgive tilbud, herunder også Tuco Yacht Værft.  


Inden tilbudsfristens udløb rettede Faaborg Værft A/S, der også var prækvalificeret til at afgive tilbud, henvendelse til CLS. Faaborg Værft påstod, at Tuco Yacht Værft havde opnået en utilbørlig konkurrencefordel som følge af det tidligere arbejde med Fjordbus-projektet, hvor Tuco Yacht Værft havde haft indsigt i beregninger og informationer, som lå til grund for den endelige kravspecifikation. CLS svarede med en detaljeret redegørelse for relationen imellem CLS og Tuco Yacht Værft, og CLS' vurdering af, at Tuco Yacht Værft rent faktisk ikke havde haft en utilbørlig konkurrencemæssig fordel.


Faaborg Værft besluttede ikke at afgive tilbud, men indgav til gengæld klage til Klagenævnet for Udbud. CLS gennemførte udbuddet sideløbende med klagesagen - og endte såmænd med at tildele kontrakten til Tuco Yacht Værft.


Klagenævnet for Udbuds kendelse

Klagenævnet udtalte indledningsvist, at CLS under de konkrete omstændigheder skulle godtgøre, at Tuco Yacht Værft ikke havde opnået en utilbørlig konkurrencefordel.


Klagenævnet understregede, at virksomheder ikke generelt kan udelukkes fra en udbudsproces, bare fordi de har udført visse forberedende arbejder med tilknytning til udbuddet. Udelukkelse kan kun ske efter en konkret vurdering af det tilbud, som den pågældende virksomhed måtte afgive. Det helt samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en ordregiver har gennemført markedsdialoger - også selvom de har været med deltagelse af (kun) nogle (potentielle) leverandører, og selvom de kan have været dybdegående på enkelte temaer. Tilgangen må være den samme - om end måske med lidt større fleksibilitet i en markedsdialogsituation i forhold til et decideret (tidligere) samarbejde om projektet.


Derudover understregede Klagenævnet, at ordregiver generelt har en betydelig skønsmargin ved vurdering af og beslutning om, hvorvidt en tilbudsgiver kan tages i betragtning eller skal afvises, når denne har bistået med undersøgelser forud for udbuddet.


Selvom det ikke kunne udelukkes, at Tuco Yacht Værft havde fået oplysninger, som senere indgik i udbuddet, fandt Klagenævnet, at CLS havde løftet bevisbyrden for, at Tuco Yacht Værft ikke havde haft en utilbørlig konkurrencefordel.


Klagenævnet lagde særligt vægt på redegørelsen fra CLS, og at der var væsentlige forskelle imellem det materiale, Tuco Yacht Værft havde arbejdet på, og den endelige kravsspecifikation. Derudover lagde Klagenævnet vægt på, at det endelige tilbud fra Tuco Yacht Værft ikke bar præg af, at Tuco Yacht Værft skulle have haft en særlig fordel. De endelige tilbud lå meget tæt i forhold til evalueringen af samtlige underkriterier bortset fra underkriteriet "pris", hvor Tuco Yacht Værfts tilbud skilte sig ud med en markant lavere pris.

Den markant lavere pris i Tuco Yacht Værfts tilbud kunne imidlertid ikke i sig selv dokumentere, at Tuco Yacht Værft havde haft en utilbørlig konkurrencefordel. Endelig lagde Klagenævnet vægt på, at ingen af de øvrige tilbudsgivere havde stillet spørgsmål til tidsplanen eller udbudsmaterialet i øvrigt.


Vores bemærkninger

Klagenævnets kendelse viser vigtigheden af, at ordregivere grundigt overvejer, om en tidligere rådgiver og/eller leverandør kan have opnået en konkurrencemæssig fordel, når der senere skal afgives et tilbud af en sådan tidligere samarbejdspartner. I denne sag blev det tillagt betydning, at ordregiver havde udarbejdet en detaljeret redegørelse (godt nok først efter prækvalitfikation) som dokumentation for sin vurdering, og Klagenævnet udviste tilbageholdenhed med at tilsidesætte denne vurdering.


Kendelsen understreger dog også, at vurderingen ikke udelukkende kan ske på forhånd, men også må inddrage de modtagne tilbud. Det er relevant at se på, om en tilbudsgivers potentielle fordel understøttes af evalueringen af de enkelte underkriterier, og om de øvrige tilbudsgivere ser ud til at have været dårligere stillet på den baggrund. I Tuco Yacht Værfts tilfælde var deres tilbud ikke markant bedre end de øvrige tilbud, og det havde betydning for Klagenævnets vurdering af, om Tuco Yacht Værft havde haft en utilbørlig konkurrencefordel.


Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. september 2021

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Jurist til lovarbejde og politikudvikling på jernbaneområdet i Transportministeriets departement
DR Koncernindkøb søger to dygtige konsulenter til udbud og strategisk indkøb
Skarpe jurister til internationalt kontor (genopslag)
Personalejurist med HR kompetencer til Billund Kommunes HR og Sundhedsstab
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
Europa-Kommissionen har offentliggjort nye tærskelværdier for 2022-2023
25/11/2021
Udbud
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform
24/11/2021
Udbud
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
19/11/2021
EU-ret, Konkurrenceret, Udbud
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
Hvad gør vi nu med rammeaftaler?
17/11/2021
Udbud, EU-ret
Ændring af kravspecifikation udgjorde en ændring af et grundlæggende element
Ændring af kravspecifikation udgjorde en ændring af et grundlæggende element
04/11/2021
Udbud
Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning
Ændring af mindstekrav undervejs fører til opsættende virkning
27/10/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted