Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

PtX-udbud - Energistyrelsen har offentliggjort de endelige udbudsbetingelser

Bech Bruun
20/04/2023
PtX-udbud - Energistyrelsen har offentliggjort de endelige udbudsbetingelser
Bech Bruun logo
PtX-udbuddet skal udmønte 1,25 milliarder kroner til produktion af grøn brint, som blev aftalt i forbindelse med den politiske aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X strategi) fra den 15. marts 2022.

Energistyrelsen har den 19. april 2023 startet PtX-udbuddet, som skal munde ud i indgåelsen af en eller flere kontrakter om støtte til grøn brint. Udbuddet blev statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen den 13. februar 2023.


Med PtX-udbuddet udbydes støtte til produktion af grøn brint ved brug af vandelektrolyse. Støtten ydes i form af et fast pristillæg i danske kr. pr. GJ produceret grøn brint i overensstemmelse med prisen angivet i den vindende tilbudsgivers tilbud ("pay-as-bid").


Støtten kan opnås i en 10-årig periode og alle midlerne (1,25 mia. kr.) udmøntes i en enkelt udbudsrunde, såfremt tilstrækkeligt attraktive bud modtages.


Der kan afgives ét samlet tilbud, der omfatter flere vandelektrolyseanlæg placeret på forskellige steder, eller der kan afgives flere separate tilbud, dvs. f.eks. ét tilbud for hvert vandelektrolyseanlæg. Tilbud med en budpris på over 120 DKK/GJ vil ikke blive accepteret.


Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort her.


Fristen for at afgive tilbud er fredag den 1. september 2023 kl. 12:00.


Udbuddet gælder for nye anlæg

Udbuddet gælder kun for nye anlæg, hvor arbejdet på projektet endnu ikke er påbegyndt. Det fremgår af udbudsbetingelserne, at et anlæg anses som nyt, når vandelektrolyseanlægget er nyt. En udvidelse af et eksisterende anlæg er derfor kun være støtteberettiget, hvis der er tilføjet ny additionel vandelektrolysekapacitet til anlægget.

Projektets modenhed er afgørende for deltagelse i udbuddet

For at deltage i udbuddet skal tilbudsgiver kunne vedlægge en udtalelse fra miljømyndigheden om:


  1. at projektet er beskrevet på tilstrækkeligt detaljeret niveau til, at 1. offentlighedsfase i miljøvurderingsprocessen kan igangsættes (hvis projektet er omfattet af bilag 1 i miljøvurderingsloven), eller
  2. at projektet er beskrevet på tilstrækkeligt detaljeret niveau til, at miljømyndigheden kan træffe en screeningsafgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 21 (hvis projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven).


Der skal også vedlægges en godkendt screeningsaftale med Energinet, hvis projektet skal forsynes med elektricitet via transmissionsnettet.


Kun grøn brint er berettiget til støtte

Brinten skal være produceret fra vedvarende energikilder for at kunne modtage støtte. Ifølge udbudsbetingelserne er det som udgangspunkt definitionen af vedvarende brint i Europa-Kommissionens høringsversion af udkast til delegerede forordning fra den 23. maj 2022 (den såkaldte RFNBO-forordning), som skal benyttes til at dokumentere, at brinten er grøn.


RFNBO-forordningen fastsætter, når den er endelig vedtaget, kriterier for, hvornår elektricitet anvendt til produktion af grøn brint, kan anses som grøn. Vi har skrevet mere om EU-Kommissionens definition af grøn brint her.


Så snart RFNBO-forordningen er endeligt vedtaget, er det definitionerne, metoderne og reglerne i den til enhver tid gældende version af denne forordning, eller andre retsakter, der træder i dennes sted, der skal benyttes til at dokumentere at brinten er grøn og dermed berettiget til at modtage støtte.


Krav til etablering af fuld kapacitet

Inden for fire år fra indgåelsen af kontrakten med Energistyrelsen skal den vindende tilbudsgiver have etableret den fulde kapacitet samt startet produktionen. Hvis det ikke sker, skal der betales en fastholdelsesbod og den 10-årige støtteperiode, der begynder ved produktionens start, vil blive reduceret proportionalt med forsinkelsen. Der gælder dog en række undtagelsestilfælde.


Rådgivning om PtX-udbudsvilkår og støttekontrakt

Bech-Bruun har rådgivet danske og internationale selskaber i forbindelse med deltagelse i Energistyrelsens udbud af støttekontrakter og koncessioner inden for flere områder.


Vi har erfaring med PtX-projekter og rådgivet flere forskellige aktører i værdikæden. Vi kender derfor de juridiske og kommercielle problemstillinger, der kan gøre sig gældende i PtX-projekter.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kan en kommune sælge ejendom med krav til beboerdiversitet?
Kan en kommune sælge ejendom med krav til beboerdiversitet?
26/05/2023
Udbud, Offentlig ret
Et forbehold for (allerede kendt) force majeure
Et forbehold for (allerede kendt) force majeure
30/05/2023
Udbud
Klagenævnets flertal finder ikke, at SKI havde efterlevet sin pligt til at undersøge indholdet af det vindende tilbud inden kontraktunderskrivelsen
Klagenævnets flertal finder ikke, at SKI havde efterlevet sin pligt til at undersøge indholdet af det vindende tilbud inden kontraktunderskrivelsen
02/06/2023
Udbud
Når alting haster!
Når alting haster!
07/06/2023
Udbud
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
09/06/2023
Energi og forsyning, Udbud
Vildledende feedback eller tilbudsgivers eget ansvar?
Vildledende feedback eller tilbudsgivers eget ansvar?
13/06/2023
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted